“Elk kind moet ruimte krijgen”
HARRY KRUPERS NEEMT AAN HET EIND VAN HET SCHOOLJAAR AFSCHEID VAN KBS DE VONDER

“Elk kind moet ruimte krijgen”

Harry Krupers, geboren 08-08-1952, gaat eind van dit schooljaar met pensioen en zegt het werkzame leven dus vaarwel. Dat wil niet zeggen dat hij stil gaat zitten. Hij heeft vele liefhebberijen en is ook nog actief op het sportieve vlak. Hij vertelt met plezier hoe zijn werkzame leven is geweest en welke verwachtingen hij voor zijn toekomst heeft. Ook zijn verwachtingen voor de toekomst van De Vonder passeren de revue.

 

Harry Krupers' loopbaan

Na zijn opleiding aan de PA Hoogveld moest Harry Krupers eerst in dienst. Hij kwam als reserve officier bij de Marine terecht en werkte bij het Marine Instructie Centrum. Daar ontwikkelde men, hij dus ook, methodes om instructies te geven en werden mensen opgeleid om deze instructies over te brengen. Niet alleen technici werden door hem opgeleid, maar ook mensen met een administratieve achtergrond. Men moest ineens lesgeven, dat is niet iedereen van nature gegeven. Technici zijn geneigd meer in hobby’s te vervallen en dat is nu juist niet de bedoeling. Harry Krupers heeft zich hier 18 maanden mee bezig gehouden.

 

Daarna vond hij een baan in Delden bij basisschool Erve Hooyerink. Harry Krupers had geluk, hij was onmiddellijk beschikbaar. De 5e klas (nu groep 7) was zijn eerste klas. Twee maanden geleden was er nog een reünie met de leerlingen uit deze klas.

 

Vanaf 1977 werd Harry waarnemend hoofd. Bijzonder in die tijd was dat hij gefaciliteerd werd om extra taken uit te voeren zoals de leerlingenzorg, de contacten met het voortgezet onderwijs en de schoolbegeleidingsdienst. 10 Jaar lang vervulde hij deze functie totdat hij, na een heel pittig sollicitatiegesprek met de 12 bestuursleden van de school, tot directeur werd benoemd. De school telde bij zijn benoeming 200 leerlingen. Door de bouw van een nieuwe wijk liep het leerlingenaantal op tot 400 leerlingen.

 

Dan fuseren de scholen uit Bentelo, Delden en Borne tot een schoolbestuur: stichting KOMT. Vanaf dat moment in 2000 is hij voorzitter van het collectief directeurenoverleg. Momenteel is Frank Konings, voorzitter van het College van Bestuur de voorzitter van het directeurenoverleg. Ondanks alle verschillen tussen de diverse scholen uit de diverse dorpen is het gelukt er een geheel van te maken. Eenheid in personeelsbeleid, onderwijsvisie, financiën en organisatie werkt. De afgelopen jaren waren druk, maar boeiend.

 

Vanaf april 2010 verhuist hij in baan van Delden naar Borne en wordt directeur van KBS De Vonder in de nieuwbouwwijk de Bornsche Maten. In Borne werd Harry Krupers meteen geconfronteerd met een tekort aan klaslokalen. Bij wat nu de Beekparkschool heet, is De Vonder begonnen met noodlokalen. Werd in 2008 nog besloten dat er geen nieuwe school gebouwd zou worden in de Bornsche Maten, in 2012 kwam het besluit dat er toch een nieuw gebouw moest komen. Dat werd uiteindelijk De Veste, een multifunctioneel gebouw waarin een school, De Vonder, maar ook Kinderopvang Borne, de wijkraad en een sportaccommodatie onderdak vond. Ook nu is de school eigenlijk te klein maar voorlopig wordt niet bijgebouwd. Voor Harry Krupers was de bouw een mooie uitdaging, in twee jaar tijd is het gebouw gerealiseerd. Adrie Tieman was projectleider.

 

Nu zit Harry Krupers in de laatste fase. “We hebben drie lokalen te kort op dit moment. Nieuwbouw of verruimbouw komt er niet. Maar ik voel me wel verantwoordelijk om de school goed achter te laten en er moet nog veel gebeuren. Kinderen moeten zich veilig voelen op school, elk kind moet de ruimte krijgen, zowel in school als de ruimte om de school. Het gebouw en onze manier van werken moet transparant zijn. Dat hebben we gerealiseerd door scholen in de school te creëren. 4 Kleine scholen hebben we, groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8 hebben ieder hun eigen ruimte en deur naar buiten. Voor de kinderen is dat overzichtelijk en zo moet het blijven.”

 

Liefhebberijen

Harry en José Krupers reizen graag. Ze hebben zo’n beetje alle werelddelen al bezocht, behalve Australië. Dat komt er misschien nog wel van. Harry Krupers regelt de reizen graag zelf, in het verleden maar sinds zijn vrouw José door een ongeluk gehandicapt is geraakt nog steeds. Ondanks het ongeluk blijven ze reizen. Alleen langeafstand wandelingen doet Harry nu met een vriend.

 

Na zijn pensioneringsdatum gaat Harry Krupers eerst beginnen met zijn diaverzameling en zijn films te digitaliseren. Misschien pakt hij een studie geschiedenis op. Maar ook fietsen en mountainbiken zal wat meer dan nu beoefend worden. En vergeet niet zijn biljartclub, iedere donderdagvond wordt gebiljart. Hij werd door een zesjarige leerling uitgedaagd te biljarten op school. De vader van de jongen had een biljart thuis staan en Harry Krupers werd uitgenodigd mee te doen in zijn club. De bewuste jongen is Marius Kroonen, de jeugdkampioen biljarten. Popconcerten van The Rolling Stones en U2 worden beslist niet overgeslagen.

 

Leuke herinneringen aan zijn carrière

Uit zijn eerste klas zijn hem twee leerlingen zeker bijgebleven. Een van de leerlingen is schrijver van een boek over misbruik dat onlangs is verschenen. Een andere leerling is het voorbeeld van een jongen die via stapelen van opleidingen: van LTS naar de Middelbare Agrarische school, naar de Hogere Agrarische School door naar Universiteit Wageningen carriére heeft gemaakt. Deze man heeft over de hele wereld gewerkt en beheert nu commerciële schaapskudden. Van deze schapen worden weer producten gewonnen en verkocht.

 

“De manier waarop we verhuisd zijn, zal ik nooit meer vergeten. In een lange stoet hebben leerlingen en ouders het meubilair en andere materialen van de oude Vonder (nu Beekparkschool) naar de nieuwe Vonder gebracht. Ook de themadagen vind ik geweldig. Het thema, dit jaar energie, wordt schoolbreed uitgewerkt en op de themadag komen ouders en grootouders kijken naar wat de kinderen hebben geleerd en gemaakt. Ik ben trots op het team dat zulke creatieve ideeën heeft bij de thema’s.”

 

Toekomstverwachting voor De Vonder

“Zelf heb ik het geluk gehad dat ik altijd met plezier naar mijn werk kon gaan. Dat wens ik het team ook toe. Gelukkig kunnen we in deze tijd beter omgaan met de individuele behoeften van het kind. Het gaat erom het kind op de juiste manier, passend bij hem, te benaderen. Ook hoop ik dat de leraren de juiste mensen om zich heen hebben die hen scherp houden. Want ieder kind moet de ruimte krijgen.” (AM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021