Ruime meerderheid PS voor Vloedbeltverbinding langs A1/A35
OPROEP OM ALLE PARTIJEN CONSTRUCTIEF AAN TAFEL TE KRIJGEN

Ruime meerderheid PS voor Vloedbeltverbinding langs A1/A35

Provinciale Staten stemden woensdagmiddag in ruime meerderheid, van 35 tegen 10, in met het voorkeurstracé van de Vloedbeltverbinding langs de A1/A35 en gingen akkoord met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het proces te gaan starten en tevens een Provinciaal Inpassingsplan (Pip) in te zetten, waarbinnen de nieuwe provinciale weg gestalte kan krijgen.
 

Mediation

De statenleden onderkenden het belang van de weg, maar hadden ook goed geluisterd naar de tegenstanders. Middels een motie, ingediend door de fracties van SGP, CDA, VVD, CU, FMO en Groep Schönbaum werd aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van de Vloedbeltverbinding. Langs het tracé, maar ook bijvoorbeeld op wegen in Almelo. Gedeputeerde Boerman werd opgedragen het gesprek met Almelo, Bornerbroek en Azelo opnieuw te voeren en eventueel mediation in te zetten, mocht het hem niet lukken een constructief gesprek op gang te krijgen. Overigens werden er op voorhand geen extra middelen ter beschikking gesteld om eventuele knelpunten op te lossen.
 

Pip

Gedeputeerde Bert Boerman vond het eveneens van belang alle partijen goed mee te nemen, te horen waar precies de belangen liggen en hoe men daaraan tegemoet kan komen. Een Pip lijkt een zwaar middel, dat zeker in Almelo slecht is gevallen. Maar Boerman zag het anders. “Zo’n Pip dient er juist voor om belangen over gemeentegrenzen te kunnen afwegen. We zijn niet blind voor de knelpunten die elders kunnen ontstaan. Deels wordt daar in het project al rekening mee gehouden. We zien ook wel mogelijkheden om het verkeer in Zenderen nog verder te reduceren, maar dat wordt nog in samenspraak met de gemeente Borne besproken.” Dat gold overigens ook voor het afwaarderen van de N743 door Borne.
 

De motie riep verder op om te starten met de ‘korte boog’ vanaf de Vloedbelt naar de Albergerweg, omdat tegen dit stuk de minste weerstand verwacht werd. Boerman gaat onderzoeken in hoeverre dit consequenties heeft voor het gehele project.
 

En dus kan er begonnen worden met de uitwerking van de rondweg, die jaren door Borne en Zenderen in potlood op de kaart ingetekend was als 5b-variant (tijdelijk een vaag stippellijntje werd, toen de Verbindingsweg werd bedacht) en inmiddels tot Vloedbeltverbinding is gedoopt en met watervaste stift ingekleurd lijkt te kunnen worden. (AJ)

 

RTV Oost peilde de stemmingen na afloop van de vergadering: Blijdschap in Zenderen en Borne over besluit rondweg, in Almelo zijn ze woest

