‘Bricks, Bites en Behaviour’
OPERATIONEEL PLAN HUIS VAN BORNE MOET NOG UITGEWERKT

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal duidelijk is hoe precies het toekomstige ‘samenwonen’ van gemeente en Kulturhus er uit gaat zien. Men zag nog wel wat beren op de weg. “Samenwonen biedt kansen, maar ook risico’s”, zei bijvoorbeeld Karin Scholten (GB90). Mieke Visser (SP) dacht aan een ‘huisvestingsplan’ en Leo Graafhuis (VVD) had het over een ‘dienstverleningsovereenkomst’ en ‘twee haantjes op hetzelfde schip’. En in die richting waren er meer opmerkingen. Hoe gaat dat dan met delen van ruimtes en wat betekent dat allemaal voor de exploitatie? En hoe gaan partijen samenwerken in het toekomstige ‘maatschappelijke plein’?
 

'Uitlijnen' en 'invullen'

Burgemeester Jan Pierik antwoordde als portefeuillehouder op het onderwerp dat er, na positieve besluitvorming van de gemeenteraad over het intrekken van de gemeentelijke organisatie bij het Kulturhus en daarvoor aan voor- en achterzijde uit te bouwen, direct een stuurgroep en projectgroepen aan het werk gaan om een en ander ‘uit te lijnen’ en ‘in te vullen’. Alles onder de noemer ‘Bricks, Bites en Behaviour’, in goed Nederlands: ‘stenen, ict en gedrag’. Het Kulturhus zou in de werkgroepen een volwaardige gesprekspartner worden.
 

Ernst Janssen (D66) had zich in het voorliggende raadsbesluit gestoord aan de Engelse terminologie, waaronder ook ‘caring is sharing’ en in het algemeen aan ‘vage’ uitspraken als ‘een warme ontmoetingsplek creëren’ en een ‘gemeente die van buiten naar binnen wil kijken’. Wat moest daar allemaal onder worden verstaan? “Zeg gewoon wat je bedoelt”, was zijn devies. Pierik wilde wel uitleggen wat een ‘warme ontmoetingsplek’ inhield. “Onze filosofie is dat burgers van Borne op één plek overheidsdiensten en publieke voorzieningen kunnen vinden.”
 

Afschrijvingstermijnen

Verder waren er vragen en opmerkingen over afschrijvingstermijnen. Karin Scholten (GB90): “Hoe kan het nu dat het huidige gemeentehuis binnen 25 jaar is afgeschreven?” Twee miljoen moet er worden afgeschreven. “Dat betekent dat je óf te lange afschrijvingstermijnen hanteert, óf niet aan onderhoud doet”, meende Ernst Janssen (D66). Volgens Pierik ging de gemeente nu realistischer om met dit soort zaken en was er bijvoorbeeld in de plannen wel rekening mee gehouden dat er op termijn in het huidige Kulturhusgedeelte investeringen gedaan moeten worden om aan de eisen van energieneutraliteit te kunnen voldoen. “We denken nu juist niet slordig met afschrijvingstermijnen om te gaan.”
 

Duidelijk is dat de gemeente koerst op het plan om de gemeentelijke organisatie te verhuizen naar Marktstraat 23. Alternatieve scenario’s worden niet meer onderzocht. “Het college gaat uit van een zelfstandige gemeente Borne. Dit leidt ertoe dat we dit ook kunnen blijven. Door op een spaarzame manier met onze huisvesting om te gaan en niet een groot gemeentehuis te bouwen met allerlei toeters en bellen”, zei Pierik.
 

Tegen zomer aanbestedingsprocedure

De ‘Bricks, Bites en Behaviour’ worden het komende jaar verder uitgewerkt. Mogelijk wordt het definitieve ontwerp dan nog aangepast aan de laatste inzichten. Tegen de zomer volgend jaar zal de aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden. Mogelijk is daarbij ook de herinrichting van De Haven, het plein voor het Kulturhus. Het college lijkt het praktisch om dat laatste stukje van het oude Centrumplan meteen mee te nemen. Kosten daarvan zijn overigens nog niet meegenomen in de voorliggende plannen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 08 apr 2021
“De Haven” duidt op de oude loop van de Bornsche Beek onder het Kulturhus en zijn parkeerplaats zie www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/twente/borne/schipperen
Als Borne wil verduurzamen en “van het gas af wil” is het nuttig te onderzoeken of hier voldoende aardwarmte gewonnen kan en mag worden en/of warmte/koude opslag mogelijk is.
De vele airco’s op het huidige gemeentehuis en dito energieverspilling geven daar alle aanleiding toe. Hoe zo’n gesloten bronsysteem wordt aangelegd? Leen mijn DVD van: www.duratherm.nl
Met een goede warmtepomp is dan al gauw 80-85% energie te besparen, de eerste en belangrijkste stap van verduurzaming. Zie: www.topten.ch/private/selection-criteria/auswahlkriterien-warmepumpen
Paul Cohn — 07 apr 2021
@T.Huiskes zonnepanelen, warmtebronnen uit de grond halen, etc.: nou nee, dat doen burgers al, en riothermie -zoals alom wordt toegepast voor duurzame verwarming van zwembaden die immers veel warm water op het riool lozen, voor zwembad Tijenraan in Raalte zelfs al 7 jaar…
De Duitse dichter Heine had ongelijk toen hij zei:
'Als de wereld vergaat, ga dan naar Nederland, daar gebeurt alles vijftig jaar later'.
Vijftig jaar? De beste man had blijkbaar nog nooit van Borne gehoord…
T Huiskes — 07 apr 2021
Nergens lees ik dat de bijbouw duurzaam moet zijn - lijkt mij toch logisch in deze tijd toch? Zonnepanelen, warmetebronnen uit de grond halen, etc; Dat komt misschien nog ... En een raadszaal: hoe vaak wordt deze gebruikt - huwelijken overdag en vergaderingen 1x à 2x per maand? Zou deze zaal een andere bestemming kunnen krijgen s'avonds bijv voor bridges, schakers, dammers?
Johan Wierda — 07 apr 2021
Wederom een uitstekende weergave van een beraad waarin details en Engelse termen de hoofdtoon voerden.
Ben zeer benieuwd hoe het geacht College en de Gemeenteraad tot een met name voor de burgers verantwoorde keuze komen.
De miljoenen vliegen immers weer over de toonbank, waarbij de dienstverlening ten behoeve van de burger een ondergeschikte positie in nam.
De burger/kiezer heeft in ieder geval wat te kiezen in 2021.

‘Sloop AZC? Bezint eer ge begint’

De gemeenteraad besloot om zo snel mogelijk Maria Mediatrix, ook wel bekend als het voormalig...
17-06-2021

Hengelo wil twee windturbines voor 2030

Het college van B&W van Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal...
09-06-2021

Donkere wolken maken plaats voor regenboog

Voor de komende jaren ziet het financiële beeld voor Borne er rooskleurig uit. Dat blijkt...
09-06-2021

Verbindingsweg uit Totaalvisie geschreven

“Een belangrijk besluit en een krachtig signaal”, noemde burgemeester Jan Pierik het...
26-05-2021

Raad steunt protestgroep niet (direct)

Vooraf aan de raadsvergadering van dinsdagavond riepen de actiegroepen Geen windmolens bij...
26-05-2021

Stekelige discussie over financieel beleid

De oranje kaart die de Provincie onlangs aan de gemeente Borne uitdeelde in het kader van het...
19-05-2021