Bistro Weleveld: Raad aan zet
VERZOEK TOT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN INGEDIEND

Bistro Weleveld: Raad aan zet

De eigenaar van Golfbaan Weleveld zal op korte termijn een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan indienen, zodat de activiteiten van de in het clubhuis gevestigde Bistro Weleveld juridisch zijn toegestaan. De gemeenteraad zal uiteindelijk het orgaan zijn dat daarover de finale beslissing neemt. Tot die tijd is afgesproken dat het restaurant zal stoppen met het maken van reclame, geen nieuwe festiviteiten meer zal organiseren en niet meer actief groepen de mogelijkheid zal bieden om bij de bistro te komen eten, als deze geen relatie hebben met de golfbaan.

 

Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de VVD en GB90 zijn ingediend, naar aanleiding van een artikel op BorneBoeit waarin Nova Hakobian van het naburige restaurant Al Capone zijn beklag deed over de zijns inziens illegale activiteiten bij de golfbaan.

 

In april verzoek activiteiten te staken

Dat de huidige invulling van de horeca niet binnen het geldige bestemmingsplan past, vindt ook het college van B en W. Er is slechts beperkt horeca mogelijk, ondergeschikt aan de golfactiviteiten. In april dit jaar is de eigenaar van de golfbaan al door de gemeente gewezen op dit feit en werd verzocht het gebruik als zelfstandige horeca te staken en gestaakt te houden. Uit controles en berichten in de media is echter gebleken dat hier geen gevolg aan gegeven is.

 

In juni advies verzoek tot bestemmingsplanwijziging in te dienen

Op 26 juni nam het college vervolgens het standpunt in dat de eigenaar de gelegenheid zou krijgen om een verzoek tot bestemmingsplanwijziging in te dienen, zodat Bistro Weleveld wel legaal zou kunnen fungeren. Het argument daarvoor, zo blijkt uit de beantwoording van de politieke vragen, is dat ‘het past in het kader van de handhavingsstrategie’. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te beslissen of een dergelijke bestemmingsplanwijziging wenselijk is.

 

'Geen garanties'

Burgemeester Rob Welten vindt pertinent niet dat er sprake is van een ‘draai’ van het college. “Nee, beslist niet! De ondernemer had vanaf het begin de koninklijke weg moeten bewandelen en feitelijk dwingen we hem ertoe dit alsnog te doen. We hebben hem op geen enkele manier garanties gegeven dat de bestemmingsplanwijziging goedkeuring zal krijgen. Het debat zal in de Raad, uiteindelijk het beslissingsbevoegde orgaan, openbaar en publiekelijk plaatsvinden. Dan zullen alle belangen worden afgewogen en zo hoort het ook. Besluit de raad dat een bestemmingsplanwijziging niet wenselijk is, dan is het ook over en uit.” Welten is van mening dat de gemeente in dit dossier consequent en zorgvuldig heeft gehandeld.

 

Persoonlijke gesprekken

De burgemeester heeft zich persoonlijk met de kwestie bemoeid, vanwege de publieke belangstelling die er inmiddels voor de zaak is ontstaan. Hij heeft zowel met de eigenaar van Al Capone als met Frank Agterbos van golfbaan Weleveld gesprekken gevoerd. In het gesprek met de eigenaar van de golfbaan is volgens Welten ook erkend dat Bistro Weleveld niet binnen de richtlijnen van het huidige bestemmingsplan functioneert. “Ik heb hem gezegd dat als hij dit toch graag wil, hij de juiste weg moet bewandelen. Maar ik heb hem geen enkele hoop gegeven over de afloop. Dat wordt een openbare afweging.” En verder: “Het kan niet zo zijn dat wij sluipenderwijs iets laten groeien dat niet mag.”

