Ingepakte bomen doen wenkbrauwen fronsen
NETTEN MOETEN VOGELS WEGHOUDEN OM OP TIJD TE KUNNEN KAPPEN

Ingepakte bomen doen wenkbrauwen fronsen

Achter basisschool ’t Iemnschelf zijn al een paar dagen mensen van Twente Milieu druk met het plaatsen van netten om twee bomen. Vrijdag waren ze begonnen, maar de wind maakte het te moeilijk. Woensdag zit het weer mee, maar ook het plaatsen van een net om de tweede boom blijkt niet één, twee, drie gedaan.

 

Beide bomen moeten worden gekapt om de uitbreiding van de basisschool mogelijk te maken. Dat kappen moet wel gebeuren voordat vogels besluiten er hun nestjes in te bouwen. De kapvergunning is wel aangevraagd, maar de procedure is nog niet doorlopen, waardoor nu kappen nog niet kan. De flora- en faunawet maakt kappen onmogelijk als er vogelnesten zijn en dat zou nog meer vertraging opleveren voor de verbouwing, die toch al enkele maanden later is dan oorspronkelijk gepland.

 

Vertragingen

De kinderen van basisschool De Esch verhuizen naar de locatie in de Stroom-Esch, omdat de centrumschool gaat sluiten. Door allerlei oorzaken, waar BorneBoeit al eerder over schreef, moest er diverse keren opnieuw naar de tekentafel voor de bouwplannen. De nieuwe planning is nu dat de verbouwing in de herfstvakantie klaar is om de kinderen van De Esch op te kunnen vangen. Maar dan moeten die bomen natuurlijk niet in de weg staan. Het lijkt de reden voor deze ongebruikelijke inpakactie.

 

Kosten

Werd de kapvergunning te laat aangevraagd? Een woordvoerder van de gemeente vindt van niet. “De kapvergunning is aangevraagd zodra duidelijk was waar de uitbreiding zou plaatsvinden.” De gemeente wil niet spreken van ‘extra kosten’ door de inpakactie. “Het bedrag is meegenomen in de begroting.” Naar schatting kost het voorzien van netten zo’n 5.500 euro.

 

‘Hilarisch’

Het levert in ieder geval wel een aantal gefronste wenkbrauwen op. In de buurt, maar ook bij een aantal ouders van De Esch. Pamela Berndsen: “Je weet al een jaar dat die bomen weg moeten. Hup, weer geld over de balk! Gemeente, waar ben je toch mee bezig?” Zoals bekend waren de ouders van De Esch tegen de sluiting van de school aan de Oude Almeloseweg. Hun gevecht om de locatie te behouden mocht niet baten. Bijna exact een jaar geleden viel het definitieve besluit. “Je bent nu een jaar verder en de feiten pakken heel anders uit. Het instroompunt in de Stroom-Esch wordt geen Integraal Kindcentrum, zoals de bedoeling was, noodlokalen voor negen ton plaatsen in de Bornsche Maten omdat de verbouwing daar veel duurder blijkt, nieuwbouw van De Oldhof en Jan Ligthart zou volgend jaar zijn, maar daar wordt ook al weer van afgeweken…… En nu weer die bomen. Het is toch hilarisch?” (AJ)

 

Wethouder Martin Velten was niet voor commentaar bereikbaar.

 

