Geld op de plank voor Huis van Borne
MAAR VOORLOPIG SLOT EROP, MET SLEUTEL BIJ DE RAAD

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen van gemeente en Kulturhus in wat het Huis van Borne moet gaan heten. De gehele oppositie vond het – in ieder geval op dit moment – een onverantwoorde keuze, maar de gehele coalitie stemde voor, zij het met de nodige remmen op het plan.
 

Bedenkingen

Eigenlijk had alleen het CDA er het volste vertrouwen in dat het met de uitwerking allemaal wel goed zou komen, maar alle andere partijen hadden wel zo hun bedenkingen over of die beloofde synergie tussen gemeente en Kulturhus wel zo mooi zou uitpakken als in de plannen staat beschreven. “Die synergie is erg gezocht en overdreven”, vond Leo Graafhuis (VVD). Karin Scholten (GB90 - foto in de tekst): “We missen een visie. We geloven wel in de kansen van samenwonen, maar lezen nergens een uitwerking van de plannen.” Tom Verreusel (Voor Borne): “We moeten eerst zaken helder hebben.” En dat onderstreepte ook Mieke Visser (SP): “Er is geen toekomstvisie op het Kulturhus en een cultuurvisie ontbreekt.”
 

Motie GB90 en Borne-Nu

Hoe dan? Dat was de algemene teneur en om daarbij de vinger aan de pols te houden dienden Borne-Nu en GB90 een motie in om eerst maar eens helderheid te krijgen over de precieze samenwerking tussen Kulturhus en gemeente, in de zin van een duidelijke huur-, exploitatie- en beheer overeenkomst met het Kulturhus, voordat de schop in de grond kan. De motie haalde het met meerderheid van stemmen.
 

Zorgen om financiële positie

Niet gesteund door een meerderheid van de oppositie omdat die eigenlijk problemen had met het gehele plan. En de redenen daarvoor lagen vooral op het financiële vlak en de zorgen over de dikte van de portemonnee van de gemeente Borne. “Pas toch op! U leeft op te grote voet”, waarschuwde Leo Graafhuis (VVD). Jan de Vries (GrLi/PvdA) herinnerde burgemeester Jan Pierik aan de recente waarschuwing uit Zwolle, waarbij Borne een ‘oranje kaart’ in het kader van interbestuurlijk toezicht had gekregen.

 

‘Logisch en efficiënt’

Maar, volgens het college is verhuizing naar het Kulturhus het meest logisch en het meest efficiënt. “Het is geen uitbreiding, maar een vervangingsinvestering”, zei Jan Pierik. De jaarlijkse lasten worden lager dan nu het geval is en een dergelijke constructie zou allemaal beter passen bij een dorp als Borne dan een mooi nieuw, glimmend gemeentehuis. Opknappen van het huidige gemeentehuis was zo’n beetje weggegooid geld.

 

‘Systeemfout’

Hoe kon het toch zover zijn gekomen? Een vraag die meerdere raadsleden stelden. Men was volslagen verrast om te horen dat er geen redden meer mogelijk was aan het huidige gemeentehuis en er nu, aan het eind van het liedje, maar liefst 2,1 miljoen moet worden afgeschreven. “Iedere keer dezelfde fout”, mopperde Ernst Janssen (D66 - foto in de tekst). Het was in het gemeentehuis ook al ingedaald blijkbaar. Jan Pierik meldde dat er voortaan ‘meer regie’ gevoerd zou worden op het gemeentelijke vastgoed. Juist om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

 

