Gemengde gevoelens na formatiegesprekken
REACTIES VAN VVD, GROENLINKS/PVDA, SP EN FORMATEUR JEROEN GOUDT

Gemengde gevoelens na formatiegesprekken

Na een gespreksronde op maandagavond tussen CDA, GB90 enerzijds en alle andere politieke partijen, met uitzondering van D66, anderzijds is geconcludeerd dat een voortzetting van de huidige combinatie CDA, GB90 en Borne-Nu de meeste kansen biedt voor een stabiele coalitie. Woensdagavond spreken deze drie partijen verder over inhoud, portefeuilles en de invulling van wethoudersposten. Er worden geen nadere gesprekken meer gevoerd met SP, GroenLinks/PvdA en de VVD.

 

‘Geen beweging’

“De kaarten waren allang geschud”, meent Anka Jacobs (VVD). “Ik heb het vermoeden dat we al waren uitgesloten voordat we waren begonnen en dat er niet serieus is geluisterd naar onze voorstellen.” Het gesprek draaide, zoals verwacht, om de aanleg van de Verbindingsweg en de uitvoering van de Totaalvisie waarvan deze onderdeel uitmaakt. “Blijkbaar is het voor deze coalitie heel belangrijk dat er een Verbindingsweg komt, daarin zat absoluut geen beweging. Ook ons voorstel om de aanleg van de weg voorlopig in de ijskast te zetten was niet aan de orde. Het is niet zo dat omdat de VVD nu drie zetels heeft er dus ook maar naar ons geluisterd moet worden. Natuurlijk niet. Maar het is een kwestie van respect om een open discussie aan te gaan.”

 

‘Ze luisteren niet naar de kiezer’

Jan de Vries van GroenLinks/PvdA was in eerste instantie helemaal niet van plan om ‘op sollicitatiegesprek’ te gaan. Uiteindelijk heeft hij zich laten overhalen toch het gesprek met CDA en GB90 aan te gaan. “Er gebeurde wat al was voorzien. Beide partijen zeggen dat die Verbindingsweg er per se moet komen. Dan zijn wij klaar. Wij hebben heel vierkant aan onze kiezers beloofd dat er wat ons betreft geen Verbindingsweg mag komen.” Ook de Vries is van mening dat de keuze voor het proces weinig kansen liet aan de oppositiepartijen. “Voor mijn gevoel komt er uit waar je vanaf het begin al bang voor was. Ze luisteren niet naar de kiezer en doen gewoon wat ze altijd doen.”

 

‘Behouden clubje’

Tom Verreussel (SP): “Wij vinden het verbazingwekkend dat een partij die zetels verloren heeft gewoon blijft zitten (Borne-Nu, red.) Er is weinig gehoor gegeven aan het tegengeluid dat nu heel nadrukkelijk in de samenleving naar voren komt. Het is nu toch een heel behouden clubje dat blijft en dat weinig lef en moed toont.” Het voorstel van het CDA om samen met GB90 op zoek naar een derde partner te gaan verbaasde Verreussel. “Daar was ik niet direct op voorbereid. Maar ja, als ze zich toch al aan elkaar verbonden hebben…… Het beperkt natuurlijk wel de mogelijkheden.” GB90 noemde dit voorstel van het CDA tijdens de laatste bespreking zelf ‘onorthodox’, maar ging er in mee nadat er geen protesten kwamen.

 

‘Stabiel college’

Formateur Jeroen Goudt is het er niet mee eens dat de werkwijze onorthodox is. “Dit is al mijn elfde of twaalfde coalitievorming. Het is heel gebruikelijk dat twee partijen die een flink aantal zetels hebben samen zo’n proces ingaan. In Borne is de infrastructuur het belangrijkste punt. Er is nu eenmaal een meerderheid in de Raad die voor de Verbindingsweg is en achter de Totaalvisie staat. Ik had graag gezien dat er met de SP en GroenLinks/Pvda te onderhandelen viel. Maar als je dan spreekt van een ‘breekpunt’, dan sluit je jezelf uit.” Blijft over de VVD. “Die partij deed enerzijds moeite om verschillen aan te geven en gaf anderzijds aan dat alles bespreekbaar was. Ik kreeg niet de indruk dat hier een stabiele partij aan tafel zat. Ze spraken elkaar nogal eens tegen. Met Borne-Nu was er meer eendrachtigheid en chemie. En je wilt wel een stabiel college hebben.”

 

Alleen verder met Borne-Nu dus. Daarbij gaat het in eerste instantie over de inhoud. Op het dossier Verbindingsweg zitten de drie partijen op één lijn. De verwachting is dat de verschillen op andere dossiers wel te overbruggen zijn. “Maar dan moeten ze natuurlijk geen armpje gaan drukken”, waarschuwt Goudt. De formateur denkt volgende week een definitief coalitieakkoord te kunnen presenteren. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
engelbert beltman — 03 mei 2018
het tunnel kijken kan weer doorgaan zoals voor de verkiezing
BHM — 03 mei 2018
Borne Nu moet je eens bij je zelf te rade gaan .
Als je een redelijk groot verlies hebt met de verkiezingen hebt gehaald ,dan moet je toch gaan nadenken of je überhaupt wel in de coalitie mee kan .

M.Tikken — 03 mei 2018
Principes zijn niet onderhandelbaar en met beloftes aan de kiezer mag je niet marchanderen!
Mchak — 02 mei 2018
Stabiel is een ander woord voor behouden. Onze dorpsvisie staaft de behouden koers, net zoals de verkiezingsuitslag.

Democratie is ook het gunnen van een ander zijn valkuil. Alleen jammer tav de Gvw dat we er 60jaar onder gebukt gaan. Wel een stabiele ozb last.
Ron Hartman — 02 mei 2018
De uitdaging voor alle partijen was geweest om helder te maken hoe de Gemeente Borne (dus te beginnen met Zenderen) ontlast wordt. De gvw is veel minder belangrijk dan dat item, behalve dat die op zichzelf staand, geen knip mogelijk maakt en de prioritering anders zou moeten. Het CDA deed harde beloften over de oplossingen voor Zenderen. Vraag is of dat ''echt'' gedeeld wordt door de partijen.
Paul Cohn — 02 mei 2018
democratie is dictatuur van de meerderheid...
Voor duurzame energie uit mestvergsting nam de provincie het voortouw over van onze falende "democratie". Voor vroege dood door (eigen) schuld: (fijnstof uit fossiele energie en intensieve veehouderij) neemt de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) het initiatief over van AL onze falende bestuurslagen...
https://nos.nl/artikel/2229978-who-jaarlijks-7-miljoen-doden-door-vuile-lucht.html?

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021