Lees ook de eerdere verslaggeving: Verbouwing Iemnschelf in de startblokken

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
PB — 15 apr 2018
Dood en dood ziek is dit land !!!
Ron Hartman — 22 mrt 2018
Als de burger net zo zorgvuldig werkt, krijgt die dan ook alle begrip en medewerking? Het doordrukken van de Eschschool, wreekt zich op alle fronten en maakt kennelijk vooral een slimme opkoper gelukkig
Ookdatnog — 22 mrt 2018
Dit soort maatregelen kost nu eenmaal geld. Slim om de bomen dan in te pakken. Die kosten zijn hoog, maar wegen niet op tegen de kosten van nóg meer vertraging lijkt me. En ik neem even aan dat de gemeente niet de eerste de beste heeft gevraagd om de bomen in te pakken.
Zoetegerritje — 22 mrt 2018
Stelletje zuurpruimen
Mchak — 22 mrt 2018
@ron, een kapvergunning (=omgevingsvergunning) verstrekt de gemeente, maar moet ook voldoen aan de oude vogelrichtlijn/ huidige FFW van de provincie: die kijkt over de rug van de gemeente ook mee; vandaar dat de gemeente laat inpakken.
Ron Hartman — 21 mrt 2018
@mchak. De vergunning is nog niet verleend en moet dan nog 6 weken ter visie liggen toch? De bomen staan dan al in blad. Een burger krijgt vast geen vrijstelling, hoe zorgvuldig ook ingepakt.
Mchak — 21 mrt 2018
De kap op het Veldkamp was op tijd voor de Flora en Faunawet, deze blijkbaar niet. Dan kan er ontheffing verkregen worden als er zorgvuldig gehandeld wordt. Hiervoor zijn er gedragscodes opgesteld, zoals die van Stadswerk. Scheelt een bult inpak en uitpak werk.
Anjo — 21 mrt 2018
Jammer dat er zo makkelijk gemeenschapsgeld wordt verkwist. Het wordt tijd dat we weer mensen op posities zetten die weten wanneer en hoe te handelen en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.
Boven en onder de Wet? — 21 mrt 2018
Er is één algemene deler als het om de kap van bomen gaat en dat is tijdens de broedtijd. De Nederlandse wet geeft namelijk aan dat in die periode geen enkele boom gekapt mag worden. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15 september geen bomen omgehakt mogen worden. Het houdt wel in dat vlak voor 15 maart vaak heel veel bomen nog snel gerooid worden. Projecten lopen anders vaak vertraging op. Vooral als het gaat om woningbouwprojecten in kernen en de aanleg van wegen sneuvelen er nogal eens bomen in die periode. Overigens is het niet zo dat gemeenten zelf zomaar hun eigen bomen mogen kappen. Ook zij hebben een kapvergunning nodig. Die ze dan weliswaar zelf moeten afgeven, maar deze vergunning wordt wel ter inzage gelegd en mensen kunnen tegen het besluit dus bezwaar maken. Dat geldt overigens ook als een particulier een kapvergunning aanvraagt. Omwonenden kunnen ook daartegen in verweer komen. Hoe zou de Gemeente reageren op een vergelijkbaar initiatief van een burger? Minimaal een hoge boete?
A. No-niem — 21 mrt 2018
Als de Eschschool niet al voor een appel en een ei was verkwanseld, zou die nog gewoon een jaartje langer gebruikt kunnen worden.
w.g. Klink — 21 mrt 2018
iets eerder een kapvergunning aanvragen.....scheelt een hoop gedoe en geld ! maar wat maakt het uit...het is maar geld van de de bornsche burger!!
Martin Mulder — 21 mrt 2018
"Het bedrag is meegenomen in de begroting"...... gaat wel om 5500 euro gemeenschapsgeld! Kun je 'n hoop leuke dingen voor doen.

Molenkamp ondernemers bruisend onderweg

Het was een tijdje stil rond het bedrijventerrein Molenkamp. Maar schijn bedriegt, dat blijkt...
24-11-2020

Beekparkschool wordt uitgebreid

Er is op dit moment een tekort aan klaslokalen in de Bornsche Maten en de verwachting is dat dit...
18-11-2020

Fleurig huisbezoek aan 51 jubilarissen

Vandaag is het toch nog een beetje feest voor maar liefst 51 jubilarissen van Het Dijkhuis....
18-11-2020

Gullimex verduurzaamt kantoordak

Het was vorig jaar zomer toen Gullimex bij pandeigenaar Wim Geul van Gully Vastgoed aanklopte om...
15-11-2020

Hoffmann Group betrekt nieuwe pand in Borne

De Hoffmann Group zal op maandag 16 november haar nieuwe huisvesting in de gemeente Borne...
12-11-2020

‘Door corona veel vindingrijker geworden’

Bij drukkerij Knoef aan de Oude Almeloseweg draaien in deze coronatijd de persen op volle...
06-11-2020