Beleidskader zonnevelden ter inzage
REGELS VOOR GROOTSCHALIGE OPWEK ZONNE-ENERGIE

Beleidskader zonnevelden ter inzage

De gemeente Borne heeft zich binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente gecommitteerd aan de opgave om in 2030 in ieder geval 20GWh energie op te wekken via grootschalige duurzame opwek. Borne heeft daarvoor een voorkeur voor energie uit zon en niet uit wind. Om grip te houden op de ontwikkelingen en op de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van zonnevelden, zijn er beleidsregels opgesteld, die nu zes weken voor inspraak zijn vrijgegeven.

 

20 hectare

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de landschappelijke inpassing en de wijze waarop initiatiefnemers de inwoners betrekken bij de plannen. Daarnaast ligt vast dat een zonneveld minimaal op 100 meter afstand van woonhuizen gesitueerd moet zijn. Om de RES-doelstelling te halen is ongeveer 20 hectare aan zonnevelden nodig. Een zonneveld is minimaal 2 hectare (circa 4 voetbalvelden) en maximaal 15 hectare groot.

 

Kansenkaart

Uitgangspunt voor de locaties is de ‘kansenkaart zonne-energie’ die al eerder werd vastgesteld. Daarop zijn gebieden aangegeven die geschikt (groen), mogelijk geschikt (oranje) dan wel ongeschikt (rood) worden geacht. “Je moet het niet zo zien dat waar het groen is de zonnevelden komen en in rood absoluut niet”, legt wethouder David Vermorken (in afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Michael Geerdink) uit. “We leggen de beleidsregels niet voor niets ter inspraak voor. Er zal ook zeker nog worden gekeken naar argumenten vanuit de inspraak waarom op bepaalde plekken wel of juist geen zonnevelden gesitueerd kunnen worden.”

 

Vervolg

Er zou al veel belangstelling zijn voor het bouwen van zonnevelden. De bedoeling is dat een toetsingscommissie alle plannen beoordeelt en afgesproken is ook dat er in principe niet meer zonneparken aangelegd worden dan voor de benodigde doelstelling. In december dit jaar zou dat allemaal moeten resulteren in een raadsvoorstel.

 

Hoe het verder moet met het windbeleid, dat er niet is, blijft nog onderwerp van gesprek. “Daar spreken we volgende week over in de collegevergadering”, aldus Vermorken. (AJ)

 

De beleidsregels zijn binnenkort te raadplegen op de website van de gemeente, via www.officielebekendmakingen.nl en analoog bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Voor een grotere weergave van de kansenkaart (PDF) klik HIER.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk — 01 sep 2023
Iedere dag hitterecords, overstromingen, sterkere stormen en hógere subsidies aan fossiel en biomassa.
We veranderen nauwelijks, dus wordt moeder aarde al sneller onleefbaarder en is vergrijzing binnenkort al weg.
Minder grondstoffen, minder energiegebruik, en wat we wel gebruiken handiger combineren helpt: overdag eerst de wasmachine aan, dan de vaatwasser en de droger vervangen door waslijn (als buurt meewerkt in frisse lucht). Eventuele electrische auto overdag opladen (vaak bij werk) zodat die 's avonds weer als buffer kan dienen. Hoewel geen auto je ook een dag in de week werken scheelt.
Maar nu over die panelen. Liggen ze al op je eigen dak? Scheelt een hoop hitte op je zolder. En over zonnepanelen op de grond: combineer het handig met landbouw, er zijn genoeg voorbeelden waarbij de plantjes blij zijn met wat schaduw en de panelen met wat koeling.
Paul Cohn — 31 aug 2023
Nederland wekte eind augustus om 12:00 uur 1.442 MW stroom op uit hernieuwbare bronnen
Dat is << 20 % van ons verbruik in de ochtendspits, vooral door onze anti-windturbine-rebellie
www.energiefirmen.de/energie/erzeugung/strom-niederlande/

Duitsland wekte gisteren eind augustus om 12:00 uur 38.358 MW stroom op uit hernieuwbare bronnen
Dat is ca. 50 % van het stroomverbruik in de BRD in de ochtendspits…
www.energiefirmen.de/energie/erzeugung/strom-deutschland/

Zonder fossiel opgewekte stroom en met alleen PV- en zonnestroom krijgt Nederland dus de situatie: geen windturbines bij woonwijken? ÁMPER nachtstroom in woonwijken: een hóóg “black-out” risico!

Gouden Pieper voor Gerben Besselink

Vrijdag, zaterdag én zondag stond en staat Zenderen vooral in het teken van de nieuwe...
10-12-2023

Ophalen oud papier stopt

Vanaf 1 januari 2024 halen de muziekverenigingen in Borne geen oud papier meer op in de wijken....
07-12-2023

Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda

Op 19 december besluit de gemeenteraad of het wel of niet een verklaring van geen bedenkingen...
01-12-2023

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023