Geen asielzoekers, wel statushouders in Maria Mediatrix
EN EXTRA VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

Geen asielzoekers, wel statushouders in Maria Mediatrix

Het college blijft bij haar standpunt dat Borne geen crisisnoodopvang voor asielzoekers kan bieden om de problemen in Ter Apel te verlichten. Dat was het standpunt een maand geleden, toen naarstig gezocht werd naar grote locaties om asielzoekers op te vangen en dat blijft ook het standpunt nu de Veiligheidsregio Twente heeft bepaald dat alle gemeenten in Twente een evenredige bijdrage moeten leveren om 250 asielzoekers voor een periode van drie maanden vanaf eind juli te huisvesten.

 

Burgemeester Jan Pierik: “We hebben afgelopen donderdag gezegd dat Borne hier geen gehoor aan kán geven. We leveren al een bovenmatige inspanning met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bovendien kom je dan al snel te spreken over Maria Mediatrix en we willen de belofte gestand doen om daar geen asielzoekers meer te plaatsen.” De andere Twentse gemeenten accepteerden dit blijkbaar en in overleg is afgesproken dat de gemeenten Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente het Bornse aandeel – 10 tot 15 asielzoekers – voor hun rekening nemen. “Daar staat tegenover dat wij een aantal Oekraïense vluchtelingen uit die gemeenten overnemen.”
 

Versneld huisvesten statushouders

Een ander traject waar nu landelijk druk op wordt gezet is het versneld huisvesten van statushouders. Door gebrek aan woningen bezetten deze mensen onnodig plek in azc’s. “Dat betekent dat vanaf begin volgende week een extra stroom statushouders onze kant op komt.” Het zou gaan om 18 statushouders, die vanaf volgende week arriveren per drie of vier tegelijk.

 

Wethouder Martin Velten: “Dat zijn toekomstige inwoners van Borne, die hier ook zullen blijven.” Maar waar moeten die in de gemeente een plek krijgen? “Het enige gebouw dat daarvoor in aanmerking komt is Maria Mediatrix. In eerste instantie tijdelijk. We gaan proberen een versnelling te krijgen in het proces om containerwoningen en flexwoningen te realiseren.”
 

Bezwaren bij de raad

De gemeenteraad werd kort voor de vergadering dinsdagavond op de hoogte gebracht en raadsleden voelden zich overvallen. Karin Scholten (GB90): “De problematiek vraagt om een oplossing, maar we pleiten wel voor een integrale oplossing. Maria Mediatrix vinden we weinig acceptabel.” Leo Graafhuis (VVD) was stelliger: “Plaatsen van statushouders in Maria Mediatrix is voor ons een brug te ver. Het zou ook extra spanningen kunnen geven met de vaak getraumatiseerde Oekraïense vluchtelingen, die je toch juist rust gunt.” “Maar wat moeten we dan?”, vroeg Marja Zandjans (GrLi/PvdA). “In het park neerleggen is ook geen optie.” Bernhard Slotman (CDA) opperde het inzetten van stacaravans en Henk van den Berg (Borne-Nu) vroeg om een uiterste inspanning om een andere locatie te vinden. “De allerlaatste optie zou Maria Mediatrix moeten zijn.”
 

Concluderend: extra Oekraïense vluchtelingen leek niet op veel bezwaren te stuiten bij de gemeenteraad, maar (tijdelijk) statushouders in Maria Mediatrix huisvesten wel. Wat dat betekent voor het voorgenomen besluit van het college bleef echter volstrekt onduidelijk. Of het onderwerp überhaupt nog nader besproken wordt en of het college iets doet met de bezwaren bleef in het luchtledige hangen.
 

Ook op de agenda dinsdagavond wensen en bedenkingen tegen de intentie om Maria Mediatrix door Leverink & Assen te laten ontwikkelen tot een complex met meerdere woningen. Veel omwonenden uit Azelo spraken in en ventileerden hun bezwaren. Ook diverse fracties hadden er het nodige over te zeggen. Daarover later meer. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Mark — 14 jul 2022
Louis: Voor de goede verstaander is toch duidelijk dat ik helemaal niet benieuwd ben naar de reden waarom ze bezwaren hebben?
Louis van Rasten — 13 jul 2022
@Mark, als je het antwoord op jouw vragen wilt weten kun je ook met de omwonenden zelf gaan praten. Dan weet je waarom ze bezwaar aantekenen.
Louis van Rasten — 13 jul 2022
@Ton Huiskes, wanneer je als overheid gemeenten verplicht naar hun wensen te dansen is de democratische rechtsgang in het geding. Het is te onbeschoft voor woorden dat dit straks überhaupt mogelijk is en dat er ook wetgeving voor komt! Heeft de linkse politiek dan zoveel invloed?

Wanneer je als burger niets meer te zeggen hebt en je min of meer wordt gedwongen door dit soort ondemocratische acties kan ik mij de impasse van de diverse gemeenten daarom heel goed voorstellen des te meer de burgerlijke ongehoorzaamheid: het vertrouwen in de overheid is dan helemaal weg.


