Over klotsende plinten en open deuren
BEGROTINGSRAAD LEVERT WEINIG SPEKTAKEL OP

Over klotsende plinten en open deuren

Het was een Begrotingsraad zonder al te veel spektakel maandagavond. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting, er zijn geen bezuinigingen nodig en er is zelfs ruimte voor nieuw beleid. Ook de gemeenteraad kan daar alleen maar gelukkig mee zijn. Natuurlijk waren er wel de nodige opmerkingen en gewenste aanpassingen in de vorm van ingediende moties. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zullen er ook wel een rol bij spelen. En waar ging het dan over?

 

OZB en geklots tegen de plinten

Omdat ‘de gemeentelijke reserves tot de rand toe zijn gevuld’ en ‘het geld tegen de plinten klotst’ was het volgens Henk van den Berg (Borne-Nu) tijd voor een extra OZB-verlaging van drie procent, bovenop de 1 procent verlaging die in de begroting was opgenomen. De partij probeerde het met een amendement voor elkaar te krijgen. Wethouder Herman Mulder pareerde ‘nog geen geklots tegen de plinten te zien’ en wat dat betreft ook maar af te moeten wachten waar het nieuwe kabinet mee zou gaan komen. “We zijn voorzichtig met klotsgeluiden.”

 

Belangrijker als tegenargument was dat de voorgestelde 3 procent verlaging een incidentele korting zou zijn en het jaar daarop alweer ter heroverweging voor de nieuwe raad zou komen. Het op die manier ontstane ‘jojo-effect’ was ook voor het CDA, bij monde van Wendy Kits, reden om niet mee te gaan met het amendement. Ellie Verschoor (GB’90) voegde er nog aan toe dat het voorstel wel erg leek op een ‘douceurtje’, ‘een Sinterklaascadeautje’ en ‘verkiezingsretoriek’. Dat schoot Henk van den Berg (foto rechts) dan weer in het verkeerde keelgat. Borne-Nu had immers bij de verhoging van de OZB ten behoeve van de Verbindingsweg al aangekondigd ook weer een verlaging te willen als dat kon. Zonder de steun van het CDA en GB’90 haalde het amendement het niet. (De fractie van de VVD was afwezig)

 

Motie buitenverlichting

Anders verliep het met de door D66 ingediende motie over de versnelde vervanging en verduurzaming van de openbare buitenverlichting. Vervanging op korte termijn is volgens Ernst Janssen (foto rechts) ‘absoluut noodzakelijk’. In een motie riep de partij op om nog voor het einde van het jaar alle mogelijke alternatieven, doorgerekend en wel, aan de raad voor te leggen.

 

“Onmogelijk”, vond verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman. Bovendien moest de raad eerst de kaders aangeven (het ‘wat’) en de uitwerking (het ‘hoe’) aan het college overlaten. Er waren nogal wat mogelijke alternatieven en het ging er maar om wat de raad het meest belangrijke vindt. Duurzaamheid of veiligheid, bijvoorbeeld. De motie werd vervolgens wat afgezwakt in de zin dat er niet meer over ‘investeringen’ en ‘jaarlijkse lasten’ van de alternatieven werd gesproken. Desondanks ontraadde de wethouder de motie. Toch werd de motie wel aangenomen met meerderheid van stemmen. Misschien ook wel vooral omdat de gemeenteraad bang is geconfronteerd te worden met een kant-en-klaar plan waar alleen nog maar ‘ja’ of ‘nee’ tegen gezegd kan worden en niet meer in de gelegenheid is om ‘aan de knoppen te draaien’ (Wendy Kits, CDA).

 

Over open deuren

Komt er nu wel of niet een instroompunt van het onderwijs in ’t Wooldrik in plaats van nieuwbouw op de locatie van de huidige Jan Ligthart? De gemeenteraad wil dat overduidelijk wel, maar de vraag is wie daar eigenlijk over gaat. De gemeente of de schoolbesturen? “Dat zou ik ook wel eens willen weten”, grapte wethouder Martin Velten, om er serieus aan toe te voegen dat in de gesprekken over dit onderwerp ‘de deur op een kier staat’. Henk van den Berg (Borne-Nu) had toch liever de deur ‘wagenwijd open’ en Wendy Kits (CDA) vond dat ‘de voet tussen de deur’ gehouden moest worden.

