'Witte vlekje blijkt meteen kleurverschieter'
EXTRA BESTUURLIJK TOEZICHT VAN PROVINCIE KOMT ALS VERRASSING

'Witte vlekje blijkt meteen kleurverschieter'

Borne heeft een oranje kleur aan de broek gekregen in het systeem van interbestuurlijk toezicht. Dat betekent dat de gemeente extra in de gaten gehouden wordt door Zwolle. En dat valt in het gemeentehuis flink tegen. Burgemeester Rob Welten spreekt van een ‘flinke teleurstelling’.

 

Dat Borne slecht scoort op het gebied van financiën is al jaren een gegeven. Dat heeft alles te maken met de grote investeringen en navenante risico’s in de Bornsche Maten. Maar dat alleen levert nog geen code oranje op. Om van het veilige en gewilde code groen verwijderd te raken moet een gemeente op meer dan twee punten slecht scoren. Borne doet het in de ogen van Zwolle ook op het gebied van Ruimtelijke Ordening en op het gebied van de huisvesting van statushouders niet goed genoeg. Een volslagen verrassing blijkbaar voor Rob Welten.

 

Witte vlek op Elhorst Vloedbelt

De onvoldoende kwalificatie op Ruimtelijke Ordening zit ‘m in de witte vlek die Borne bewust heeft gelaten bij de Elhorst Vloedbelt in het geactualiseerde Bestemmingsplan Buitengebied, omdat er op dit moment juridische procedures lopen tegen het voornemen er een mestverwerker te bouwen. “Het witte vlekje bleek meteen een kleurverschieter. De Provincie is in deze kwestie aan de ene kant beoordelaar en aan de andere kant ingrijper. Dat voelt niet goed. We hadden bovendien graag eerder geweten dat dit ons een code oranje kon opleveren. Ik vind dat ………. Laat ik niet te snel oordelen. Hadden we dit kunnen weten? Dat wil ik eerst helder hebben.”

 

Onderzocht wordt nu intern of er waarschuwingssignalen zijn afgegeven door de Provincie. Rob Welten vermoedt van niet. “Er ons nooit iets in de zin van ‘let op’ gezegd. Ieder jaar krijgen we bij verrassing te horen welke kleur het wordt, zonder dat we tussentijds kunnen bijsturen”, klinkt het gefrustreerd. Die informatie zou een andere besluitvorming hebben kunnen bewerkstelligen.

 

Huisvesting statushouders net niet gehaald

Dat laatste geldt niet voor het derde punt waarop Borne slecht presteert, de huisvesting van statushouders. “Het aantal hebben we net niet gered. Het is wel knullig, in 2016 hebben we de taakstelling juist heel erg goed ingehaald, maar uiteindelijk pas half januari in plaats van met de jaarwisseling het opgedragen aantal gehaald. We hebben het relatief gezien beter gedaan dan ooit tevoren. Dat je dan nu net op dit punt …….”

 

De ruimte was weliswaar gecreëerd, maar gezinshereniging liet net wat langer op zich wachten. “We hadden een tour du force kunnen uithalen en die laatste vijf nog net voor het einde van het jaar kunnen huisvesten, maar we hebben dat bewust niet gedaan omdat we met mogelijke verdringing op de woningmarkt de spanning niet wilden verhogen.” Een dreiging van een onvoldoende op dit punt had het besluit waarschijnlijk niet anders doen zijn, denkt Welten. “Dit is een middel, geen doel. We zijn wel een gemeente die met het programma Thuis in Borne heeft geïnvesteerd in de breedte, met ook onderwijs en integratie. Daar mogen we best trots op zijn.”

 

Verontwaardiging

Het zit de burgemeester duidelijk niet lekker, die code oranje. De criteria van het interbestuurlijke toezicht zijn volgens hem niet duidelijk en tussentijds kan er bestuurlijk niet worden bijgestuurd. Consequenties in de zin van bestuur of financiën zijn er niet of nauwelijks, het is toch vooral het verlies aan imago dat knaagt. “Maar we zitten in 2017 nu al weer op code groen”, zegt Rob Welten strijdvaardig. Binnenkort volgen gesprekken met de Provincie waarin de verontwaardiging ongetwijfeld op enig moment ter tafel zal komen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 13 apr 2017
Overheden doen dat elkaar, maar ook burgers en bedrijven aan. Dat voelt heel erg slecht, vooral als de intenties goed zijn. Zoeken naar oplossingen en door alle partijen geaccepteerde inventarisatie voordat een besluit wordt genomen (stel daarvoor een intermediair aan; zeker tbv burgers) is hard nodig.
Hans Hobert — 13 apr 2017
Muggenziften door de Provincie! Borne heeft en houdt een sterk imago!

De financiŽle positie van Borne - 1

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
06-08-2020

BOP duikt in gemeentelijke financiŽn

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
23-07-2020

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020