Infrastructuur buiten raadsprogramma
PARTIJEN VINDEN GEEN CONSENSUS OVER ZENDEREN EN VERBINDINGSWEG

Infrastructuur buiten raadsprogramma

Het zat er eigenlijk wel in. Over de infrastructuur kunnen de politieke partijen het niet eens worden. Consensus is niet te vinden op het onderwerp Verbindingsweg/Totaalvisie. Zelfs over de verkeersituatie in Zenderen was geen tekst te bedenken waar iedereen zich mee kon verenigen. Alle partijen willen een oplossing voor Zenderen. Het CDA had haar best gedaan een tekst te formuleren. ‘Hoge prioriteit’ voor Zenderen, binnen vier jaar zou er duidelijkheid moeten zijn over een oplossing voor de verkeersproblematiek in het kerkdorp. De samenwerking moest gezocht worden met de Provincie, omliggende gemeenten en het Rijk, vanwege de relatie met het provinciale wegennetwerk en de plannen voor de A1/A35.

 

SP zet voet dwars

Een standpunt waar iedereen het op zich wel mee eens kon zijn. Het was volgens het CDA ‘de grootste gemene deler’. De SP kon er echter de handtekening niet onder zetten. Niet omdat ze geen oplossing voor Zenderen willen, maar omdat ze de verkeerssituatie aldaar niet los willen zien van de beslissingen over de Verbindingsweg en de Totaalvisie waar deze deel van uitmaakt.

 

VVD wil Verbindingsweg 'pauzeren'

De VVD en GroenLinks/PvdA wilden wel meegaan met het opnemen van de tekst over Zenderen in het raadsprogramma, hoewel beide partijen eveneens van mening zijn dat maatregelen op de ene plek gevolgen elders hebben. Alles heeft met alles te maken. De VVD kwam met een voorstel om de Verbindingsweg voorlopig te ‘pauzeren’ en de hele Totaalvisie nog eens goed tegen het licht te houden. Een voorstel waar eigenlijk niet echt op ingegaan werd. Van meet af aan was duidelijk dat de infrastructuur geen onderdeel zou worden van het raadsprogramma, maar een punt is waar coalitiepartners elkaar maar moeten vinden. Het ‘pauzeren’ van de VVD staat wel iets dichter bij het ‘openstaan voor een alternatief’ van GB90 dan het ‘absoluut niet’ en ‘beslist wel’ in de verkiezingsretoriek, maar of daar ergens een ‘gemene deler’ te vinden is? De tijd zal het leren. Volgende week verder. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 20 apr 2018
Het is niet de keus tussen een oplossing voor Borne, of voor Zenderen. De enig juiste oplossing is een Provinciale integrale verkeersvisie waarbij het regionale verkeer om of langs de GEMEENTE Borne heen wordt geleid. De Noordelijke bandweg levert een (veel te) drukke Bornse Beeklaan en GVW met een niet realistische tunnel voor gebruik binnen Borne; de Zuidelijke bandweg was ttv de Noordelijke bandweg nog niet in beeld, maar nu die er eenmaal is (betaald door Provincie, Hengelo en een beetje Borne) moet die toch benut worden?? (door var. 5?). Gaan we nu weer 4 jaar vergaderen over dit standpunt voor de Raad? Milieu- en verkeerskundigen moeten na dit standpunt dan wel ''kundig'' aan het werk zonder politieke opdrachten
Paul Cohn — 20 apr 2018
Bij twijfel niet inhalen...
De Staat is in Hoger Beroep gegaan tegen één punt in het Vonnis van de Voorzieningenrechter:
..."verbiedt de Staat met onmiddellijk ingang na de betekening van dit vonnis elke maatregel te (doen) treffen waarvan in de visie van het RIVM statistisch verwacht moet worden dat deze tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden"...
De zitting in Hoger Beroep was 9 april2018 https://milieudefensie.nl/mobiliteit/recht-op-gezonde-lucht/nieuws-en-blogs/zitting-hoger-beroep-in-kort-geding
Uitspraak is aangekondigd voor 22 mei 2018

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021