Nieuw college kan aan de slag
WETHOUDERS CDA, GB90 EN BORNE-NU OPNIEUW BENOEMD

Nieuw college kan aan de slag

Formateur Jeroen Goudt kan andere leuke dingen gaan doen, zijn klus is geklaard. De gemeente kan na de verkiezingen, acht weken geleden, verder met de coalitie van CDA, GB90 en Borne-Nu. Het raadsprogramma en het coalitieprogramma werden in een extra raadsvergadering vastgesteld en de wethouders Herman Mulder, Michel Kotteman en Martin Velten werden opnieuw benoemd. Zij kunnen hun taken de komende vier jaar voortzetten en aan de slag met nieuwe ambities. De benoeming ging, heel ouderwets en tijdrovend, via stembriefjes. Mulder kon rekenen op unanimiteit onder de raadsleden, Kotteman had één anti-stemmer en Velten bleek drie tegenstanders te hebben.

 

Natuurlijk had de oppositie nog wel wat aan te merken op de afspraken die de coalitiegenoten samen hebben gemaakt, maar de strijd is gestreden. De kaarten zijn geschud. VVD, GroenLinks/PvdA en SP waarschuwden het college de komende vier jaar kritisch te zullen volgen en zich te roeren als dat nodig werd geacht.

 

Nieuwe raadsleden

Nu Mulder, Kotteman en Velten hun plekken weer gaan innemen in de bestuurskamers van het gemeentehuis worden hun zetels in de gemeenteraad ingenomen door andere partijgenoten. Voor GB90 is dat Mike de Boer. Henk van den Berg van Borne-Nu heeft sinds vanavond Arthur Lammers aan zijn zijde en in het rijtje van het CDA bezet voortaan (daar heb je ‘m weer) Harry Schothuis een stoel.

 

Benoemingen

Verder in deze extra raadsvergadering een bijna eindeloze lijst van benoemingen in allerlei commissies en gremia, zoals Rekenkamer, Auditcommisie, Twenteraad, et cetera. Er was nog even gedoe over de positie van plaatsvervangend voorzitter van de Raad. Bram Donkers (GroenLinks/PvdA) liet doorschemeren niet gecharmeerd te zijn van de afspraak dat Henk van den Berg (Borne-Nu) hiervoor min of meer naar voren geschoven werd. “Het gaat me niet om de kwaliteit van de persoon, maar Borne-Nu was niet succesvol in de verkiezingen. Heeft het CDA geen ambities of kandidaten? Of zijn hier afspraken in de coalitie die wij niet kennen?” Bert Oude Lansink (CDA) antwoordde dat van den Berg het in de vorige periode in dezelfde functie goed had gedaan en dat er in goed overleg was gekozen voor een ervaren voorzitter van de vergadering.

 

Tot slot uiteraard felicitaties aan de benoemden en beëdigden. De verkiezingen zitten er op. (AJ)

 

(Op de foto boven vanaf links: Herman Mulder, Martin Velten, burgemeester Rob Welten, Michel Kotteman en gemeentesecretaris Gertjan Rozendom)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 18 mei 2018
Uit de vragen van Bram komt zijn kwaliteiten naar voren: de vinger leggen op de zere plek, los van het antwoord. Ook hij heeft steun en energie nodig van ons om na het stellen van de eerste vraag, aanvullend door te vragen. Heel lastig lijkt mij om die doortastendheid de komende vier jaar op te brengen.Raadswerk is maatschappelijk onderkent topbestuurlijk opereren. Daar kunnen ze in het bank, pensioen en AEX lichaam nog wat van leren.
Mchak — 18 mei 2018
Lijkt wel of diegene die de minste bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, de minste weerstand oproept. En diegene die wel verantwoordelijkheid neemt wordt afgestraft. De wereld op zijn kop lijkt mij.

Deze publieke beoordeling gaat wederom de komende vier jaren vragen oogsten, ik hoop dan wel bij die bevoegde die mooi weer speelt.

Vragen over situatie voormalige Landkroon

Al enige tijd is er geen bouwactiviteit meer bij het pand aan de Stationsstraat 70, bij...
19-11-2019

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019