Gerust ouder worden...
07-05-2019
LEVENSEINDE EN/OF LEVENSTESTAMENT? KUHLMANN WESTERHOF & DE KOK ADVISEERT

Gerust ouder worden...

ADVERTORIAL • Het kan ons allemaal overkomen: op een bepaald moment in het leven kunt u niet meer uw eigen beslissingen nemen. Dat kan heel geleidelijk gaan, bijvoorbeeld door een ziekte van Alzheimer. Het kan ook heel plotseling gebeuren: bijvoorbeeld op het moment dat je een ernstig ongeluk krijgt. Stel dat u dan niet meer thuis kunt blijven wonen. Wie mag dan uw huis verkopen? En wie mag uw financiële zaken regelen? In een levenstestament kunt u hiervoor iemand (of meerdere personen) aanwijzen. Het gaat dan vaak om financiële en administratieve zaken maar ook persoonlijke (zoals medische) zaken kunnen onderdeel zijn van het levenstestament. Een oriënterend gesprek met de notaris is een goede eerste stap om gerust ouder te worden.

 

Wat is een levenstestament?

Nienke Westerhof, notaris bij Kuhlmann, Westerhof & de Kok, zegt hierover: “Een levenstestament is een document, opgesteld door en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen vastlegt voor het geval u tijdens uw leven tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt of wilt nemen. U benoemt in uw volmacht een of meerdere 'vertrouwenspersonen' (gevolmachtigden) die uw zaken kunnen regelen. Daarnaast kunt u ook een of meerdere toezichthouders benoemen en aanwijzingen en specifieke wensen voor deze persoon/deze personen opnemen, al dan niet voorzien van bijlagen, zoals overzichten van bankrekeningen en bijvoorbeeld wachtwoorden/codes.”

 

Wat regelt u hierin?

In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer uw bankzaken (wie heeft de beschikking over uw bankpas), uw eigen woning (wie mag de woning verkopen en wanneer), het doen van schenkingen, het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen, wie mag inzage krijgen in uw medisch dossier? U bepaalt zelf wat de gevolmachtigde wel/niet mag doen.

 

Wat is het verschil met een 'gewoon' testament?

Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven. Een ‘gewoon’ testament regelt wat er na uw overlijden met uw erfenis dient te gebeuren. U regelt bijvoorbeeld wat u aan wie wenst na te laten en wie uw nalatenschap afwikkelt. Een ‘gewoon’ testament werkt pas na overlijden.

 

Euthanasieverklaring en levenstestament

In april dit jaar besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan de euthanasieverklaring en dementie. Omdat artsen niet verplicht zijn een euthanasiewens van iemand te vervullen, is er een risico dat de arts van bijvoorbeeld het verpleeghuis waar iemand is opgenomen de euthanasiewens niet honoreert. Een euthanasieverklaring kunt u op verschillende manieren vastleggen. U kunt dat direct met uw huisarts of medisch specialist doen. Maar u kunt er ook voor kiezen om via de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) een euthanasieverklaring in te vullen.

 

Nienke Westerhof (op de foto hiernaast): “Voor mensen die een levenstestament maken is er bovendien de mogelijkheid om de euthanasieverklaring aan het levenstestament vast te maken of in het levenstestament naar de euthanasieverklaring of een andere medische verklaring (zoals bijvoorbeeld een behandelverbod of een -gebod) te verwijzen. Zo weet uw vertrouwenspersoon welke wensen u heeft op medisch gebied en kan de vertrouwenspersoon de artsen hierop attenderen als u dat zelf niet meer kunt.”

 

Ondanks de bijzondere juridische status van het levenstestament kunnen patiënten hiermee artsen niet dwingen handelingen te verrichten waarop zij geen recht hebben of die in strijd zijn met de professionele standaard. Altijd geldt dat een arts zich moet houden aan de eisen van het ‘goed hulpverlenerschap’. Dit kan ertoe leiden dat de arts een wilsuiting van de vertrouwenspersoon niet hoeft te volgen als deze niet in het belang is van de patiënt of anderszins niet verenigbaar met de professionele standaard.De arts behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, ook al verschaft een levenstestament een goed zicht op de wensen van een patiënt.

 

Wat is het voordeel van een levenstestament?

Door de bewijskracht van de notariële akte, het gegeven dat dit daadwerkelijk de wensen bevat van de persoon die in het levenstestament als volmachtgever is aangemerkt en de registratie van het levenstestament in een landelijk register, heeft dit voor artsen voordelen boven het bestaande systeem van schriftelijke wilsverklaringen, waarvan de (juridische) status en inhoud vaak onduidelijk zijn. Vooral artsen die de patiënt in kwestie niet kennen, bijvoorbeeld een patiënt die na een ongeval op de afdeling intensive care belandt, hebben hier profijt van. Ook heeft de notaris besproken wat de wensen zijn bij wilsonbekwaamheid. Een levenstestament geeft aldus aan iedereen helderheid en duidelijkheid.

 

Vragen?

Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het opmaken van een levenstestament (of een testament), dan kunt u een afspraak maken bijKuhlmann, Westerhof & de Kok. Kijk voor meer informatie op www.kwdk.nl.

 

Kuhlmann, Westerhof en De Kok Notarissen
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne
Telefoon (074) 266 13 93

www.kwdk.nlinfo@kwdk.nl

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Informatie over griepvaccinatie 2020

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden...
24-09-2020

Unicef-speld voor Petra Bosch

Tijdens een bijeenkomst dinsdagavond van de Bornse Unicef-vrijwilligers werd Petra Bosch...
22-09-2020

Een bedankje aan de meelevende omstanders

Zaterdag vond er een eenzijdig ongeluk plaats in de Bekenhorsttunnel waarbij twee meisjes op de...
22-09-2020

Nieuwe Kerkstraat is nu woonerf

In de Nieuwe Kerkstraat geldt vanaf nu een maximum snelheid van 15 kilometer per uur. Er zijn in...
07-09-2020

Maxime steelt de show

Roodoranje met een subtiel goudgeel randje. Dahlia Maxime kon zaterdag op veel bewonderende...
05-09-2020

Feestelijk moment bij nieuwe Hooiberg

Zaterdagmorgen kwamen alle twaalf jonge bewoners van De Hooiberg met hun ouders en vele...
05-09-2020