Gerrit Haverkamp telt de bloemetjes en de beestjes
VRIJWILLIGER KNVV MONITORT RESULTATEN PILOT SINUSMAAIEN

Gerrit Haverkamp telt de bloemetjes en de beestjes

Rolklaver, smalle weegbree, duizendblad en knoopkruid; het zijn de plantensoorten waar Gerrit Haverkamp blij van wordt. Haverkamp is vrijwilliger bij de KNVV – de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie – en is door de gemeente gevraagd mee te kijken met de pilot sinusmaaien in de Stroom Esch. Doel van de experimentele manier van maaien is het bevorderen van de biodiversiteit. Het idee erachter is dat een groot deel van de grassen, planten en bloemen langer blijven staan, waardoor microklimaten ontstaan waar flora en fauna gedijen.
 

Haverkamp: “Biodiversiteit start altijd in het plantenrijk. Door overbemesting van landbouwgrond zie je nu vooral veel raaigras. Dat is voedzaam voor koeien, maar verder heb je er niets aan. Op dat soort graslanden vind je vaak weinig bloeiende planten. Wat je wil is een open grasland waar ruimte is voor bloemplanten en waar wilde bijen in de grond kunnen broeden.”
 

Slingerpaden

Bij sinusmaaien wordt gemaaid in slingers of golven. Bij de volgende maaibeurt wordt alles binnen het gebied van het slingerpad gemaaid, maar niet meer op het maaipad. Dat herhaalt zich nog twee keer, waarbij er steeds een nieuw slingerpad wordt gemaaid. Daardoor ontstaat er een grote diversiteit in ontwikkelstadia van de vegetatie. “Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor vlinders, die overwinteren op grassen. Ga je die grassen steeds maaien, dan ben je ook de vlinders kwijt.” Haverkamp hoopt straks bij de Weideplas weer zwartsprietdikkopjes en groot spriet dikkopjes te zien. “Als we die vlinders aantreffen, dan zijn we op de goede weg!”
 

Experiment

De methode is relatief nieuw. “Het is uitgevonden door een Belg. Sinds 2016 wordt ermee geëxperimenteerd. Borne loopt in Twente op dit gebied voorop”, zegt hij niet zonder trots. De resultaten in den lande zijn vooralsnog heel positief, hoewel het maaien wel kostbaarder is.
 

Voordat de pilot begon heeft Haverkamp een nulmeting gedaan. Binnenkort volgt de tweede meting, waarbij hij vooral zal letten op de aanwezige grassen. “Uiteindelijk – na een jaar of zes - zal hier hopelijk een prachtig bloemrijk veld ontstaan. En dan bedoel ik niet met van die ‘carnavalsmengsels’ die overal worden gezaaid. Mensen vinden dat mooi, maar voor de biodiversiteit doet het niet zo veel. Nee, je moet streekeigen planten krijgen. En die zijn ook fraai hoor!”
 

Tegenstand

Het nieuwe maaibeleid ontmoet niet overal enthousiasme. “Ik heb in Borne drie presentaties gehouden. Soms lukt het om mensen te enthousiasmeren, maar er zijn er ook die de hakken in het zand zetten. Ze hebben het dan over teken en hooikoorts. Maar de kans op teken is in een dergelijk open grasland klein. Die zitten liever in schaduwrijke bossen. En mais is ook een grassoort dat hooikoortsklachten kan geven. Dan wil men hier een strak gemaaid gazon om vervolgens langs de maisvelden te fietsen …” Het is volgens Haverkamp ook een kwestie van gewenning. “We moeten naar een omslag in denken. Niet een strak uitziend gazon, maar een mooi gebied waar de natuur floreert.” (AJ/BM/RH/DdG)

 

