Platform Energie van Borne online
INFORMATIE, NIEUWS, MEEPRATEN EN MEEDENKEN OVER ENERGIEVISIE

Platform Energie van Borne online

Borne klimaat neutraal in 2050. Een wens vanuit de gemeente én de gemeenschap van Borne. Hoe kun je hier als inwoner aan bijdragen? Onder de noemer ‘Energie van Borne’ is een platform ingericht op BorneBoeit. Inwoners kunnen hier informatie vinden, meepraten en meedenken.

 

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en in 2019 vertaald in een nationaal klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken om in 2030 de CO2 uitstoot (broeikasgas) met 49 procent te terug te brengen, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet dit zijn teruggebracht naar minimaal 80-95 procent van 1990.

 

Energievisie

Om in 2050 een klimaat neutrale gemeenschap te zijn, wordt de energievisie gemaakt. Passend bij de toekomstvisie MijnBorne2030, gemaakt voor en door de gemeenschap, wordt deze opgesteld met de samenleving. Daarom werken maatschappelijke partners, inwoners en de gemeente in werkgroepen samen aan de gestelde opgaven. Dit gebeurt vanuit de pijlers: energie besparen, duurzaam opwekken en warmtetransitie.

 

Om hier als inwoner van op de hoogte te blijven of om zelf te kunnen bijdragen is op BorneBoeit het platform ‘Energie van Borne’ ingericht. Kijk voor meer informatie op www.borneboeit.nl/energie-van-borne.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 jan 2020
‘Ik-weet-alles-beter’ mensen hebben weinig kennis: zij sputteren over Duitsland met 47% stroom uit hernieuwbare bron in 2019 www.dw.com/image/51915859_7.png toen ons land net 17% bereikte.
Zij verguizen Polen dat al in 2017 11% energie opwekte uit hernieuwbare bron, toen Nederland nog maar amper 7% haalde…
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/3/3f/Renewable_energy_highlight_FP2019-NL.png

Nederland sluit kolencentrales (Nijmegen, Maasvlakte I en II, Geertruidenberg, Borssele, Hemweg) maar ja, beterweters accepteren géén leeg stopcontact, dus buitenlandse bruin- en steenkool- en nucleaire centrales leveren hun grijze exportstroom om onze stroomhonger te stillen:
…”Uit tabel 1 volgt dat de importmix een koolstofintensiteit heeft van 692 gram CO2 per kWh, exclusief voorketenemissies, en 775 gram CO2 per kWh inclusief voorketenemissies. DAT BETEKENT DAT ONS LAND GRIJZERE STROOM IMPORTEERT DAN ZE ZELF OPWEKT”... www.co2emissiefactoren.nl/wp-content/uploads/
Bakker, J — 09 jan 2020
Helemaal eens met HansKarel. Loflijk streven om milieuneutraal te willen zijn. Nederland wil weer eens vooraan staan. Het milieu houdt niet op aan de Nederlandse grens. Het lijkt mij dweilen met de kraan open als de aanwas van de NL bevolking elk jaar met ruim honderdduizend mensen toeneemt. Gaan we van deze mensen op voorhand eisen dat ze geen beroep doen op verbruik van energie, gebruik van allerlei vervoermiddelen, verbruik van voedingsmiddelen, etc.? Dat zij dus het milieu niet gaan belasten? Over een jaar of twintig, dertig, na tig miljarden euro’s later, gaan we ons afvragen hoe het zo fout heeft kunnen gegaan. Hoe we zo naïef hebben kunnen zijn. De politiek is dan, zoals gewoonlijk, zeer geschokt.
HansKarel — 08 jan 2020
Misschien zijn er ook wel gewone Bornenaren die helemaal niet klimaatneutraal willen! En als dat dan toch zou moeten, waarom dan ons mooie buitengebied opofferen. Kunnen we beter samen met andere gemeenten coöperatief deelnemen aan nieuwe zonnepanelen/windmolens op bijvoorbeeld de noordzee. In een Europa waar de Duitsers subsidie krijgen als ze op gas willen overgaan en de Polen op het platteland nog fijn de bruinkool benutten moeten we in Nederland weer zo nodig per dorp klimaatneutraal gaan worden.....denk toch eens na.
Paul Cohn — 06 jan 2020
Heeft 'energie van borne' kennis genomen van de Routekaart naar een energie neutraal Hof van Twente in 2035 (mei 2015)? Vooral de hoeveelheid energie die Hof van Twente ófwel moet besparen ófwel moet winnen uit hernieuwbare bronnen?
www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/wonen_en_leven/milieu/Routekaart_Energieneutraal_HvT_DEF-2015_06.pdf
De voorstanders van Biogas uit mest en windmolens lijken in Borne niet echt dik gezaaid te zijn en de voorstanders van -en mogelijkheden voor- enige honderden hectaren vol zonnepanelen nog minder!
Inventariseren hoeveel energie Borne waaruit wíl, kán en móét halen om de transitie waar te maken moet ook in Borne de hoogste prioriteit hebben.
Iets wíllen is goed, dat ook halen is beter...
maar niet zo eenvoudig

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021