VVD wil Bornepanel inzetten
KEUZES VOORLEGGEN MET BETREKKING TOT AMBITIES GEMEENTE

VVD wil Bornepanel inzetten

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september vroeg Leo Graafhuis (VVD) het College om verantwoording aan de inwoners af te leggen over de ontstane financiële problemen van de gemeente. Burgemeester Jan Pierik antwoordde daarop dat het College verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.

 

Het antwoord blijft Graafhuis dwars zitten. “In uw coalitieakkoord spreekt u over: ‘het centraal staan van de verhouding tussen bestuur en gemeenschap’ en ‘het in openheid afleggen van verantwoording over inkomsten en uitgaven aan de burger’. Een gemiste kans om ook minder positieve informatie te communiceren naar de burger”, schrijft hij aan het College.

 

Bornepanel

De VVD wil nu het burgerpanel inzetten om de inwoners te raadplegen over de grote ambities van de gemeente, te weten de Verbindingsweg, ’t Wooldrik, onderwijshuisvesting, huisvesting gemeentehuis en het voormalig AZC. Het College wil deze onderwerpen bespreekbaar maken in de Raad. Graafhuis wil daarover ook de mening van de burgers horen. “Deze onderwerpen grijpen diep in de samenleving van Borne en rechtvaardigen alleen al om die reden het benutten van het burgerpanel.”

 

Keuzes ambities

Via het Bornepanel zou dan per ambitie de vraag voorgelegd worden of de ambitie geschrapt kan worden, gefaseerd of versoberd uitgevoerd of in oorspronkelijke omvang gehandhaafd. De uitkomsten van de enquête zouden bekend moeten zijn voor de bespreking van de meerjarenbegroting op 10 november.

 

Zowel ambtenaren, collegeleden als raadsleden kunnen zelf, of naar aanleiding van een verzoek van een inwoner, een voorstel doen om gebruik te maken van het Bornepanel. Het College besluit uiteindelijk of het Bornepanel ook daadwerkelijk wordt ingezet. (AJ)

 

Zie ook onze eerdere verslaggeving: Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Yvonne — 09 okt 2020
Stof de resultaten van die eerdere enquête eerst maar eens af. Was toen al vernietigend terwijl de financien alleen maar slechter zijn geworden. Zonde om nu geld uit te geven voor een nieuwe enquête.
Lichtgeel hesje — 09 okt 2020
BornePanel is een wassen neus voor dit College. Ik verwijs naar het factsheet van een enquete in 2019 onder 675 deelnemers aan dit panel, en waaraan 375 mensen (54% van deze 695) hebben deelgenomen. Het is overigens de vraag of deze 375 mensen representatief zijn voor de 25.000 inwoners van Borne, ofwel: is deze enquete methodisch verantwoord? Deze enquete ging over de Gemeentelijk Uitgaven. Het factsheet geeft aan dat er bezuinigd moet worden op Verbouwing publieksgedeelte balie, Verbindingsweg en Wooldrik. Laten dit nu net drie grote ambities zijn van dit College! Gezien de reeds gecommuniceerde standpunten van het College in de afgelopen weken, is het maar zeer de vraag of dit College zich aan dit factsheet iets gelegen laat, gelijk het project Diftar!!. Het is echter niet aan de inwoners maar aan de Raad om eindelijk eens "ballen" te tonen richting College, en alle grote Ambities een halt toe te roepen vanuit de rol van controleur/budgetbewaker, om een Poolse Landdag te vermijden..
Ron Hartman — 09 okt 2020
Reeds eerder werd het Borne Panel over deze onderwerpen bevraagd. In de toepasselijke Raadsvergadering kwam ook de uitslag van het panel ter sprake. Een prominent Raadslid van de coalitie met belangen? in het Wooldrik project zei dat hij ook wel andere mensen kende die juist wel heel positief waren over de plannen en dus werd het advies van Bornepanel terzijde geschoven. Het is incl. de reacties een lijvig verslag geworden. U leest het hier:
https://www.borneboeit.nl/index.php?id=79156&searchstr=raadsvergadering+begroting
Jos Kok — 09 okt 2020
Het Bornepanel inschakelen is een prima suggestie. Het is alleen te hopen dat het College de uitslag van de burgers ter harte neemt. En dus niet gewoon hun eigen koers blijven varen.
Ron Hartman — 09 okt 2020
19 Raadsleden zijn in toom te houden middels vergaderdiscipline, dubbelzinnige voorleggers en middels vertrouwelijke en geheime dossiers ook de mond te snoeren. Vaker pleitte ik voor meer discussie op het burgerplatform bij uitstek: HIER. Bijgesteld budget beschikbaar stellen door de Raad kan alsnog. Nu is 30 miljoen gepland voor het Wooldrik en school samen. Voor 17 miljoen kan dat ook. De waanzin van externe bureaus en voorbereidingskredieten moet als eerste sneuvelen. De vraag moet worden: WAAROM moet dit NU. MOET dit? NU? en.... voor hoeveel inwoners doe je het echt? Wie worden de gebruikers? Tegen welke prijs dan?

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021