Zenderen gaat door met actievoeren
PROTESTGROEP TELEURGESTELD OVER REACTIE GEMEENTE

Zenderen gaat door met actievoeren

Begin september zullen inwoners van Zenderen opnieuw in actie komen om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek in het dorp. Alle automobilisten die door Zenderen rijden zullen worden aangehouden en een briefkaart aangereikt krijgen die ze naar hun eigen college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten van Overijssel kunnen sturen. Hierin staat het verzoek dit fileprobleem samen met Almelo, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne op te lossen.

 

Teleurgesteld in reactie gemeente

De aanleiding voor het opnieuw oplaaien van de protestacties is het antwoord van de gemeente Borne op de petitie met 500 handtekeningen van de inwoners van Zenderen begin dit jaar waarin werd opgeroepen om de aanleg van de verbindingsweg niet te laten doorgaan, omdat het meer verkeersoverlast voor het kerkdorp betekent en men van mening is dat er eerst een duurzame oplossing voor Zenderen moet komen en het een regionaal probleem betreft dat ook regionaal dient te worden opgelost.

 

'Aanpak snapt niemand'

“Het college gaat door met zowel de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg als ook met de lobby om het verkeersprobleem in Zenderen op te lossen, zo staat in de antwoordbrief van het college te lezen. Deze aanpak snapt niemand behalve het college en de partijen die het college steunen.( CDA, GB90, Borne Nu)”, zegt de actiegroep. Men vindt de verbindingsweg geen oplossing, wijst op de aanname dat door de aanleg het verkeer in Zenderen met tien procent extra zal toenemen en onder andere betaald moet worden door een OZB-verhoging, ook voor de inwoners van Zenderen.

 

Het college ziet de verbindingsweg als eerste stap in een Totaalvisie, die het probleem van de vijf gelijkvloerse spoorwegkruisingen moet oplossen, en de verkeersproblematiek van Zenderen als een daarvan losstaand probleem, waar parallel actie op ondernomen moet worden. De actiegroep ziet dat duidelijk anders. “Zenderen zal zich tot de laatste snik blijven verzetten tegen de onzin van de verbindingsweg en blijven vechten voor een oplossing voor en om Zenderen, waarmee ook het regionale verkeer uit Borne verdwijnt”, aldus de protestgroep. (AJ)

 

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
R.Heideman — 26 jun 2018
Vanmiddag weer een ernstig ongeval op de A35 bij Borne, zie het resultaat door Zenderen.
Vorige ook twee keer raak en al het verkeer incl vrachtverkeer moet door Zenderen met alle gevolgen en gevaren van dien!
Mchak — 26 jun 2018
Je vraagt om kwetsbaarheid. Dienstbaar leiderschap. Good Governance.
Dat is een hele cultuurverandering! Sociale innovatie.
Een grote transitie: an shift in time.

Dat vraagt om vertrouwen en een open mind.
Wees een OEN: open, eerlijk en nieuwsgierig!
Ron Hartman — 23 jun 2018
Hoofdprobleem lijkt dat momenteel de democratie in het land juist tweedeling veroorzaakt. De ambtenarij en politici die zich als superdeskundige eigenaren gedragen van de openbare ruimte en de vaak ook deskundige burgers die zich 4 jaar lang, nergens mee moeten bemoeien. Democratie hoort te zijn dat burgers 1 x per 4 jaar hun mandaat en vertrouwen geven, zonder verder volledig genegeerd te worden; dat laatste (onvoldoende serieus nemen en ''meenemen'' in het beleid) is een Electionaire Aristocratie. Democratie betekent dat je je steeds weer afvraagt of je het belang van je kiezers en de burgers totaal wel in het oog houdt. Je dient het algemeen belang?? Maak dan ook helder wat dat algemeen belang en de noodzaak is ter ondersteuning van maatregelen, ipv alleen te verwijzen naar een haastig doorgedrukte ''totaalvisie'' uit het verleden. Ja, bestuur de openbare ruimte en bewaak het algemeen belang, maar wees niet doof en leg de achtergronden, de onvermijdelijke noodzaak en de consequenties van het beleid beter uit en wees bereid veranderde inzichten eerlijk onder ogen te zien en waar nodig, bij te stellen.

Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

Onderdeel van de kadernota die 22 september vastgesteld moet worden is het bepalen in welke...
16-09-2020

Raad worstelt met kadernota

In Borne is men niet gewend om met een kadernota te werken. Een plan in grote lijnen, waarbinnen...
15-09-2020

Gemeente Borne neemt duurzame energie af van...

Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming...
14-09-2020

Gezamenlijk werken aan beter imago

De slechte rapportcijfers voor ‘vertrouwen in bestuur’ en ‘samenwerking met...
09-09-2020

Verder met de energietransitie

In concept heeft de gemeente Borne aangeboden om aan de Twentse opgave om in 2030 de helft van...
09-09-2020

Snelheidsrecord raadsvergadering

In exact 52 seconden was de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond voorbij. Op de agenda een...
08-09-2020