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
wgkub — 17 dec 2021
onder welke steen kom jij gekropen Ton!!? de discussie is door de provincie nu beslecht! en jij wilt opnieuw beginnen! procedures doorlopen en doorpakken!!
Ton Huiskes — 17 dec 2021
Nu las ik in de Tubantia dat de mensen op t Tusveld niet tevreden waren met dit tracé vanwege percelen die nu in 2en gedeeld gaan worden. De gemeente Almelo en de dorpsraad Bornerbroek zijn ook tegen, dus met als gevolg door bezwaren lange tijd verknoeid met het horen van bezwaarschriften. Was het niet beter geweest een andere oplossing (tracé langs het spoor) te vinden? En het nu voorgestelde tracé ligt er nog nog lang niet.
Henk — 16 dec 2021
Let op! Niet je stem uitbrengen op GB 90 met Weth Kotteman, die eerst al voorkeurtrace het spoortrace hadden maar bij het stemmen plotsklaps gingen voor de A1/A35. Omgaat niet af te wijken vd rest. Onbetrouwbare partner. Zie ook het AZC debacle in Azelo
Hendrik — 16 dec 2021
Vooral de raad en het BenW van jaren terug zijn niet capabel geweest ofwel (incapabel in hun functie)om een besluit te vormen om deze keuze die al bekend was in 2011 te nemen.
Jaren van analyse en toetsing aan dit tracé door dure bureaus die ondertussen aan tonnen euros hebben opgestreken en nu door de provincie alsnog wordt opgelegd, ivm de ontsluiting en ontlasting van verkeersdrukte in de regio en Zenderen.
Ach we zijn er aan gewend geraakt.
Ja idd welke keuze straks moet je nu maken in maart 2022.
Geweldig dat we jaren gefrustreerd zijn door het toedoen van de samenstelling van onze raad en BenW in het verleden. Ondertussen zijn de meeste al weer vertrokken met de nodige smoesjes als reden maar het werd hun te ingewikkeld om de shit die ze hebben gecreëerd nog op te ruimen.
Hopelijk wordt ons straks een betere samenstelling toebedeeld, die wel daadkrachtig is en geen gekonkel en achterdeur’s streken hebben. We hebben al genoeg meegemaakt de afgelopen jaren.
H. Houtmans — 16 dec 2021
Fantastische keus dit. Het verkeer in Zenderen gaat initieel al halveren en met het aanleggen aan deze weg wordt ‘de knip’ in de huidige rondweg onvermijdelijk (anders komt er immers alsnog vrij veel verkeer door Zenderen). Met de knip zijn de bezwaren van wethouder Maathuis van Almelo ook direct van tafel, is Almelo ook direct weer blij. Gewoon een goede keus dus.

Onthoud in maart 2022 wel: de huidige coalitie (CDA, Borne Nu en GB90) hebben koste wat kost de verbindingsweg willen doordrukken en Zenderen juist met een groter verkeersprobleem willen opzadelen. Pas toen de provincie zich roerde veranderde men van mening!
Ron Hartman — 16 dec 2021
@Jos. Zenderen moet geen dood gat worden en bereikbaar over de tzt 30 km straat met drempels, tussen Jasmin Garden en Platenkamp en verder met 50 km naar Zenderen. Sjiek voor het verkeer uit de Bornse Maten is, dat ze ook ineens via de Aamaatweg ( de Amerikalaan) naar de Vloedbeltweg kunnen. Het is sneu en rot voor enkele bewoners langs het trace, maar is beslist (zolang we auto's houden en gebruiken) de juiste keuze.
Jos — 16 dec 2021
Ik vindt deze keuze niet de beste!! Veel bewoners van de Bornse Maten en woonachtig in Hengelo zullen wanneer ze naar het werk in Almelo of in die omgeving toch de oude route door Zenderen nemen . Het is duurder begreep ik maar ergens tussen borne en Zenderen parallel aan het spoor is de oplossing! Ik kan mij niet voorstellen dat bewoners Bornse Maten via industrie terrein naar Almelo gaan!
Ron Hartman — 16 dec 2021
@Mark; heel realistisch van je, hoewel het een wijkontsluitingsweg zou kunnen worden vanwege de dure funderingen onder de weg, kun je veeeel dichter bij die nieuwe weg wonen. Mooie plekjes. De gefrustreerde ontwikkelaars van het oude AZC kunnen je bedienen en vast inschrijven? ipv verloren tijd te besteden aan plannen voor het AZC dat gewoon geen goeie woonplekken oplevert naast de 3 bulderbanen (A1/A35/Vloedbelt). Schadeclaims zijn WEL voorspelbaar als je daar wonen gaat verkopen en moet voldoen aan alle normen.
Mark — 16 dec 2021
Ik heb wel belangstelling voor een kavel op de plek van de N743 :)
Lampje — 16 dec 2021
De volgende weg zou moeten worden, dat we wonen en werk weer dichter bij elkaar brengen? Het autogebruik zal minder moeten worden?

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023