Start Borns Onderzoek Platform
SUBSIDIE VANUIT DEN HAAG VOOR INNOVATIEF JOURNALISTIEK PROJECT

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van een aanzienlijke subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het project Borns Onderzoek Platform, kortweg BOP.

 

Het betreft een initiatief van Fons Lohuis om maatschappelijk relevante thema’s, die lokaal van belang zijn, nader te onderzoeken. “Vaak kom je in aanraking met een onderwerp en denk je ‘daar zou ik wel eens meer van willen weten’ en is er behoefte aan een stuk verdieping.” Lohuis raakte in gesprek met BorneBoeit, het idee kreeg steeds meer vorm en diverse geïnteresseerde enthousiastelingen haakten aan. “De bedoeling is om jaarlijks twee of drie onderwerpen te onderzoeken, vanuit verschillende gezichtspunten en op een objectieve en zorgvuldige manier. Ideaal gesproken zouden inwoners ook zelf onderwerpen kunnen aandragen, die men nader uitgespit wil hebben. De resultaten worden via BorneBoeit voor iedereen beschikbaar gemaakt en we hopen op deze manier iets van waarde te kunnen bijdragen.”

 

Kernteam

Inmiddels is er een kernteam gevormd, bestaande uit Rita Vingerling, Benthe Bronkhorst, Jan Morsink, Henk Hoek, Joris van Hoof, Fons Lohuis, Anke Jonathans en Bertil Meyer. Afhankelijk van het gekozen onderwerp kan het kernteam worden uitgebreid met ter zake deskundige personen.

 

Het BOP past uitstekend bij de visie van BorneBoeit. Als redactie merken we dat de tijd vaak ontbreekt om zaken grondig te onderzoeken, terwijl we wel regelmatig op nieuws stuiten dat eigenlijk vraagt om eens wat nader uit te diepen. We denken dat het BOP een prachtige aanvulling kan zijn op onze verslaggeving en zijn bijzonder blij met de steun die we vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het project toegekend hebben gekregen. Bovendien ervaren we dit als een erkenning voor de wijze waarop BorneBoeit in relatief korte tijd en met de inzet van vele vrijwilligers steeds meer waardering heeft gekregen. De bijdrage geeft ons als niet-gesubsidieerde media organisatie de mogelijkheid om het BOP ook meteen een vliegende start te geven.

 

Subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. In een snel veranderend medialandschap staat de kwaliteit van de journalistiek onder druk. Traditionele media hebben het moeilijk, oude verdienmodellen functioneren minder en de digitalisering zorgt voor grote uitdagingen. Uit onderzoek blijkt dat dit effect heeft op de kwaliteit van de nieuwsvoorziening, met name lokaal en in de regio. Het Stimuleringsfonds heeft het project BOP vooral hoog gewaardeerd vanwege het innovatieve karakter en het betrekken van de samenleving.

 

De komende tijd gaan we hard aan het werk om BOP verder vorm te geven. U hoort nog van ons!

 

(Op de foto boven vanaf links: Jan Morsink, Benthe Bronkhorst, Henk Hoek, Joris van Hoof, burgemeester Gerard van den Hengel, Fons Lohuis, Rita Vingerling, Anke Jonathans en Bertil Meyer)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Wim Geul — 14 nov 2019
Mooi initiatief, mooie financiële ondersteuning. Veel succes!
Jos Kok — 14 nov 2019
Mooi initiatief. Zal het zeker gaan volgen. Heel veel succes gewenst.
Paul Cohn — 14 nov 2019
Het werk van wijlen Mevrouw M.G.E. van Harten-Fransen: wegens succes in de verlenging?
www.worldcat.org/identities/viaf-284625529/
Ben Brunink — 14 nov 2019
Van harte gefeliciteerd BOP.
Dan vraag ik hierbij aandacht voor de snelheden die gereden worden aan het stuk Albergerweg waar 50 km. per uur toegestaan is. Het schandalig dat zoveel verkeershufters hun gang kunnen gaan. De Provincie is al meerdere keren aangeschreven maar laat het afweten op alle fronten. Dhr. Henk Hoek kan alles bevestigen. Een flitspaal zou zich mijn inziens binnen korte tijd terug verdienen.
Dit is toch een mooie uitdaging voor de BOP!

Verbouwing Kulturhus flink duurder uitgevallen

Het blijkt dat de inpandige verbouwing van het Kulturhus in 2019 maar liefst 263.000 euro meer...
03-12-2020

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020