Gerust ouder worden...
07-05-2019
LEVENSEINDE EN/OF LEVENSTESTAMENT? KUHLMANN WESTERHOF & DE KOK ADVISEERT

Gerust ouder worden...

ADVERTORIAL • Het kan ons allemaal overkomen: op een bepaald moment in het leven kunt u niet meer uw eigen beslissingen nemen. Dat kan heel geleidelijk gaan, bijvoorbeeld door een ziekte van Alzheimer. Het kan ook heel plotseling gebeuren: bijvoorbeeld op het moment dat je een ernstig ongeluk krijgt. Stel dat u dan niet meer thuis kunt blijven wonen. Wie mag dan uw huis verkopen? En wie mag uw financiële zaken regelen? In een levenstestament kunt u hiervoor iemand (of meerdere personen) aanwijzen. Het gaat dan vaak om financiële en administratieve zaken maar ook persoonlijke (zoals medische) zaken kunnen onderdeel zijn van het levenstestament. Een oriënterend gesprek met de notaris is een goede eerste stap om gerust ouder te worden.

 

Wat is een levenstestament?

Nienke Westerhof, notaris bij Kuhlmann, Westerhof & de Kok, zegt hierover: “Een levenstestament is een document, opgesteld door en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen vastlegt voor het geval u tijdens uw leven tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt of wilt nemen. U benoemt in uw volmacht een of meerdere 'vertrouwenspersonen' (gevolmachtigden) die uw zaken kunnen regelen. Daarnaast kunt u ook een of meerdere toezichthouders benoemen en aanwijzingen en specifieke wensen voor deze persoon/deze personen opnemen, al dan niet voorzien van bijlagen, zoals overzichten van bankrekeningen en bijvoorbeeld wachtwoorden/codes.”

 

Wat regelt u hierin?

In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer uw bankzaken (wie heeft de beschikking over uw bankpas), uw eigen woning (wie mag de woning verkopen en wanneer), het doen van schenkingen, het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen, wie mag inzage krijgen in uw medisch dossier? U bepaalt zelf wat de gevolmachtigde wel/niet mag doen.

 

Wat is het verschil met een 'gewoon' testament?

Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven. Een ‘gewoon’ testament regelt wat er na uw overlijden met uw erfenis dient te gebeuren. U regelt bijvoorbeeld wat u aan wie wenst na te laten en wie uw nalatenschap afwikkelt. Een ‘gewoon’ testament werkt pas na overlijden.

 

Euthanasieverklaring en levenstestament

In april dit jaar besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan de euthanasieverklaring en dementie. Omdat artsen niet verplicht zijn een euthanasiewens van iemand te vervullen, is er een risico dat de arts van bijvoorbeeld het verpleeghuis waar iemand is opgenomen de euthanasiewens niet honoreert. Een euthanasieverklaring kunt u op verschillende manieren vastleggen. U kunt dat direct met uw huisarts of medisch specialist doen. Maar u kunt er ook voor kiezen om via de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) een euthanasieverklaring in te vullen.

 

Nienke Westerhof (op de foto hiernaast): “Voor mensen die een levenstestament maken is er bovendien de mogelijkheid om de euthanasieverklaring aan het levenstestament vast te maken of in het levenstestament naar de euthanasieverklaring of een andere medische verklaring (zoals bijvoorbeeld een behandelverbod of een -gebod) te verwijzen. Zo weet uw vertrouwenspersoon welke wensen u heeft op medisch gebied en kan de vertrouwenspersoon de artsen hierop attenderen als u dat zelf niet meer kunt.”

 

Ondanks de bijzondere juridische status van het levenstestament kunnen patiënten hiermee artsen niet dwingen handelingen te verrichten waarop zij geen recht hebben of die in strijd zijn met de professionele standaard. Altijd geldt dat een arts zich moet houden aan de eisen van het ‘goed hulpverlenerschap’. Dit kan ertoe leiden dat de arts een wilsuiting van de vertrouwenspersoon niet hoeft te volgen als deze niet in het belang is van de patiënt of anderszins niet verenigbaar met de professionele standaard.De arts behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, ook al verschaft een levenstestament een goed zicht op de wensen van een patiënt.

 

Wat is het voordeel van een levenstestament?

Door de bewijskracht van de notariële akte, het gegeven dat dit daadwerkelijk de wensen bevat van de persoon die in het levenstestament als volmachtgever is aangemerkt en de registratie van het levenstestament in een landelijk register, heeft dit voor artsen voordelen boven het bestaande systeem van schriftelijke wilsverklaringen, waarvan de (juridische) status en inhoud vaak onduidelijk zijn. Vooral artsen die de patiënt in kwestie niet kennen, bijvoorbeeld een patiënt die na een ongeval op de afdeling intensive care belandt, hebben hier profijt van. Ook heeft de notaris besproken wat de wensen zijn bij wilsonbekwaamheid. Een levenstestament geeft aldus aan iedereen helderheid en duidelijkheid.

 

Vragen?

Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het opmaken van een levenstestament (of een testament), dan kunt u een afspraak maken bijKuhlmann, Westerhof & de Kok. Kijk voor meer informatie op www.kwdk.nl.

 

Kuhlmann, Westerhof en De Kok Notarissen
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne
Telefoon (074) 266 13 93

www.kwdk.nlinfo@kwdk.nl

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Een interieur moodboard maken doe je zo!

ADVERTORIAL • Heb je plannen voor een nieuw interieur? Dan is het samenstellen van een...
19-09-2019

Alle spoorwegovergangen dicht

Door een grote wisselstoring zijn er problemen op het spoor. De gemeente Borne meldt om 17.45...
18-09-2019

Vrijwilligers maken Borne zaterdag schoner

Zoals bekend staat Borne komende zaterdagmiddag 21 september in het teken van World Cleanup Day,...
17-09-2019

Aanrijding op Azelosestraat

Zaterdagavond vond er op de Azelosestraat, ter hoogte van de Twickelerblokweg, een aanrijding...
14-09-2019

Bijdrage voor Fairtrade, Aveleijn en Smash

Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente richt zich op duurzame initiatieven die het...
14-09-2019

Een Jeu de Boules baan voor Sancta Maria

Welbions bestaat dit jaar tien jaar en een van de rechtsvoorgangers van de woningcorporatie zou...
14-09-2019