Valse start formatieproces
VVD GEPIKEERD OVER HOUDING GB90

Valse start formatieproces

Zoals eerder vandaag gemeld denkt informateur Joop Wikkerink dat een coalitie van GB90, GrLi/PvdA en VVD, eventueel gesteund door SP en/of D66, als eerste onderzocht zou moeten worden. Dinsdagavond kreeg hij van de raad het akkoord om daar als formateur zijn tanden in te zetten. Huidige coalitiepartijen CDA en Borne-Nu hebben voorlopig even het nakijken. Daar waren ze uiteraard niet blij mee.
 

Teleurstelling bij CDA en Borne-Nu

Borne-Nu lijkt z’n knopen geteld te hebben en, gezien het feit dat weinig andere partijen een voorkeur hebben voor Borne-Nu in een coalitie, zich neergelegd te hebben bij een rol in de oppositie. Bastian Drees (Borne-Nu - foto in de tekst): “Wat ons wel stoort is hoe we weggezet worden door de informateur. Dat past naar onze mening niet, maar we blijven ons inzetten voor onze kiezers. U zult nog menigmaal van ons horen!” Het CDA nam de tegenvaller wat gracieuzer op. Bo ter Braak (CDA): “Het CDA had graag verantwoordelijkheid genomen. Jammer, maar we zullen ook van de andere kant werken aan bestuurlijke vernieuwing en kijken uit naar samenwerking in de komende raadsperiode.”
 

Ergernissen

Die nu voorliggende coalitie vertoont echter nu al kleerscheuren. De VVD was bijzonder ontstemd over een gespreksverslag van GB90 met de informateur. Leo Graafhuis (VVD): “Om het maar helder te stellen, wij zijn er niet om een zo links mogelijke coalitie voor Borne in de benen te helpen. Zo worden wij enigszins allergisch, wanneer wij in de verslagen met de fracties moeten lezen, dat het vooral de VVD is die moet bewegen in tal van principiële dossiers. Als dat de wijze en sfeer is, waarin de VVD aan de onderhandelingstafel mag aanschuiven, dan vrezen wij dat wij er snel mee klaar zijn.”
 

Volgens Karin Scholten (GB90) was het gespreksverslag een ‘snelle samenvatting’ en ‘constructief bedoeld’. Ze was er niet blij mee dat de zaken nu al direct ‘op scherp gesteld’ werden. “Het verslag was niet bedoeld om openbaar te delen. U had ons toch ook kunnen vragen hoe we het hadden bedoeld?” Waarop Graafhuis fulmineerde: “Kunstig hoe u het omdraait, alsof wij de sfeer verzieken. Het is eerder andersom. U neemt andere partijen de maat!”
 

Burgemeester Jan Pierik probeerde de boel te sussen en de discussie vooral te dirigeren naar de eerstvolgende formatiegesprekken. En die mogen dan meteen beginnen met het wegwerken van ergernissen. Kortom, er ‘moet nog heel wat water door de Bornsche Beek’ voordat een dergelijke coalitie een feit is, zoals Bo ter Braak fijntjes opmerkte. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 26 mei 2022
Aan de redactie: Dank voor de adequate reactie
Hans van Hasselt — 25 mei 2022
Niet alleen een valse start ook de eerste financiŽle tegenvaller. De nieuwe school in de Bornse maten word ruim een miljoen duurder. Ben benieuwd weke creatieve oplossing hiervoor bedacht gaat worden.
BorneBoeit — 25 mei 2022
Beste hesje. Er is nog geen college. Formatiegesprekken moeten nog starten. De Tubantia is toch echt wat te voorbarig in haar conclusies.
Lichtgeel hesje — 25 mei 2022
Frappant: in BB heeft men het nog over eerstvolgende formatiegesprekken en is er nog volop discussie gaande. In de TC van vandaag 25 mei staat echter dat GB90, VVD en PvdA/GroenLinks het nieuwe college van burgemeester en wethouders vormen in Borne. De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan met de aanstelling van informateur Joop Wikkerink tot formateur. Door interne geruzie staat het CDA de komende vier jaar langs de zijlijn, ofwel het is allemaal in kannen en kruiken voor de komende jaren. Vraag: welk artikel heeft het nu bij het juiste end, omdat de strekking van BB een andere is dan die in de regionale krant....
Lichtgeel hesje — 25 mei 2022
Hopelijk is de huidige (slechte) financiŽle positie waarin de gemeente Borne verkeert wel agendapunt nummer 1 in alle nog te komen besprekingen. Als er geen (structureel) geld is, kunnen wensen en ambities immers meteen van tafel worden geveegd de komende jaren, waarbij het natuurlijk niet de bedoeling is dat de portemonnee van de inwoners als de bekende melkkoe cq sluitpost gaat worden gebruikt. Bezuinigingen moeten dan ook per definitie binnen het gemeente-apparaat worden gevonden en uitgevoerd in plaats van de rupsje-nooit-genoeg systematiek te hanteren....
Rudie — 25 mei 2022
Politiek maakt nog steeds meer kapot dan je lief is.
Paul Cohn — 25 mei 2022
Oude wijn in nieuwe zakken:
het percentage inwoners dat nog stemt duidt op een gestaag dalend vertrouwen in de politiek : https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/gemeente-borne/
Lichtgeel hesje — 25 mei 2022
"Het verslag was niet bedoeld om openbaar te delen", ofwel het 'nieuwe elan' (lees: de ouderwetse achterkamertjespolitiek) van de leading party in politiek Borne. Vreemde reactie vanuit GB90 als grootste partij, gelet op het artikel in BB van 5 april jl.. Hierin staat namelijk letterlijk dat GB90 het voortouw neemt en het proces vooral transparant en in gezamenlijkheid wil oppakken. De grenzen van deze transparantie worden echter kennelijk door GB90 zelf vastgesteld, zoals nu blijkt! Gaat nog leuk worden de komende weken....
Ron Hartman — 24 mei 2022
Slim zoals de dames nu de tijd van oude mannen in leunstoel of aan de stamtafel beeindigen. Bo ter Braak kan zo aanschuiven en eerlijk is eerlijk; ik volg Pieter Omtzigt en gruw van de C, maar in dit geval maar snel doorpakken dames! Wel vast omzien naar vakinhoudelijke wethouders; ook daar werd aan de stamtafel en de dorpsproaters, te luchtig over gedaan.

Azc wordt ĎLandgoed Groot Azeloí

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022