Borne heeft weer keurig ‘code groen’
INTERBESTUURLIJK TOEZICHT, NA VEEL OVERLEG, AFGEZWAKT

Borne heeft weer keurig ‘code groen’

Borne is van de ‘code oranje’ in het systeem van interbestuurlijk toezicht af. Met een ‘groene’ beoordeling valt de gemeente nu in de keurige categorie van plaatsen die de zaakjes goed op orde hebben en niet extra door Zwolle in de gaten gehouden hoeven te worden. Burgemeester Rob Welten laat weten blij te zijn met het resultaat, maar vertelt dat het proces niet helemaal zonder slag of stoot is verlopen.

 

Onverwacht oranje

Vorig jaar oordeelde de Provincie dat Borne het op drie terreinen niet goed op orde had: op het gebied van financiële risico’s, op ruimtelijke ordening en vanwege het achterlopen op de taakstelling van huisvesting van statushouders. Het leverde toen behoorlijk wat verontwaardiging op in het gemeentehuis aan het Rheineplein. Verontwaardiging die ook aan de Provincie kenbaar is gemaakt.

 

De oranje kleur op financiën was geen verrassing, dat is al jaren zo en heeft alles te maken met een hoger risicoprofiel vanwege de grote nieuwbouwwijk de Bornsche Maten. Een omvangrijk project, zeker voor een kleine gemeente als Borne. “We hebben veel grond in bezit met een hoge boekwaarde, dat zullen we in de loop der tijd moeten terugbrengen. Maar daarmee is er nog geen man overboord. Pas met een negatieve beoordeling op meer terreinen is er een algehele oranje kleur.”

 

De witte vlek op de Elhorst-Vloedbelt

Onverwacht was de beoordeling op de huisvesting van statushouders. De aantallen werden net niet rond de jaarwisseling gehaald, maar een paar dagen later. “Dat we de taakstelling ruim zouden halen was toen al zichtbaar, maar het zij zo.” Nee, erger was de beoordeling op ruimtelijke ordening. Gemeenten dienen hun bestemmingsplannen op orde en actueel te hebben. Dat was het geval op één plekje na: de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.

 

“Dat vonden we onterecht. Het was een bewuste keuze om ter plekke een witte vlek in het bestemmingsplan te laten. Dat is iets anders dan verwaarlozen van de ruimtelijke ordening taken. We konden niet anders. Als je een verschil van mening hebt, dan kun je daar niet een bestemmingsplanprocedure doorheen laten lopen.” De gemeente was van mening dat een mestverwerkingsinstallatie niet op de Elhorst-Vloedbelt paste, Twence vond van wel. Tegelijkertijd werd het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd. Lopende de juridische procedures wilde Borne het bestemmingsplan ter plekke niet aanpassen. ‘Gele kaart’, oordeelde de Provincie die in de kwestie ook nog eens partij was en de plannen voor een mestverwerker in Zenderen ondersteunde.

 

Veel overleg

“We hebben er toen veel gesprekken over gevoerd”, meldt Welten. Ondanks dat dreigde ook dit jaar ‘oranje’ uit de bus te rollen op hetzelfde onderwerp. Weer gesprekken, ambtelijk en bestuurlijk. “Gelukkig kwamen we er dit keer wel uit en is ook de Provincie nu van mening dat ze ons daar niet op aan kunnen spreken.” De beoordeling werd gecorrigeerd. Omdat de huisvesting van statushouders inmiddels ruimschoots aan de taakstelling voldoet, blijft er nog slechts de waarschuwing op financiën over. Algemene beoordeling: braaf groen.

 

Imago

Welten: “Het systeem van interbestuurlijk toezicht is goed, het houdt je scherp. Maar wel in redelijkheid en overleg.” Een oranje, of erger nog rode, kleur geeft vooral imagoschade. In Overijssel is de intensiteit van toezicht verhoogd in Enschede (oranje) en hoog in Almelo (rood). Alle andere gemeenten kleuren op de kaart groen. Borne nu dus ook. “Ik ben blij dat we de poot stijf hebben gehouden. We horen ook in de groene categorie”, zegt Welten zelfbewust. “We hebben de zaken goed op orde.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 23 apr 2018
De GREX van Veldkamp ( of XL business park of Bornsche Maten) komt pas in de Begroting, en zichtbaar voor Zwolle als we gaan afboeken. Afboeken is een strategische keuze wanneer het onhoudbaar wordt. Houdt die hypotheek in je schaduwboekje.
Helemaal terechte conclusie en goed te weten dat er bij de Provincie ook overleg mogelijk is waarin het mogelijk blijkt om weer iets terug te kunnen draaien.

Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

Onderdeel van de kadernota die 22 september vastgesteld moet worden is het bepalen in welke...
16-09-2020

Raad worstelt met kadernota

In Borne is men niet gewend om met een kadernota te werken. Een plan in grote lijnen, waarbinnen...
15-09-2020

Gemeente Borne neemt duurzame energie af van...

Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming...
14-09-2020

Gezamenlijk werken aan beter imago

De slechte rapportcijfers voor ‘vertrouwen in bestuur’ en ‘samenwerking met...
09-09-2020

Verder met de energietransitie

In concept heeft de gemeente Borne aangeboden om aan de Twentse opgave om in 2030 de helft van...
09-09-2020

Snelheidsrecord raadsvergadering

In exact 52 seconden was de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond voorbij. Op de agenda een...
08-09-2020