Mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt
Twence wil installatie op vuilstortlocatie in Zenderen

Mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt

Afvalverwerker Twence heeft vergevorderde plannen om op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen een mestverwerkingsinstallatie te realiseren. De laatste jaren was er nauwelijks enige activiteit op het terrein. Simpelweg omdat er niet voldoende restafval meer overblijft na verbranding, verwerking en hergebruik. Sinds begin dit jaar zijn er wettelijke verplichtingen om een deel van de mestoverschotten te verwerken. Twence speelt in op deze nieuwe regelgeving en heeft er voor gekozen mestverwerking op de locatie in Zenderen te laten plaatsvinden en niet in Hengelo.

 

'Niemand wil mestverwerkingsinstallatie in z'n achtertuin'
Op 7 juli werden onder andere gemeente, Dorpsraad Zenderen en de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen. Ed Mossel (foto rechts), voorzitter van de Stichting behoud Elhorst-Vloedbelt en lid van de dorpsraad Zenderen, is niet blij met de plannen. “Niemand wil een mestverwerkingsinstallatie in z’n achtertuin.” Voor Ed Mossel persoonlijk is het bijna letterlijk in zijn achtertuin. “Alle woningen binnen 250 meter van de vuilstort werden indertijd aangekocht en gesloopt. Die van mij viel er net niet binnen.” Lang heeft hij gestreden om de vuilstort in Zenderen tegen te houden. Het is uiteindelijk niet gelukt. In 1994 werd de locatie in gebruik genomen. “Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is nog wat anders.”

 

Langer dicht dan open

“Zo’n zes jaar is er vuil gestort en reden vuilniswagens af en aan.” Inmiddels is het alweer een aantal jaren uiterst rustig. “Het is langer dicht dan open geweest. Slechts een deel van de capaciteit is benut, maar het geheel heeft wel miljoenen gekost.” Hij vindt het dan ook wel begrijpelijk dat Twence iets met de locatie wil gaan doen, hoewel hij liever had gehad dat Elhorst-Vloedbelt geheel werd afgeschreven. “Het zou een prachtig gebied voor recreatie kunnen zijn.”

 

Twence heeft de betrokkenen verzekerd dat er geen stank- en geluidoverlast zal zijn van de nieuwe installatie. De nieuwe silo’s op het terrein voor de opslag van mest worden uit het zicht geplaatst en het transport zal plaatsvinden via de Nijreessingel en niet door de kern van Zenderen. “Het moet nog maar blijken of wat nu zo rooskleurig wordt voorgesteld ook realiteit zal zijn”, zegt Mossel. “Ik kan me niet voorstellen dat vrachtverkeer vanuit de richting Albergen helemaal gaat omrijden via Almelo.”

 

Klankbordgroep

De bedoeling is dat er een klankbordgroep wordt opgezet, waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zullen zijn. “Verder gaat Twence op zoek naar een soortgelijke installatie in Nederland waar ongeruste omwonenden op bezoek kunnen gaan om te kijken wat de mestverwerking in de praktijk betekent.”
 

Of de plannen eventueel tegen te houden zijn, is de vraag. “Ik ben bang dat er weinig mogelijkheden zijn. Als mest onder afval valt, dan is er geen bestemmingsplanwijziging nodig en met geur- en geluidsnormen blijft men onder de normen die bij de bouw indertijd zijn afgesproken. We kunnen het wel vertragen door procedures, maar je moet natuurlijk wel argumenten hebben.”

 

Morgen meer over de plannen van Twence

 

Tekst en foto's Anke Jonathans

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Gerbertjs Kleijssen — 04 aug 2014
Ten eerste : Mest is een product. Te weten van runderen, paarden, schapen, gevogelte e.d.. en dient als meststof voor het land (injecteren dus).
Ten tweede: In de T.C. Tubantia nstaat dat het transport niet door zenderen gaat maar over de rondweg Almelo. Wordt hiermee de Nijreessingel bedoeld?. Of de Van Rechteren Limpurgsingel (dit is trouwens geen rondweg) en hoe willen mestwagen daar komen vanuit bijvoorbeeld Albergen, Fleringen, Reutum Ootmarsum ?. Dit is schier onmogelijk.

Gewoon in het havangebied van Enschede is de beste oplossing en biedt meerdere mogelijkheden voor het afvoeren van het resultaat van de mestverwerking via weg en water.

Als de gemeente Borne instemt met mestverwerking op de Elhorst Vloedbelt begin ik te twijfelen aan de verstandelijke capaciteiten van de Gemeente raadsleden.

Participatieproces windmolens ontmoet wantrouwen

Ze hingen er met de benen uit. Voor de uitleg over het participatieproces van het project voor...
13-02-2020

'The war on EPR'

De eikenprocessierupsen zorgen voor steeds meer overlast. In Borne was er vorig jaar een record...
12-02-2020

Senioren naar Risk Factory Twente

Op dinsdag 18 februari kunnen senioren uit Borne, Hertme en Zenderen in de Risk Factory op het...
11-02-2020

Leerlingen in actie tegen gedrag weggebruikers

Toen Maud, lid van het juniorteam (leerlingenraad red.) van de St.Stephanusschool in Zenderen,...
11-02-2020

Werkzaamheden Tichelkampweg, Burenweg en...

Maandag 10 februari is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden aan de Tichelkampweg, Burenweg...
10-02-2020

Herstel Oude Kerk in volle gang

De funderingsrestauratie van de preekstoel in de Oude Kerk in Borne is bijna gereed. Drie dagen...
07-02-2020