Spookhuis blijft officieel monument
HERMAN HULLEGIE: ‘DIT BESLUIT IS DE KERS OP DE TAART’

Spookhuis blijft officieel monument

De eerste fase van de verplaatsing van het ’t Oude Groothuys, beter bekend als het ‘Spookhuis’ in Hertme is onlangs afgerond. Eén van de uitgangspunten van de verplaatsing was behoud van de rijksmonumentenstatus. Nieuwe eigenaar Stichting Theater en Cultuur Hertme heeft er alles aan gedaan om bij de verplaatsing zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal te behouden en waar mogelijk te herstellen. En met succes: de rijksmonumentenstatus blijft gehandhaafd, dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bevestigd.

 

Het uit de 16e eeuw daterende monument is inmiddels verplaatst naar het terrein van het Openluchttheater in Hertme. Door Stichting Theater en Cultuur Hertme en Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme wordt het ingericht als dorpshuis voor culturele activiteiten, als steunpunt voor het openluchttheater en voor sociale activiteiten voor de inwoners van Hertme.

 

Restauratie- en verplaatsingsplan

Om de rijksmonumentenstatus te behouden is vooraf een gedetailleerd restauratie- en verplaatsingsplan opgesteld, in afstemming met de RCE. Op basis daarvan kon worden gestart met de verplaatsingswerkzaamheden. Echter, pas ná uitvoering van deze werkzaamheden kon de RCE duidelijkheid geven over het behoud van de rijksmonumentenstatus. Het verplaatsen van een rijksmonument is een zeer uitzonderlijke werkzaamheid waar de RCE slechts sporadisch in mee kan gaan. Ervaring leert namelijk dat het afbreken en herbouwen van monumenten vrijwel altijd leidt tot verlies van de cultuurhistorische waarde.

 

Inzet nieuwe eigenaar

Door inzet van Stichting Theater en Cultuur Hertme en aannemersbedrijf Wesselink uit Weerselo is nagenoeg het gehele historische gebintwerk behouden gebleven. Ook zijn de diverse historische elementen zoals raampartijen, deuren en luiken op traditionele wijze gerestaureerd. Nadat er op 2 juli een schouw is uitgevoerd door de RCE, kwam onlangs de officiële bevestiging dat de rijksmonumentenstatus gehandhaafd blijft. Herman Hullegie, voorzitter van de Stichting Theater en Cultuur Hertme: “De bevestiging is de kers op de taart en ook voor de toekomst belangrijk aangezien de rijkssubsidiemogelijkheden voor het toekomstige onderhoud hiermee zijn geborgd.”

 

Witte wieven

‘t Oude Groothuys dankt haar bijnaam aan de periode rond 1615, toen het gebouw dienst deed als schuilkerk voor de katholieken, die door de dominante positie van de gereformeerde kerk destijds, niet meer in het openbaar hun geloof mochten belijden. Om in beslotenheid het geloof uit te kunnen oefenen, werden buitenstaanders op afstand gehouden door de ‘witte wieven’, die zich verkleedden als spook.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Gerard — 30 okt 2019
Echt super dat het Openluchttheater Hertme zich zo heeft ingezet om dit monument voor Hertme te behouden. Het zal vast veel werk hebben gekost om dit te bewerkstelligen, maar daar zullen de Hertmernaren (en stiekem ook Bornenaren) erg blij mee zijn!
annemarie — 17 okt 2019
Als er nog lintjes „ over“ zijn voor de uitreiking volgend jaar....

Bij dit project vind je mensen die dit verdienen!!
Gijs — 17 okt 2019
Mooi gedaan!
Herman — 16 okt 2019
Doel is bereikt: het behoud van het spookhuis voor Hertme.

Mooi dat het een rijksmonument blijft.

đź‘Ť
Ton HUISKES — 16 okt 2019
Hulde aan alle vrijwilligers die hebben geholpen met de restauratie en verplaatsing van dit prachtige mooie Spookhuis en ook het feit dat het een rijksmonument bljift is echt geweldig voor dit klein maar dappere Hertme!

Bart, Eef en Marlie leiden Angorageiten

Als je begint over de Angorageiten, dan weet je op voorhand dat er iets bijzonders volgt. Dat is...
17-11-2019

Een waardig jubileumconcert

Met een vette knipoog naar de grote showconcerten die het Stedelijk Orkest vroeger in de...
03-11-2019

Gegrepen door kroonjuwelen

Op het cultureel podium van de Bornse Synagoge schitterde Martijn Akkerman, juwelenhistoricus,...
27-10-2019

Zoektocht naar relatie mens en natuur

Onder de titel ‘Forgather’ exposeert kunstenaar Daniëlle Spoelman van 27...
24-10-2019

Een handgeschreven tijdsdocument

‘Tusken doem en wiesvinger’ heet het boek met vijftig verhalen van de bijna...
19-10-2019

Toost op de Bornsche Bevrijdingsbitter

Zoals inmiddels genoegzaam bekend viert Borne op 3 april 2020 het feit dat het 75 jaar geleden...
18-10-2019