Begrotingsraad zonder spektakel
WEL GELD VOOR BOMEN, TIJDELIJKE HUISVESTING, ENERGIEFONDS EN VEILIGHEID

Begrotingsraad zonder spektakel

Er is na jaren van financiële kommer en kwel een beetje lucht in de meerjarenbegroting, door, met name, extra middelen vanuit het Rijk en uitgestelde investeringen. Geen bezuinigingen op tafel dit keer, extreme belastingverhogingen of andere pijnlijke keuzes. Bovendien is de besluitvorming over de grote miljoeneninvesteringen als de duurzaamheidsopgave, ’t Wooldrik, Huis van Borne en Vloedbeltverbinding al in het voorjaar afgerond. Het verkeert allemaal in verschillende stadia van de tekentafelfase, verder valt er nog weinig over te zeggen. Ongetwijfeld komt dat de komende jaren nog wel eens aan bod. Maar nu op dit moment heeft het weinig zin.
 

Ideetjes

Waar moet je het dan wel over hebben bij de behandeling van de meerjarenbegroting en de integrale afweging nieuw beleid? Bijvoorbeeld over een jongerenraad en kinderburgemeester (CDA), reparatie Boris en bijdrage Baken van Borne (VVD), mediabeleid (SP), opnieuw een poging voor een sociaal makelaar (GB90) en aanpak eenzaamheid (CDA). Zaken die het allemaal niet haalden en waar de handen niet voor op elkaar kwamen.
 

Rode Kruisgebouw

Dat gold ook voor een motie van afkeuring van D66, vanwege de aankoop van het Rode Kruisgebouw. Ernst Janssen vond het helemaal niet kunnen dat dit besluit buiten de gemeenteraad om was genomen en de middelen daarvoor werden gehaald uit een budget (Huis voor Borne) dat daarvoor niet bestemd was. Het duurde even voordat burgemeester Jan Pierik het over zijn lippen kon krijgen, maar na excuses en het toegeven dat het allemaal beter had gekund werd de motie ingetrokken.
 

Bomen en cultuur

Wat het wel haalde was het voorstel van GB90 om van de opbrengst van de verkoop van Cogas-aandelen twee ton opzij te zetten voor het bomenplan. Het zou een aanzet zijn om het ambitieuze plan voor (veel) meer bomen in de komende tien jaar in ieder geval een start te geven. De raad was het er unaniem mee eens. Dat gold ook voor de aansporing van Mieke Visser (SP) om nu eindelijk eens het proces van de cultuuragenda af te maken. Voor haar doen was ze behoorlijk fel. “Ik kan wel uit mijn vel springen! Het is van den gekke, zo vaak hebben we het er al over gehad!” Haar collega-raadsleden waren het roerend met haar eens en dus komt er na jaren op de plank gelegen te hebben toch, op de een of andere wijze, een vervolg.
 

Veiligheid en verduurzamingsfonds

De VVD behaalde een succes met een motie om extra budget (120.000 euro) incidenteel uit te trekken voor handhaving, veiligheid en ondermijning. In eerste instantie zag Leo Graafhuis hiervoor graag twee extra BOA’s, maar na overleg werd besloten breder te kijken hoe de middelen het beste konden worden ingezet.
 

Ook aangenomen werd een motie om een revolverend verduurzamingsfonds in te stellen waaruit leningen met lage rentes worden verstrekt voor verduurzaming van de eigen woning door particulieren. GB90 kwam met het idee en de suggestie hiervoor ook een deel van de Cogas-middelen voor te bestemmen.
 

Tijdelijke woningen

Misschien de meest opvallende motie was die van Borne-Nu om grond ter beschikking te stellen aan woningcorporatie Welbions, voor de bouw van tijdelijke woningen, onder andere vanwege de taakstelling om meer statushouders te huisvesten. Ook het CDA kwam met een motie van soortgelijke strekking. Wethouder Martin Velten meldde dat er al gesprekken gaande waren, maar dat hij wel graag wilde openlaten voor welke doelgroep de tijdelijke woningen zouden zijn. De bedoeling is in ieder geval om de druk op de sociale woningmarkt te verlagen.
 