 

Autoluw centrum

Borne-Nu bracht het ter sprake: het steeds drukker wordende centrum zou door duidelijke, alleen voor voetgangers toegankelijke, zones verkeersluwer gemaakt moeten worden. Wethouder Michel Kotteman zei dat de kwestie in de discussies met de ondernemers op de agenda staat en vroeg zich af of de gemeenteraad vond dat er ‘stoom op gezet’ moest worden. “Ja”, was het antwoord van in ieder geval het CDA en GB’90.

 

Cultuur

“Met betrekking tot cultuur is er grote behoefte aan een beleidsvisie”, vond Bram Donkers (PvdA - foto rechts). Een groot deel van de raad, mede door het werk van een raadswerkgroep die gesprekken in het veld voerde, leek het met hem eens. Ook wethouder Martin Velten vond dat cultuur de laatste jaren nogal een ondergeschoven kindje was.

 

Tijdens dit punt kwam ook naar voren dat er kritiek in de samenleving blijkt te zijn op het doorschieten van de ‘regisserende gemeente’, als zou de gemeente ‘problemen van zich afschuiven’ en de rol ‘vooral bezuinigingen en geen initiatieven nemen’ zou inhouden. Portefeuillehouder Rob Welten hoorde het met verbazing aan. “Dat moeten we dan maar eens bespreken”.

 

Andere moties

Tenslotte kreeg Tom Verreussel (SP) de handen niet op elkaar voor drie door de partij ingediende moties. De ene behelsde kortweg het onderzoeken van alternatieven voor de uitbreiding van basisscholen ’t Iemnschelf en De Vonder. De andere gingen over het inzetten van ontwikkelingen van robotica en domotica in het sociaal domein en over het omzetten van de hondenbelasting naar een doelbelasting. De motie over het onderwijs vond iedereen maar vooral vertraging opleveren in het toch al moeizame proces van het Integraal Huisvestingsplan en over het tweede was de mening dat de inzet van nieuwe ontwikkelingen al min of meer onderdeel was van het bestaande beleid. Een doelbeslasting maken van de hondenbelasting kon helemaal niet. Hooguit kon er bij de besprekingen over de tarieven in december gesproken worden over een verlaging. De motie over het vervangen van het schoolzwemmen door de ‘natte gymles’ kon wel op brede steun rekenen. We schreven er al eerder over.

 

De begroting werd unaniem goedgekeurd. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Jan Fransen — 11 okt 2017
Een belangrijke inkomstenbron van de gemeentekas was, is en blijft de OZB. Maw de welstand van de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door de OZB-inkomsten. Is het dan zo raar dat, "terwijl het geld tegen de plinten klotst" de OZB-betalers daar ook ieta van terug zien? En dan bedoel ik niet die miezerige 1% maar, om te beginnen, 4%. Overeenkomstig de motie van BorneNu.
Hoe verzin je het! Dankzij vooral de lobby van enkelen krijgen we die GVW waar WIJ niets aan hebben en die ons jarenlang extra geld kost. Nu zou er ook nog een weg door het Weleveld bij moeten en dan praat je over klotsend geld? Water klotst en de schuldquote komt boven de gevarenzone.
Gedaalde stijging — 11 okt 2017
@ Fransen: Als het niet als fopspeen voor maar 1 jaar was en de zwarte piet van niet kunnen herhalen op voorhand bij de volgende - nieuwe raad zou liggen, wel ja. Die GVW voor enkelen, kost alle burgers gewoon 9,5 miljoen, die opgehoest moet worden door de burgers. Laf om dan terug te schrikken voor de consequenties.
Stijgende daling van WOZ — 11 okt 2017
Ja, gewone verkiezingsretoriek om wat anders te verbloemen. Een WOZ waarde is bepalend. Die WOZ waarden stijgen als bakmeel met teveel gist! Explosief! Woningprijzen vlogen de afgelopen paar jaar omhoog en dat betekent gigantische aanslagen de komende tijd. Wij zien dat als de bijdrage aan een GVW die de Bornse burger geen voordeel biedt als de overweg gesloten is. En ja, of je nu het percentage wat verlaagt, feit blijft dat NA de verkiezingen, burgers pas die forse verhoging van gestegen waarde X percentage moeten betalen. List en bedrog standaard geworden en dan ook nog gebrek aan kennis? Het is niet alleen retoriek, maar puur bedrog.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021