Donkere wolken maken plaats voor regenboog
FINANCIËLE SITUATIE ROOSKLEURIG. WETHOUDER SPEKSCHOOR LAAT Z’N BEDENKINGEN VAREN

Donkere wolken maken plaats voor regenboog

Voor de komende jaren ziet het financiële beeld voor Borne er rooskleurig uit. Dat blijkt uit de kadernota die eind juni in de gemeenteraad wordt besproken. Het verwachte tekort over 2020 werd minder dan geraamd (1,4 miljoen, als je de uitgestelde uitgaven niet meetelt). Daarnaast kan er gerekend worden op meer geld vanuit Den Haag. Enerzijds extra middelen om de tekorten op het sociaal domein bij gemeenten te verlichten en anderzijds blijkt de herverdeling van het gemeentefonds voor Borne veel minder ongunstig uit te vallen dan gedacht. Bovendien is het zogenaamde ‘woonplaatsbeginsel’, dat regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor jeugdhulp, ook nog eens positief voor Borne.
 

Ozb-verlaging, ‘t Wooldrik

Het resulteert er allemaal in dat reserves weer aangevuld kunnen worden, om incidentele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen, er ruimte ontstaat voor nieuw beleid, en er zelfs voorgesteld wordt een deel van de ozb-verhogingen voor de Verbindingsweg weer terug te geven aan de inwoners, middels een ozb-verlaging van 4 procent. Én dat alle ambities, inclusief ’t Wooldrik, kunnen worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke plannen.
 

‘Even schakelen’

De bedenkingen die wethouder Financiën Arno Spekschoor onlangs nog uitte, zijn verdwenen. Spekschoor: “De kadernota geeft een wonderbaarlijk positief beeld. In maart waren er nog de nodige waarschuwingen. Toen ging het nog alle kanten op. Maar dat is nu niet meer aan de orde. Ik moest ook even schakelen, maar met dit beeld kan ik geen ‘nee’ zeggen tegen ’t Wooldrik. Als er ruimte is voor nieuw beleid en er een sluitende meerjarenbegroting ligt, dan is ook ’t Wooldrik behapbaar.”
 

“Het is mooi en geruststellend dat het ruim binnen de mogelijkheden ligt”, vindt ook burgemeester Jan Pierik. “Het was een spannende periode, maar nu overheerst blijheid. Het ziet er gewoon goed uit. Dat komt doordat we meer grip hebben gekregen op de organisatie, maar ook door externe ontwikkelingen. Er komt meer balans tussen Rijk en gemeenten. Den Haag erkent nu ook medeverantwoordelijk te zijn voor de situatie die bij bijna alle gemeenten is ontstaan door tekorten in het sociaal domein.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frans Spekschate — 10 jun 2021
Iemand bekend met het spreekwoord: de huid pas verkopen als de beer geschoten is? Er komt een nieuwe regering met een grote coronaschuld. Wacht eerst af wat er onze kant opkomt voordat je je rijk rekent. Adviezen hoeven niet opgevolgd worden.
Johan Wierda — 09 jun 2021
Uiteindelijk hebben zowel de burgemeester als de wethouder hun gelijk binnengehaald.
De een als realist de ander als opportunist.
Gelukkig komt het goed, wel onderschrijf de reactie van Paul Cohn, anders schieten we als burger er niets mee op en uiteindelijk betalen we in de toekomst alsnog de rekening.
Lichtgeel hesje — 09 jun 2021
Een deel van de ozb-heffingen voor de verbindingsweg terugsluizen naar de eigen-woningbezitters in Borne? De volledige ozb-heffingen terugsluizen is niet meer dan billijk te noemen; de heffing is achteraf namelijk onnodig gebleken. Er is dus sprake van een gebleken onterechte heffing op een niet (meer) bestaande basis, waarmee volledige terugbetaling van de onterecht ingehouden gelden vanaf het moment van invoering dan ook dient plaats te vinden. Of past dit niet binnen het begrip " wonderbaarlijk"??
Paul Cohn — 09 jun 2021
…“dat alle ambities, inclusief ’t Wooldrik, kunnen worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke plannen”…
Oorspronkelijke plannen: dus energietransitie, energiebesparing energie uit hernieuwbare bronnen - riothermie, biogas uit GFT, zon, wind, aardwarmte etc. - gaat aan dat kleine dorpje in (Gallië) Twente voorbij?
Ron Hartman — 09 jun 2021
Verstandig om eerst alle cijfers en valkuilen helder te hebben. DAT geeft wat meer vertrouwen. Natuurlijk is de berg schuld die aangegaan moet worden, ook voor de gemeente aantrekkelijk met de lage rentestand en komt het vooral aan op de aflossingen en rente die gedaan moeten worden als onverhoopt de rentevoet gaat stijgen. Dat is natuurlijk wel te verwachten als de economie verder op stoom komt en zal oververhitten.

‘Hoezo ‘persoonlijk’ verzoek van de...

In een officieel persbericht van de gemeente Borne over het aanstaande besluit om 300 Afghaanse...
22-09-2021

Anti-windmolen actiegroepen trekken samen op

Bewoners van Twickel, Hengelo en Borne slaan de handen ineen om de plaatsing van 250 meter hoge...
22-09-2021

‘Nee’ tegen ministerie lijkt geen verstandige...

Formeel neemt het college vrijdag een besluit over het verzoek van staatssecretaris...
22-09-2021

Azelo opnieuw overrompeld

Toen vanmiddag de omwonenden in Azelo geïnformeerd werden door het college over het verzoek...
21-09-2021

Plan om (weer) asielzoekers in Azelo op te vangen

Volgende week dinsdag is er een ingelaste raadsvergadering, voorafgegaan door een Politiek...
21-09-2021

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021