Gemopper

Werd er dan helemaal niet gemopperd tijdens de begrotingsraad? Natuurlijk wel. Het woord ‘vertrouwen’ viel vaak en dan vooral in de zin van het gebrek daaraan. Vertrouwen tussen college en raad, raadsleden onderling en tussen inwoners en bestuur. Men vond dat daar aandacht voor moest zijn. Hoe, dat blijft de vraag en verder in het luchtledige hangen.
 

Veel zorgen waren er ook over de transparantie en betrouwbaarheid van de cijfers. Meerdere partijen spraken hun bedenkingen uit. En dat heeft alles te maken met ervaringen uit het verleden. Het zou allemaal nu beter op orde zijn. Verder waren er veel vragen over twee stelposten, die voor het opvangen van tegenvallers in het sociaal domein (drie ton) en opnieuw een bedrag om in de organisatie te investeren (4,5 ton). Op het gebied van het sociaal domein maakt de bestaande taakstelling, die nog steeds zou worden gehaald, enerzijds, en een post voor tegenvallers anderzijds de zaak gecompliceerd. En de extra investering in de organisatie, nadat er al veel extra in is gestoken om ‘de basis op orde’ te krijgen, deed de wenkbrauwen ook fronsen. Het zou allemaal te maken hebben met die forse ambities uit de eerste alinea van dit artikel. Om dat allemaal tot een goed einde te brengen is kwaliteit en capaciteit nodig, vindt het college. De gemeenteraad ging ermee akkoord. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
J. Bakker — 11 nov 2021
Gelezen in Tubantia 19-10-21:
ďBorne is ook meer geld kwijt voor de pensioenvoorziening voor bestuurders. Omdat de rente de afgelopen jaren is gedaald moet er nu extra worden gestort in die voorziening. Bij de jaarrekening 2020 was dat 157.000 euro, in december kan het nieuwe bedrag pas worden berekend.Ē (!!)

Prettige regeling. Andere pensioenfondsen dienen te korten op, of niet indexeren van de pensioenen o.a. wegens, aanzienlijk, dalende rente !! Ik wacht nog op stortingen in mijn pensioenvoorziening door mijn werkgevers.
Ron Hartman — 10 nov 2021
Het gratis geld van de laatste jaren dat de koopkracht uitholde, werd eerst veroorzaakt door het bankensysteem. De bezuinigingen die de banken moesten doorvoeren, merken de ouderen en andere gewone consumenten, steeds heftiger; sluiten van geldopname punten en servicebalies. De massa draait er altijd voor op. Hetzelfde zien we de komende jaren gebeuren bij het midden- en kleinbedrijf. De belasting gaat zo hoog oplopen om de giga bijstand aan Corona hulp, af te lossen om niet in een Weimarrepubliek te belanden, dat de armoedeval de middenklasse wegsaneert. Die middenklasse betaalt nu nog de megalomane hobby's van Gemeenten! De rijken met hun vrinden aan het publieke roer? Genieten man!
Lichtgeel hesje — 10 nov 2021
Als ik het goed begrijp, staan er dus geen bezuinigingen ingeboekt voor 2022 en verder, omdat er (extra) geld vanuit de landelijke overheid binnenkomt. Ik heb altijd geleerd dat "gratis" geld niet bestaat, dus deze (verkeerde) inschatting over nu niet bezuinigen zal over enige tijd als een boemerang terugkomen in het financiŽle beleid van deze Gemeente, en simpelweg worden neergelegd bij/in de portemonnee van de inwoners van Borne. Kortom: kortzichtig financieel (wan-)beleid van deze bestuurders. Geen woord over een OZB-verlaging voor 2022, ideetjes op kleuterklasniveau, het wederom spelen van grondmakelaar richting Welbions, en een beetje lopen nuilen over vertrouwen, in plaats van gewoon als Raad de rode kaart voor dit College (en voor zichzelf als 'meeloop-Raad'?) te trekken. Het politieke pluche zit nu eenmaal comfortabel, zo blijkt ook dit jaar wel weer. Nog vier maanden tot de verkiezingen.....

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10...
23-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021