College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities
‘OP DIT MOMENT NIET AAN COLLEGE OM ADVIES BEVOLKING TE VRAGEN’

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te gaan met een aantal kostbare ambities van de gemeente Borne, laat het college van B en W weten het op dit moment niet aan burgemeester en wethouders te vinden om dit te doen. De liberalen hadden graag de keuze willen voorleggen van schrappen, versoberen of gefaseerd uitvoeren dan wel onverkort vasthouden aan de plannen voor ’t Wooldrik, het AZC, onderwijshuisvesting, Verbindingsweg en huisvesting gemeentelijke organisatie. En die uitkomsten dan te betrekken bij de komende begrotingsbehandeling.

 

Dualisme

Dat laatste gaat sowieso niet lukken, laat het College weten. Het Kennispunt Twente, dat de enquête via het Bornepanel uitvoert, heeft pas tijd vanaf half december om nieuwe peilingen in te plannen. Daarnaast vindt het College dat het de kaders uitvoert die de Raad meegeeft en waarvan de genoemde ambities onderdeel uitmaken. Afgesproken is om de komende maanden nog eens goed naar de ambities te kijken en alternatieven door te rekenen, waarna het gesprek daarover in de gemeenteraad plaatsvindt. Deze gang van zaken vindt men passend in het kader van het dualisme.

 

De Raad zou, in het kader van haar kaderstellende rol, zelf een burgerpeiling kunnen uitzetten. Maar het College wijst in dat verband fijntjes op de uitkomsten van het Bornepanel vorig jaar over de bezuinigingen. (AJ)

 

Lees ook de eerdere verslaggeving: VVD wil Bornepanel inzetten

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 18 okt 2020
Uit VN: In het rumoer over het stijgend aantal coronabesmettingen, de nieuwe kabinetsmaatregelen en de kerkgang in Staphorst dreigde deze week de lezing onder te sneeuwen die Pieter Omtzigt, Kamerlid en tweede man van het CDA, van de week hield voor de onlangs opgerichte Stichting Sociale Christendemocratie.

Hij zet secuur en onbarmhartig op een rij hoe een hele reeks politieke, bestuurlijke en ambtelijke kopstukken probeerde – en probeert – affaires af te dekken. Het geweten van het CDA spreekt; doe er wat mee!
Lichtgeel hesje — 16 okt 2020
Elke Raad krijgt het College die het verdient en omgekeerd!
Ron Hartman — 16 okt 2020
Op 1 oktober zei Rudy Tip van GB90 als financieel specilist in Borneboeit, het volgende:

Tijdens fractievergaderingen van de coalitiepartijen zit nu standaard ook de wethouder erbij en dat is niet goed voor het dualisme. Als Raad mag je best af en toe je tanden laten zien. Misschien heb ik dat ook wel te weinig in het openbaar gedaan.”
De Raad laat zich dus in de fractievergaderingen voorschrijven door de wethouders, wat ze mogen denken en stemmen. Klapvee?
Yvonne — 15 okt 2020
Als je de tekst leest lijkt het in Borne soms omgedraaid.

De gemeenteraad neemt beslissingen met betrekking tot de gemeente. De raad maakt de begroting en controleert of het college het beleid goed uitvoert.

Zoals ik het lees is het niet het college die aan de touwtjes hoort te trekken. Als de meerderheid van de raad vindt dat financieel op de rem getrapt moet worden heeft het college hier maar rekening mee te houden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden
Ron Hartman — 15 okt 2020
Het college en de beleidsambtenaren kennen hun positie zoals die is beschreven onder Dualisme. De Raad heeft de andere taak en bepaalt die zelf: Lees Wikipedia:

Kern van het dualistische model in de wet is een scheiding in samenstelling, functies en bevoegdheden van de gemeenteraad aan de ene kant en het college van burgemeester en wethouders aan de andere kant. De bestuursbevoegdheden zijn bij het college geconcentreerd en de verordenende en controlerende bevoegdheden van de raad zijn versterkt.

Vooral die laatste zin uit Wikipedia is veelzeggend....! Als de Raad minder kennis in huis heeft dan B&W en haar ambtenaren, dient de Raad ZELF die kennis in te kopen als dat nodig is om de controlerende taak goed uit te kunnen oefenen. De Raad is bevoegd daar budget voor te maken en desnoods zelf Burger-enquetes te organiseren. Dat vraag je niet, dat bepaal je als je de boodschap van Dr Pieter Omtzigt (CDA) hebt begrepen!
Lichtgeel hesje — 15 okt 2020
Zou toch wel graag een toelichting willen zien via bb over de context van de laatste alinea en wat het College hiermee wil zeggen. Duidelijk is in ieder geval wel dat de verhouding tussen Raad en College steeds meer op scherp wordt gezet, bewust of onbewust, maar ook dat aan de kern, nl financieel wanbeleid, volledig wordt voorbij gegaan. Het is dan ook aan de Raad cq het College om te stoppen met deze politieke spelletjes, en zich dienend op te stellen naar de inwoners van Borne ipv dit Bokito-gedrag voor eigen eer en glorie!
Bornenaar — 15 okt 2020
"Het Kennispunt Twente, dat de enquête via het Bornepanel uitvoert, heeft pas tijd vanaf half december om nieuwe peilingen in te plannen"

Het lijkt me verstandig hiervoor een nieuwe partner te zoeken. Als het twee maand moet duren om een peiling in te plannen ben je geen serieuze partner.

Daarnaast komt dit natuurlijk wel erg goed uit. De plannen moeten toch koste wat het kost doorgevoerd worden.

Huis van Borne krijgt vorm

Als alles volgens planning verloopt zal de gemeente begin 2024 intrekken bij het Kulturhus....
03-12-2021

Vloedbeltverbinding richting climax

Een flinke hoeveelheid insprekers woensdagmiddag bij de Statencommissie Verkeer en Vervoer in...
01-12-2021

Toch vergoeding controle coronapas

Cultuurinstellingen, organisaties, (sport)verenigingen, horecabedrijven of andere ondernemingen...
01-12-2021

Weer gedoe om Maria Mediatrix

Er rust geen gelukkig gesternte op het Maria Mediatrix-complex in Azelo. Het voormalige AZC is...
30-11-2021

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021