Overweg Deldensestraat wordt veiliger
VERBREDING EN VRIJLIGGENDE FIETSPADEN

Overweg Deldensestraat wordt veiliger

In de loop van volgend jaar starten de werkzaamheden voor het veiliger maken van de spoorwegovergang aan de Deldensestraat. Het is de zogenaamde ‘derde stapsteen’ in de Totaalvisie, waarvan de veelbesproken Verbindingsweg ‘stapsteen één’ vormt. De Totaalvisie als geheel is bedoeld als oplossing voor de spoorse doorsnijding en de vijf gelijkvloerse spoorwegovergangen in Borne.

 

Verkeersstromen scheiden

De bedoeling is om de verkeersstromen op de spoorwegovergang aan de Deldensestraat te scheiden en vrijliggende fietspaden te creëren, zodat fietsers voor de overweg niet meer in de knel komen met het autoverkeer. Samen met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de oplossing ontworpen. Omdat voor de werkzaamheden spoorverkeer tijdelijk moet worden stilgelegd is zorgvuldige afstemming over de planning noodzakelijk. ProRail heeft in oktober 2019 een treinloze periode aangevraagd. Waarschijnlijk zal dit in een weekend zijn.

 

Voor de uitbreiding van het benodigde wegoppervlak zijn geen particuliere gronden nodig. De verbreding kan gerealiseerd worden op grond van de gemeente en ProRail.

 

Minder budget nodig dan begroot

Voor de aanpassing van de overweg heeft de gemeente een bijdrage gekregen van het Ministerie van I en W in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en bovendien een subsidie van de provincie Overijssel, omdat de Deldensestraat onderdeel uitmaakt van iets dat het Kernnet Fiets Overijssel heet. Als gevolg van deze bijdragen moet de gemeente zelf nog maar 25 procent van de in totaal 1,7 miljoen ophoesten. Dat is minder dan gedacht. In 2016 werd er 750.000 euro voor opzij gezet, maar nu blijkt dat nog maar 428.000 euro gemeentegeld nodig is. Het restant kan gebruikt worden voor andere investeringen voor de Totaalvisie, bijvoorbeeld de aanleg van een fietstunnel in de Bornerbroeksestraat. (AJ)

 

(Het ontwerp is hier als PDF te downloaden)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Robbie Van Mierlo — 17 dec 2018
Wanneer en hoe word de fietssnelweg verlengt
Robert — 14 dec 2018
Wat is het alternatief voor de ovonde dan?

Er komen veel wegen samen waardoor je er geen 80 kunt rijden.

Als je je snelheid aanpast, uitkijkt en verlichting aan hebt en een beetje geduld hebt, kan iedereen gebruik maken van de ovonde.
w.g. klink — 14 dec 2018
die hele ovonde is een onoverzichtelijk stuk infra voor elke verkeersdeelnemer! niet over nagedachte verkwisting van de toch al elk jaar stijgende OZB.
Mchak — 14 dec 2018
Beide Dirk, op deze lokatie gaat grijs voor groen. Vandaar dat het ook fijn is. Maar, overal in Borne gaat grijs of rood (Veldkamp) voor groen. De wegbeheerder bepaalt wat er met het groen gebeurt. Vandaar de vraag hoe de compensatie is gereguleerd. Alles verharden leidt tot hittestress, wateroverlast, belastingtoename, ongezondheid- lichamelijk als geestelijk. Dat is ook belangrijk voor de mensen die leven in Borne.Gelukkig is Wensink Zuid hoopvol; hier helpt blauw mee aan groen!
Dirk de Graaf — 12 dec 2018
Wat is belangrijker het groen of de mensen die daar elke keer langs komen
Mchak — 12 dec 2018
Fijn dat dit wordt opgelost; een open wond na de aanleg van de ovonde. Geen areaaluitbreiding, maar ik ben bang voor beleidsintensivering cq toename van de exploitatie-/afschrijvingskosten. Misschien kan die opgevangen worden in het incidentele aanlegbudget wat nu goedkoper uitvalt. Daarnaast schat ik in dat er (weer) klimaatonbewust groenareaal wordt geofferd. Waar wordt die gecompenseerd?

Vlag in top voor huurwoningen

De wens om sociale huurwoningen te bouwen in de Bornsche Maten in Borne bestond al heel lang bij...
19-09-2019

Een interieur moodboard maken doe je zo!

ADVERTORIAL • Heb je plannen voor een nieuw interieur? Dan is het samenstellen van een...
19-09-2019

Alle spoorwegovergangen dicht

Door een grote wisselstoring zijn er problemen op het spoor. De gemeente Borne meldt om 17.45...
18-09-2019

Vrijwilligers maken Borne zaterdag schoner

Zoals bekend staat Borne komende zaterdagmiddag 21 september in het teken van World Cleanup Day,...
17-09-2019

Aanrijding op Azelosestraat

Zaterdagavond vond er op de Azelosestraat, ter hoogte van de Twickelerblokweg, een aanrijding...
14-09-2019

Bijdrage voor Fairtrade, Aveleijn en Smash

Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente richt zich op duurzame initiatieven die het...
14-09-2019