 

Het college zal zelf ook met een standpunt moeten komen en een advies aan de Raad meegeven. Dat standpunt is volgens Welten nog niet ingenomen en hangt mede af van de onderbouwing van de aanvraag, die inmiddels is ingediend. Wanneer de kwestie precies in de Raad aan de orde komt is nog niet duidelijk. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

'Illegale Bistro' zit Al Capone in de weg

Politieke vragen over Bistro Weleveld

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Joop — 27 aug 2018
De gemeente had vóór de verkoop van Weleveld al moeten nadenken over een wijziging van het bestemmingsplan. Dan was er voor de golfbaan duidelijk meer betaald en was de gemeente voor minder het schip in gegaan....
Bhm — 27 aug 2018
Net zoals Rob al zegt .......sportverenigingen grijp uw kans .
Dit is een legale manier om de kas te spekken.
Zolang er mensen zijn bij de gemeente Borne die dit gedogen maak er gebruik van
Hans — 25 aug 2018
Het idee van Sandra Ottolander (tafeltje voor vier reserveren) heb ik een dikke maand geleden de heren/dames van de gemeente op 20 juli jl. in een reactie op een vorig artikel over deze kwestie ook al eens aan de hand gedaan. Maar of ze lezen de artikelen incl. reacties op deze site niet, of ze hebben een plaat voor de kop...ik denk dat ik het wel weet...
Bert — 25 aug 2018
De eigenaar van Al Capone heeft door jaren hard te werken een mooie zaak opgebouwd.
Nu zal door een stelletje lapzwansen van handhavers zijn bestaan in gevaar komen te gek voor woorden.
gemeente Borne kom in Aktie.
Herman — 25 aug 2018
Best wel humor dit. Bistro mag geen reclame meer maken. Hoeft ook niet want dit gekrakeel in de media heeft hem in alle opzichten meer publiciteit opgeleverd dan reclame ooit voor elkaar zal krijgen.
Sandra Ottolander — 24 aug 2018
Wat ik niet helemaal begrijp zijn de vage begrippen omtrent de activiteiten die het Weleveld niet mag doen in de periode tussen aanvraag bestemmingsplan wijziging en besluit van de raad. Volgens mij zijn de horeca activiteiten momenteel beperkt tot het serveren van een hapje en een drankje voor de golfers. Lijkt me duidelijk. Alle activiteiten die niet onder deze noemer vallen zijn verboden. En dus moet de gemeente handhavend optreden als vast gesteld wordt dat een restaurant wordt gerund. Met andere woorden....handhavende ambtenaren...gewoon een aantal keren bellen en vragen of je kunt reserveren voor 4 personen van het college 😜
Ron Hartman — 24 aug 2018
Mooi voorbeeld doet snel volgen. Commerciele horeca in sportinstellingen, zorgcomplexen etc. Je hoeft alleen naar dit precedent te wijzen
Hans — 24 aug 2018
Stelletje slappe zakken in het college...” het past in het kader van de handhavingsstrategie”. Zelden zo’n flauwekul geleze waar de gemiddelde burger ook nog eens helemaal niks van snapt. Overigens: is de uitbater van Al Capone ooit gewezen om in het kader van de handhavingstrategie (brrrr....) een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan in te dienen? Zo nee, dan zit er m.i. een vies luchtje aan...

Streep door Shopping by Candlelight

De jaarlijkse Kerstkoopavond onder de noemer ‘Shopping by Candlelight’ gaat op...
29-11-2021

Pieten shoppen komende zondag ook

Nog een goede week te gaan en dan is het heerlijk avondje weer gekomen. Sinds jaar en dag een...
25-11-2021

Bornse Cadeaupas gelanceerd

Vanaf heden kent Borne een nieuw betaalmiddel: de Bornse Cadeaupas. Speciaal in het leven...
23-11-2021

Deterd mode opent Outlet Pop up Store

Bijna drie jaar zat Zo Mooi met haar dameskleding aan de Nieuwe Kerkstraat. In augustus kwam er...
03-11-2021

Griezelige koopzondag gaat erin als koek

Vooraf blies de organisatie van de Halloween koopzondag hoog van de toren als het ging om het...
31-10-2021

Enquête over vraag naar lokale producten

Streekproducten zijn steeds meer in trek en de trend richting lokaal en biologisch tekent zich...
28-10-2021