Bevrijdingsfeest in de herkansing
OVERVOL PROGRAMMA IN BORNE ROND 3 APRIL

Bevrijdingsfeest in de herkansing

Op 3 april 2020 was het precies 75 jaar geleden dat Borne werd bevrijd. Het zou groots worden gevierd, zelfs de toen 94-jarige Fred Nachbaur, destijds infanterist van het Dorset Regiment die op 3 april 1945 als een van de eerste bevrijders Borne binnenstapte, zou vanuit Canada overkomen om het feest in ‘zijn’ Borne luister bij te zetten. Het mocht allemaal niet zo zijn. Corona bleek een te sterke vijand. Toch zat de organisatie niet bij de pakken neer en bleef volharden. In de eerste week van april staat Borne daarom alsnog in het teken van de bevrijding en gaat vrijwel het gehele programma in de herkansing. Op Fred Nachbaur na; de veteraan is te broos en blijft in Ottawa achter.

 

Blauwgele vlaggetjes voor Oekraïne

“Het is allemaal heel dubbel” aldus Jan Matel, een van de organisatoren. “Op dit moment staat de wereld in brand naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne. Het bevestigt allemaal nog maar eens hoe blij we moeten zijn hier in vrijheid te kunnen leven. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Tegelijkertijd zijn we in gedachten bij al die mensen die nu volstrekt zinloos middenin het oorlogsgeweld zitten. Daarom worden de lantaarnpalen in het centrum van Borne deze week al voorzien van de blauw-gele vlaggetjes, toevallig ook de kleuren van de Oekraïense vlag. In de eerste week van april worden ze deels vervangen door het rood-wit-blauw en de Engelse vlag.”

 

De eerste week van april begint in dit geval al op dinsdag 29 maart met een groot bevrijdingsdiner in het Kulturhus. Vanaf 19.00 uur zullen oud-strijders, genodigden en vertegenwoordigers van diverse geledingen herinneringen ophalen en worden verrast met een vermakelijk programma. Hiervoor zijn nog enkele kaarten beschikbaar, te bestellen via 2april2022@gmail.com. Op zaterdag 2 april start het bevrijdingsfeest om 16.00 uur met een herdenkingsbijeenkomst voor genodigden in de Oude Kerk. Diverse sprekers zullen het woord voeren en ook het ‘We’ll meet again’ zal opklinken.

 

Belevingstheater en intocht bevrijders

Het einde van de bijeenkomst, zo rond 17.30 uur, betekent ook de start van het belevingstheater in Oud Borne. In vijftien verschillende scenes, verspreid over de smalle straatjes, zullen tal van amateurtoneelspelers en figuranten taferelen uit de oorlogstijd en bevrijding naspelen, gebruikmakend van vele oude attributen en speciaal vervaardigde decors. Met nadruk wijst Matel er nog maar eens op dat het opgevoerde spel niet als vermaak dient, maar een uiterst serieuze ondertoon heeft. “We willen een waarheidsgetrouw beeld schetsen en inwoners en andere bezoekers met bijbehorende verhalen op de zinloze oorlogsvoering wijzen, met respect voor de slachtoffers van destijds en hun nabestaanden.”

 

Rond 20.15 uur komt aan de voorstellingen een einde, waarna het de bedoeling is dat spelers en de talrijke bezoekers zich verplaatsen naar de Grotestraat, waar even later de bevrijders zullen worden ingehaald. De stoet, met een kleine zeventig voertuigen van Keep them Rolling, een grote tank, het Semi-Militair Tamboerkorps Liberation én de Nationale reserves van de Foxtrot compagnie, wordt rond 20.45 uur officieel door burgemeester Jan Pierik bij Restaurant Dorset welkom geheten. Duizenden roodwitblauwe vlaggetjes vormen tijdens het inhalen het kleurrijke en feestelijke eerbetoon. De stoet wordt ter hoogte van Lidl ontbonden. De voertuigen blijven daarna nog enige tijd tijdens een static show te bewonderen. Bewoners aan de Grotestraat wordt verzocht de nationale driekleur uit te steken.

 

Vanaf 21.00 uur vindt dan de apotheose van alle feestelijkheden plaats tijdens een groot bevrijdingsfeest onder en nabij de pagodetenten op De Koem. De optredenden zijn onder andere het damesviertal Double2, Leonie Pol, de Star Sisters (een gelegenheidsformatie vanuit De Toet’nbloazers) en een dj. Om middernacht wordt de feestelijke bevrijdingsdag afgesloten.

 

Vergeten bevrijders

Een kleine week later, op donderdag 7 april, is het in Borne dan de dag van de ‘Vergeten Bevrijders’: de Royal Dragoons en de Sherwood Rangers. Lang bleven deze regimenten in de anonimiteit, dit in tegenstelling tot het in Borne alom bekende Dorset regiment. Delegaties van de regimenten zullen dan onder meer een krans leggen bij het Gemeentelijk Monument en in parade naar De Bontekoe trekken om daar enkele naar hen vernoemde straatnaamborden te onthullen. Het Orkest van de Kon. Marechaussee en Huzaren te Paard van het Ere-Escorte Cavalerie zullen die dag in Borne acte de presence geven. Het Fanfarekorps Bereden Wapens geeft ‘s avonds bovendien nog een concert in het Kulturhus.

 

Matel en de zijnen hebben er alle vertrouwen in dat hun uitgestelde bevrijdingsfeest alsnog op veel enthousiasme bij de inwoners kan rekenen. “Natuurlijk hadden we hetl twee jaar geleden allemaal heel groots willen vieren, maar dat lukte niet. Toch is de reden van alle feestelijkheden belangrijk genoeg om er ook nu nog volop aandacht aan te besteden.” En dat gebeurt dan ook. Want behalve bovengenoemd programma valt eind deze maand ook nog eens de speciaal uitgebrachte Bevrijdingskrant op de deurmat en zullen er her en der spandoeken verschijnen die op het programma attenderen.

 

“Het enige dat we nu nog zoeken zijn een aantal vrijwilligers die de komende weken overdag decorstukken willen en kunnen schilderen”, besluit Matel. Ze kunnen mailen naar djmatel39@gmail.com. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk — 07 mrt 2022
Ik begrijp dat er veel werk is gestoken in de voorbereidingen en dat dit evenement al 2 keer is uitgesteld, maar ik vind ook dat het in deze tijd van oorlog in Europa niet gewenst is om feest te vieren met een militair thema. Ik zou graag zien dat dit evenement opnieuw uitgesteld zou worden.

Bornse Haringparty wil het nóg beter doen

Voor de organisatoren van de Bornse Haringparty lijkt het op het eerste oog ‘appeltje...
10-06-2024

Hobby-jager Herbert Sonder verschalkt Spassvogel

Hij is al zeven jaar lid van de Bornse Schuttersvereniging, maar bleef de afgelopen jaren door...
08-06-2024

Bornsche Maten beleeft sportief topweekend

Zaterdag rond de middag, het BeekparkFestival ’24 is dan nog niet eens halverwege, kunnen...
08-06-2024

Wie volgt Schutterskoning René Morshuis op?

Volgende week zaterdag vanaf 15.00 uur staat op de weide aan de Twickelerblokweg, in het...
30-05-2024

Zeepkistenrace op herhaling in Azelo

Het was een probeersel vorig jaar mei in Azelo. De roemruchte Zeepkistenkistenrace, die na zes...
23-05-2024

Avond4daagse Borne weer in de startblokken

Ook dit jaar wordt door het Avondvierdaagse-comitė Borne, onder auspiciën van...
22-05-2024