Sinusmaaien

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 23 aug 2023
@Ton Huiskes: wat dit verhaal van Gerrit Haverkamp te maken heeft met de NOx concentratie? U negeert mijn openingszin: ”Voorstanders van gezondheid en duurzaamheid zijn blij. “ Jammer.
Belangrijker is de bevinding in het RIVM briefrapport "Milieuverkenning Overijssel: luchtkwaliteit, geluidbelasting en gezondheid", www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154.pdf: figuur 2-6.:
“Omdat wegverkeer de belangrijkste bijdrage levert aan het NOx-concentratie in de provincie, laat het kaartbeeld van de Overijsselse bronnen ook voornamelijk de rijks- en provinciale wegen zien. (Figuur 2-7) Dat figuur toont dat de belangrijkste bedreiging voor biodiversiteit in onze provincie -de hoge NOx-concentratie- door het verkeer op rijks- en provinciale wegen HOOG TOT ZEER HOOG IS te hoogte van de Stroom Esch!. Dat de concentratie carcinogeen roet (EC) in héél Borne tot de hoogste in Twente behoort kunt u zien in figuur 2-11. Die is niet schadelijk voor de biodiversiteit, wél voor onze gezondheid!
Ton Huiskes — 22 aug 2023
Mee eens met Herman LR - ik weet niet wat dit verhaal van Gerrit Haverkamp te maken heeft met de geplande Vloedbelt verbinding en de NOX concentratie ... helemaal niets dus!
HermanLR — 17 aug 2023
Hoe je het mooie verhaal van Gerrit Haverkamp aangrijpt om te protesteren tegen de Vloetbeltverbinding......
Hoe zielig kun je zijn.
Paul Cohn — 17 aug 2023
Voorstanders van gezondheid en duurzaamheid zijn blij. Het RIVM meldde in 2018 nog: …“omdat wegverkeer de belangrijkste bijdrage levert aan het NOX-concentratie in de provincie”… Nog steeds ligt de concentratie NO2/m3 van Buren tot Azelo vér boven de WHO-grens: www.clo.nl/indicatoren/nl0231-stikstofdioxide van 20 mei 23. Als de snelheid daar -weer- begrensd wordt tot 90 km/u kunnen verkeeremissies daar -tot 65- % dalen volgens jarenlange Zwitserse en Duitse metingen op de weg: Maar de Nederlandse overheid beschuldigt liever agrarische dan Heilige Koeien van de hoogste NO2-concentratie/wereld in de lucht die u en ik inademen. Dat hun eigen tabel met 100 grootste emissiebronnen louter industriële en energiebedrijven omvat?...
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-671bc9596970b64752da1abcd05b8ce76574c89e/pdf
Tja, dat is slecht voor onze gezondheid en het milieu, maar wél goed voor de economie…
Siny Boer — 16 aug 2023
Helemaal eens, Herman.

Hoe meer wegen er aangelegd worden, hoe meer het autoverkeer toe zal nemen. En dat terwijl Borne toch een Mobiliteitsvisie heeft gelanceerd waar bij prioriteit gegeven wordt aan
1. Stappen (voetgangers)
2. Trappen (fietsers)
3. Openbaar vervoer
4. Mobility as a service, b.v. deel- of leenauto's
5. Privé auto's

Dit is het "STOMP" uitgangspunt waarbij de privé auto de laagste prioriteit heeft.

Laten we hopen dat de natuur deze keer voorrang krijgt!
Herman — 16 aug 2023
Gerrit Haverkamp , als je erover nadenkt best een goed initiatief en zeker positief voor de natuur.
Hier valt hopelijk in de toekomst veel te tellen. Waar straks niets meer te tellen is op het gebied waar de zinloze en peperdure Vloedbeltverbinding gepland is. (Zie het artikel in de Tubantia van 16 aug) deze gaat ten koste van de natuur achter het crematorium, de Azelose beek, het beekdal, deels de Zenderense Es, de Haares, de Doorbaak, het Flier, de Vloedbelt en laten we de oorlogsgraven niet vergeten waar de weg gewoon oneerbiedig overheen is gepland. Volgens theoretische berekeningen scheelt het Zenderen een deel aan auto?s. De overgen blijven door Zenderen jakkeren. Oooh wat zijn we begaan met de natuur!
En het vreemde Borne is geheel voor en Almelo geheel tegen de geplande weg.

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023