Mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt
Twence wil installatie op vuilstortlocatie in Zenderen

Mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt

Afvalverwerker Twence heeft vergevorderde plannen om op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen een mestverwerkingsinstallatie te realiseren. De laatste jaren was er nauwelijks enige activiteit op het terrein. Simpelweg omdat er niet voldoende restafval meer overblijft na verbranding, verwerking en hergebruik. Sinds begin dit jaar zijn er wettelijke verplichtingen om een deel van de mestoverschotten te verwerken. Twence speelt in op deze nieuwe regelgeving en heeft er voor gekozen mestverwerking op de locatie in Zenderen te laten plaatsvinden en niet in Hengelo.

 

'Niemand wil mestverwerkingsinstallatie in z'n achtertuin'
Op 7 juli werden onder andere gemeente, Dorpsraad Zenderen en de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen. Ed Mossel (foto rechts), voorzitter van de Stichting behoud Elhorst-Vloedbelt en lid van de dorpsraad Zenderen, is niet blij met de plannen. “Niemand wil een mestverwerkingsinstallatie in z’n achtertuin.” Voor Ed Mossel persoonlijk is het bijna letterlijk in zijn achtertuin. “Alle woningen binnen 250 meter van de vuilstort werden indertijd aangekocht en gesloopt. Die van mij viel er net niet binnen.” Lang heeft hij gestreden om de vuilstort in Zenderen tegen te houden. Het is uiteindelijk niet gelukt. In 1994 werd de locatie in gebruik genomen. “Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is nog wat anders.”

 

Langer dicht dan open

“Zo’n zes jaar is er vuil gestort en reden vuilniswagens af en aan.” Inmiddels is het alweer een aantal jaren uiterst rustig. “Het is langer dicht dan open geweest. Slechts een deel van de capaciteit is benut, maar het geheel heeft wel miljoenen gekost.” Hij vindt het dan ook wel begrijpelijk dat Twence iets met de locatie wil gaan doen, hoewel hij liever had gehad dat Elhorst-Vloedbelt geheel werd afgeschreven. “Het zou een prachtig gebied voor recreatie kunnen zijn.”

 

Twence heeft de betrokkenen verzekerd dat er geen stank- en geluidoverlast zal zijn van de nieuwe installatie. De nieuwe silo’s op het terrein voor de opslag van mest worden uit het zicht geplaatst en het transport zal plaatsvinden via de Nijreessingel en niet door de kern van Zenderen. “Het moet nog maar blijken of wat nu zo rooskleurig wordt voorgesteld ook realiteit zal zijn”, zegt Mossel. “Ik kan me niet voorstellen dat vrachtverkeer vanuit de richting Albergen helemaal gaat omrijden via Almelo.”

 

Klankbordgroep

De bedoeling is dat er een klankbordgroep wordt opgezet, waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zullen zijn. “Verder gaat Twence op zoek naar een soortgelijke installatie in Nederland waar ongeruste omwonenden op bezoek kunnen gaan om te kijken wat de mestverwerking in de praktijk betekent.”
 

Of de plannen eventueel tegen te houden zijn, is de vraag. “Ik ben bang dat er weinig mogelijkheden zijn. Als mest onder afval valt, dan is er geen bestemmingsplanwijziging nodig en met geur- en geluidsnormen blijft men onder de normen die bij de bouw indertijd zijn afgesproken. We kunnen het wel vertragen door procedures, maar je moet natuurlijk wel argumenten hebben.”

 

Morgen meer over de plannen van Twence

 

Tekst en foto's Anke Jonathans

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Gerbertjs Kleijssen — 04 aug 2014
Ten eerste : Mest is een product. Te weten van runderen, paarden, schapen, gevogelte e.d.. en dient als meststof voor het land (injecteren dus).
Ten tweede: In de T.C. Tubantia nstaat dat het transport niet door zenderen gaat maar over de rondweg Almelo. Wordt hiermee de Nijreessingel bedoeld?. Of de Van Rechteren Limpurgsingel (dit is trouwens geen rondweg) en hoe willen mestwagen daar komen vanuit bijvoorbeeld Albergen, Fleringen, Reutum Ootmarsum ?. Dit is schier onmogelijk.

Gewoon in het havangebied van Enschede is de beste oplossing en biedt meerdere mogelijkheden voor het afvoeren van het resultaat van de mestverwerking via weg en water.

Als de gemeente Borne instemt met mestverwerking op de Elhorst Vloedbelt begin ik te twijfelen aan de verstandelijke capaciteiten van de Gemeente raadsleden.

Fleminghof viert eerste lustrum

Op 4 oktober was het precies vijf jaar geleden dat wethouder Martin Velten de officiële...
11-12-2019

‘Hulp aan Sri Lanka’ gaat de markt op

Sudarma is een 21-jarige studente in Sri Lanka. Ze woont bij haar moeder en broer in een zeer...
10-12-2019

Energiezuinige sociale huurwoningen opgeleverd

ADVERTORIAL • Bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe woning in de Bornsche Maten...
06-12-2019

Vragen over uw erfrechtelijke situatie?

ADVERTORIAL • Ondanks alle krapte op de huidige arbeidsmarkt hebben wij anderhalve maand...
05-12-2019

Het verliep niet soepel met de otto’s

Begin oktober startte Twente Milieu met het omruilen van de grijze en groene containers voor een...
03-12-2019

Afwijkende openingstijden apotheken

Op dinsdag 24 december en 31 december sluiten apotheek Stoop en apotheek Dana om 16.00 uur Op...
03-12-2019