Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda
INGELAST POLITIEK BERAAD OP 13 DECEMBER

Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda

Op 19 december besluit de gemeenteraad of het wel of niet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) wil afgeven voor de plannen van Actolei om locatie De Scholtenhof in Zenderen te moderniseren en de capaciteit ervan tegelijk uit te breiden van 38 naar 48 bewoners. Een week eerder, op 13 december, gaat er een Politiek Beraad aan vooraf.

 

Situatie

In De Scholtenhof wonen mannen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Maximaal 10 daarvan zijn mannen in de laatste fase van een tbs-traject. Er bestaat veel weerstand tegen de uitbreidingsplannen, in de politiek maar ook in Zenderen. Wat meespeelt is dat er in de loop der jaren steeds meer mannen kwamen te wonen. Oorspronkelijk zouden dat er 20 zijn, maar geleidelijk aan werden het er 38. De gemeente handhaafde niet, mede omdat de afspraken niet goed werden vastgelegd. Dat zou in een nieuwe omgevingsvergunning beter moeten gebeuren. De algemene mening is dat legalisering van de huidige situatie, vanwege het niet optreden van de gemeente, niet is tegen te houden. Uitbreiding met nog eens 10 bewoners gaat veel partijen echter te ver.

 

Maar volgens het college is het nieuwe plan juridisch niet tegen te houden. De gemeenteraad had daar in meerderheid bedenkingen bij en won zelf juridisch advies in. Dat advies is er inmiddels, werd achter gesloten deuren in de gemeenteraad besproken en is sinds gisteren openbaar. Op 19 december zal de raad besluiten of dit leidt tot het afgeven dan wel weigeren van de vvgb. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Omwonende — 01 dec 2023
Kennelijk heeft men eerder illegaal uitgebreid met 18 cliënten, als we dat gaan belonen is het hek van de dam. Wie garandeert voorts dat ze niet nog een keer de regels met voeten gaan treden?
Jaap Engelsman — 01 dec 2023
In De Scholtenhof wonen 2 verschillende groepen mensen: mensen met een handicap in combinatie met complex gedrag (28 personen) en justitiabelen (maximaal 10 personen). Justitiabelen wil zeggen dat zij niet per definitie een TBS verleden hebben.
Mocht de meerderheid van gemeenteraad besluiten om de VVGB aan de aanvrager te onthouden, dan betekent dat in de praktijk vooral dat de groep van mensen met een handicap en complex gedrag passende woonruimte wordt onthouden. En dat terwijl er een landelijke wachtlijst bestaat voor de groep. De groep van 10 justitiabelen blijft maximaal 10 en zal door dat besluit niet worden geraakt. Dus wat is besluiten met gezond verstand?
Dirk — 01 dec 2023
Gewoon maar een vraag/opmerking: is er nu niemand binnen ambtelijk borne geweest die toen er (bewust) meer dan 20 plekken werden ingevuld aan de bel heeft getrokken om deze situatie een halt toe te roepen, of heeft iedereen het maar op zijn beloop gelaten in de hoop dat er geen protest zou volgen vanuit de inwoners van Zenderen. Hoe naïef kun je als ambtenaar cq bestuurder zijn....

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024