Paul Cohn — 13 jul 2022
In 1938 draaide de nieuwe minister van Justitie Carel Goseling de poorten van Nederland nog verder dicht. Vluchtelingen waren helemaal niet meer welkom. In een circulaire aan ambtenaren en grensbewakers die Goseling deed uitgaan, werden ze beschouwd als ‘ongewenste elementen voor de Nederlandse maatschappij’ die terug moesten naar het land van herkomst. Premier Hendrik Colijn verklaarde datzelfde jaar dat ‘de Regeering van oordeel is dat ons beperkt territoir in beginsel voor de eigen bevolking moet blijven gereserveerd.’
www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a34641366/nederland-vluchtelingen-opvangen-tweede-wereldoorlog/
Mijn grootouders waren om deze reden niet welkom op verloving of bruiloft van mijn ouders. Ik heb ze nooit gekend. Ze waren voor mijn geboorte al ‘omgekomen’ in een concentratiekamp.
Triest 84 jaar later dezelfde onverdraagzaamheid te ervaren in het mij zo dierbare Twente.
Henk — 13 jul 2022
Wat zou het dreigement vd provincie voor Azelo kunnen zijn? Als Azelo het gecreëerde probleem vd landelijke overheid niet helpt oplossen dan gaat de Vloedbeltverbinding voor straf ook niet door. Jullie krijgen dan voor straf ook geen verbreding vd A1/A35. Of geen zonnepanelenweide en zeker geen windmolen en maar niet te spreken over het veel te grootschalige plan vd herinrichting vh voormalig AZC. Luisteren dus anders zou dit zomaar aan jullie deur voorbij kunnen gaan.
Beste bestuursleden: graag. Waar kunnen we weigeren?
Dirk — 13 jul 2022
Over "dwangmaatregelen" van de overheid gesproken: kijk maar eens wat er in het dorp Bant door die zgn. nieuw elan overheid dreigt te gebeuren. Dit dorp met 1400 inwoners herbergt nu 1000 asielzoekers. Bant moet een tweede ter Apel worden, ofwel ca 300 erbij. Afspraken uit het verleden over een max instroom worden nu door de CdK terzijde geschoven onder het 'dreigement' dat anders de Lelylijn niet doorgaat, dus of u even wilt tekenen bij het kruisje als Bant zijnde. We glijden als welvaartsland steeds verder af naar een natie met weinig integriteit en democratisch karakter....
Ton Huiskes — 13 jul 2022
Wat ik eerder heb geschreven wordt nu menens; van hogerhand wordt de verplichting opgelegd dat ELKE gemeente statushouders en asielzoekers opneemt.

Dus daar heeft de gemeente Borne zich maar bij neer te leggen.

Ben het eens met @Mark, er zijn niet al te veel omwonenden rond Maria Mediatrix.

Beloven? tja in de politiek betekent het woord "beloven" niet zo veel meer - voorbeelden te over.
Mark — 13 jul 2022
Grappig, dat de "omwonenden" nu ook weer bezwaar hebben tegen de voorgestelde invulling. Elke keer als ik langs Maria Mediatrix fiets, denk ik bij mezelf: "Waar zouden die omwonenden nou toch wonen?" Ik zie wel veel weilanden en de snelweg, maar als het om omwonenden gaat, dan is dit toch slechts een handjevol mensen?
Louis van Rasten — 13 jul 2022
@Hans van Hasselt, er is de omwonenden een aantal malen beloofd dat er geen asielzoekers/statushouders in het voormalige internaat zouden worden geplaatst. Na meermalen deze belofte te hebben gebroken is er -na lang beraad en gedoe- uiteindelijk besloten deze belofte na te komen.

Nu worden er toch weer statushouders geplaatst.
Dirk — 13 jul 2022
Wellicht heb ik iets gemist, maar wat is sinds vorige week de portefeuilleverdeling van het College, ofwel wie is waarvoor verantwoordelijk cq aanspreekpunt?
Hans van Hasselt — 13 jul 2022
Borne heeft dit over zichzelf afgeroepen tot en met 2021 liepen we keurig in de pas met het huisvesten van statushouders we hadden zelfs een overschot maar sinds het vertrek van een betrokken ambtenaar is de belangstelling en de inspanning voordat onderwerp sterk verwaarloost en nu krijgen we het opgelegd en gaan we een noodmaatregel nemen die niemand heeft gewild. Problemen voor je uitschuiven levert vaak een averechts resultaat op.
Ron Hartman — 12 jul 2022
Permanente bewoning kan niet als dewindturbines te dichtbij staan. De afstand is goed te berekenen voor meer tijdelijke en projectvormen. Over win-win gesproken.
Louis van Rasten — 12 jul 2022
Ben het met Leo Graafhuis (VVD) eens: het is een brug te ver. Hoever kun je nog gaan? De boot raakt veel te vol. Wat doen wij als deze zinkt??

Bovendien wat gaat er gebeuren met het eerdere besluit over Maria Mediatrix?

Beste Buur Siny Boer: ‘Ik doe het niet alleen!’

Bj Il Tartufo werd zaterdagmorgen, op Nationale Burendag, bekend wie zich het komende jaar de...
24-09-2022

Eerste handtekeningen Landgoed Groot Azelo gezet

Vrijdagmorgen werden vóór de ingang van Maria Mediatrix de handtekeningen gezet...
23-09-2022

‘Beste weg op de beste plek’

Naar verwachting zou ergens in 2025 de eerste schop in de grond kunnen voor de aanleg van de...
21-09-2022

Weinig verheffende start nieuwe raadsperiode

De raadsvergadering van dinsdagavond stond geheel in het teken van het werkprogramma Samen Sterk...
20-09-2022

Huis van Borne wordt 3 miljoen duurder

De aanbouw bij het Kulturhus waarin de ambtelijke organisatie straks een plek moet krijgen zal...
13-09-2022

Pilot deelscooters ‘valt of staat bij...

Sinds een paar weken kent Borne het systeem van deelscooters en –fietsen. De opvallende...
13-09-2022