Energie van Borne

De energie van Borne

 

Borne klimaatneutraal in 2050. Een opdracht van de Rijksoverheid. Maar ook een uitdaging die we als gemeente en gemeenschap van Borne zelf serieus moeten nemen. In de toekomstvisie MijnBorne2030 staat veel wat we graag willen realiseren om duurzaam te denken én te doen. En veel inwoners van Borne werken zelf - en samen met anderen - aan energiebesparing en het opwekken van energie.

 

Energievisie
Om Borne, Hertme en Zenderen klimaatneutraal te maken, werkt de gemeente aan een energievisie. Omdat het onderwerp iedereen aangaat wordt deze, passend bij MijnBorne2030 dynamische dorpen, opgesteld met de samenleving. In verschillende werkgroepen werken organisaties, inwoners en de gemeente samen aan oplossingen voor de gestelde opgaven.

 

De energievisie kent drie belangrijke bouwstenen; de pijlers van de energievisie:

  1. Energie besparen
  2. Duurzaam opwekken
  3. Warmtetransitie (verwarmen zonder aardgas)

 

Op dit platform ‘Energie van Borne’ delen we informatie en ontwikkelingen over energiebesparing, duurzame energieopwekking en de warmtetransitie. Kijk rond, doe mee en praat mee; want we hebben ook jouw energie nodig. Samen maken we Borne klaar voor een toekomst met nieuwe energie!

 

Nieuws

De snelkookpan van de RES

Een pressure cooker noemde wethouder Michel Kotteman het, in goed Nederlands een snelkookpan. De Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente)...
14-01-2020

Nieuws

Denk mee over Borne klimaat neutraal in 2050

In Borne werken werkgroepen aan opgaven binnen de energietransitie. Een van die werkgroepen kijkt naar (on)mogelijkheden van grootschalige opwek...
11-01-2020

Uitgelicht

Energiefonds Borne

In de Energievisie Borne worden concrete doelen vastgelegd qua energiebesparing en het opwekken van duurzame elektriciteit. Omdat ondernemingen, instellingen, organisaties en verenigingen vaak wel willen verduurzamen en/ of duurzame elektriciteit willen opwekken, maar een financiŽle drempel ervaren om tot actie over te gaan, wil de gemeente een Energiefonds Borne opzetten. 

LinksPrikbord

JANUARI 2020 Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. www.borneboeit.nl/82283/energie-van-borne/opwekken NOVEMBER 2017 Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe... Lees meer

08 jan 2020 om 14:19 | reacties (0)