Die regie hoeft niet meer gevoerd te gaan worden over het gemeentehuis aan het Rheineplein. Daar zal iemand anders zich over gaan ontfermen, nadat de gemeentelijke organisatie bij het Kulturhus is ingetrokken. Als tenminste de gemeenteraad uiteindelijk volledig overtuigd is en de hand van de knip haalt. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 21 apr 2021
Google even op: structuur Twence en klik dan de vennootschapsstructuur aan. In het organigram is afvalverwerking geen kernkwaliteit, maar slechts 1 van de BV's.
Lichtgeel hesje — 21 apr 2021
De betreffende gemeentes zijn niet alleen bestuurlijk verantwoordelijk, maar zijn simpelweg de eigenaren van Twence en bepalen dus de gang van zaken voor Twence. Ofwel: wat bij Twence gebeurt, raakt de portemonnee van alle Twentse huishoudens die indirect ook eigenaar zijn van Twence. Echter de huidige "ver van mijn bed-show" c.q. het "doorgeschoten delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden" door gemeentes aan organisaties waarvan zij nota bene zelf oprichter/eigenaar zijn, ontslaat diezelfde gemeentes niet van de plicht om zelf regie te blijven houden op de activiteiten van deze organisaties, waarbij te allen tijde de belangen én de portemonnee van de inwoners dienen te worden geborgd. De huidige speelruimte van Twence om af te wijken van haar kernactiviteit, namelijk afvalverwerking, en zich te focusen op het energiebedrijf willen spelen, dient dan ook een halt toe te worden geroepen ..
Ron Hartman — 21 apr 2021
Inzake Twence: De aandeelhouders / gemeenten houden toezicht op Twence Holding als bestuurlijk verantwoordelijke van de uitvoerders. De kerstboom aan zelfstandig geleide bedrijven daaronder, verzelfstandigt meer en meer. Commercieel (vervuiling van derden restafval treft ons hier) en privaat werken met publiek toezicht ergens in een theoretische holding, betekent dat je (kennis)grip op klimaatdoelen verliest. En dan blijft vooral (alleen?) de winst voor aandeelhouders aantrekkelijk. Vooral knokken voor de kostprijs voor de gemeenten namens de burger-aandeelhouders en een schoon Twente zonder extra vervuiling (CO2, fijnstoffen, zware metalen e.a) tbv de commerciele activiteiten? Ook de beoogde forse uitrol van warmtenetten (Biomassa steun-centrales) dient critischer gevolgd te worden.
T Huiskes — 21 apr 2021
5.2 miljoen euro ... met een oranje kaart op zak van de provincie Overijssel. En na 33 jaar een gebouw afschrijven voor 2.1 miljoen - ik vind het nogal wat! En het gebouw op het Rheineplein: zijn daar al plannen voor bekend? Op grote voet leven kan natuurlijk niet eeuwig voortduren, lijkt mij.
Lichtgeel hesje — 21 apr 2021
Heer Graafhuis: dank voor uw duidelijke reactie en standpunt, goed om te lezen!
Leo Graafhuis — 21 apr 2021
Ter info - en als reactie op Lichtgeel Hesje - de raad heeft gisteravond aan het slot van de vergadering unaniem ingestemd met een motie van de VVD om in de aandeelhoudersvergadering van Twence op 22 april a.s. tegen de tariefsverhogingen te stemmen en Twence als bedrijf dit jaar ten principale te bespreken.
Lichtgeel hesje — 21 apr 2021
Nabrander: Misschien kan dit College zich beter druk maken om de samenwerkingsconstructie met Twence, gezien de berichten hierover in de media. De door Twence gewenste verplichte winkelnering voor onbepaalde tijd met onbegrensde tariefverhogingen is namelijk a) niet van deze tijd, en b) niet meer en minder dan een regelrechte structurele aanslag op de portemonnee van inwoners van de betrokken gemeenten...
Lichtgeel hesje — 21 apr 2021
Wel een vreemde constatering: GB90 geeft (als coalitiepartij n.b.) aan een visie te missen, alsmede een uitwerking van de plannen, maar stemt nu al wel vóór. Is dit wellicht de coalitie-doctrine van politiek Borne, waarbij je per definitie 'mee gaat' in de besluiten van de Coalitiepartijen? Evenals andere prestige-objecten dient ook dit "plan" controversieel te worden verklaard tot aan de gemeenteraadverkiezingen 2022. Niet alleen is de voltallige oppositie tegen het plan; gezien de reeds meermalen aangetoonde gebrekkige budgetbekwaamheid van dit College in de afgelopen jaren, is het niet meer dan redelijk dat de inwoners van Borne de gelegenheid krijgen via de verkiezingen volgend jaar zich over alle prestige-objecten uit te spreken aan de hand van de verkiezingsuitslag. Dit College is namelijk zo goed als "uitgeregeerd" en heeft bovendien haar eigen brevet van (financieel) onvermogen al meerdere malen aangetoond. De oranje kaart had wellicht gewoon rood moeten zijn.....

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract...

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en...
05-10-2021