Discussie over Bistro Weleveld
GEMEENTERAAD LIJKT VERDEELD OVER AANPASSING BESTEMMINGSPLAN

Discussie over Bistro Weleveld

Voor een deel kreeg de discussie over Bistro Weleveld dinsdagavond een andere wending dan op grond van de geluiden in een vorig Politiek Beraad kon worden geconcludeerd. Toen was het helder: bij de golfbaan was een openbare horecagelegenheid ontstaan en dat is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. De eigenaar Frank Agterbos hield zich niet aan afspraken en college en raad waren er helemaal klaar mee, leek het.

 

Controverse koopakte en bestemmingsplan

Nu waren er ook andere geluiden te horen. De fracties waren bijgepraat door Agterbos (foto boven). Zijn belangrijkste argument was dat in de veilingvoorwaarden en verkoopakte ‘openbare horeca’ stond en er dus op z’n minst een tegenstelling bestaat tussen de notariële akte en het geldende bestemmingsplan. Dat argument lijkt niet echt een hele overtuigende, bleek na de vragen van de raadsleden en de beantwoording van wethouder Herman Mulder. Het was allemaal wat verwarrend en wellicht had het allemaal wat anders gekund, maar uiteindelijk gaat publieksrecht boven privaatrecht en waren er ook in de koopakte wel verwijzingen naar dat bestemmingsplan. Nog maar kort geleden vastgesteld, nota bene pas definitief nadat Agterbos de golfbaan met clubhuis had gekocht.

 

Zoeken naar oplossing

Waar sommige raadslieden wel gevoelig voor bleken was het feit dat de golfbaan wellicht opnieuw failliet zou gaan als die zelfstandige horeca niet toch zou worden toegestaan. Esther Apperloo (D66): “Laten we een stapje terug doen en kijken wat belangrijk is voor Borne. Een golfbaan zorgt voor meerwaarde.” Henk van den Berg (Borne-Nu): “We willen toch niet opnieuw een braakliggend terrein?” Tom Verreussel (Voor Borne): “Kunnen we het begrip ‘ondergeschikte horeca’ niet ruimer opvatten?” En Anka Jacobs (VVD): “Ik verwacht van ons bestuur dat ze met een fatsoenlijke oplossing komen.”

 

Antwoord wethouder

En verder veel vragen over wat dan nog wel mag en hoe je daar op toe moet zien. Volgens wethouder Herman Mulder moest de Raad toch wel oppassen met verruiming van de mogelijkheden. “Een bestemmingsplan geeft beperkingen, maar ook rechtszekerheid. Als je nu toegeeft, dan krijg je vervolgens ‘waarom daar wel, en hier niet?’ De koper had na de aankoop in juli vorig jaar nog alle gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan, dat pas in oktober werd vastgesteld.”

 

“De situatie veranderde toen in het voorjaar van 2018 de invulling van de horeca een andere werd en er een spanning kwam met betrekking tot het bestemmingsplan.” De Bistro presenteerde zich als regulier restaurant. “Dat wandelaars en fietsers er een kop koffie drinken kan, maar niet als je gewapend met een reservering voor een tafel om kwart voor zes aankomt.” En wat als de golfbaan van de Raad toch zelfstandige horeca mag exploiteren? Wat betekent dat dan voor andere clubhuizen en verenigingen? De wethouder ontraadde kortom het bestemmingplan zodanig te wijzigen dat een restaurant in het clubhuis mogelijk zou worden. Juridisch zou het allemaal waterdicht zijn, zij het dat er een (kleine) kans bestaat dat Weleveld een schadevergoeding toegewezen zou kunnen krijgen, mocht het bestemmingsplan ongewijzigd blijven.

 

Raadsvergadering 13 november

Het CDA, GB90, SP en GroenLinks/PvdA hielden zich wat op de vlakte tijdens het Politiek Beraad. De VVD gaf via Leo Graafhuis alvast een schot voor de boeg door mede te delen dat de partij het collegeadvies zal volgen. In de raadsvergadering van 13 november zal duidelijk worden in hoeverre de gemeenteraad genegen is Bistro Weleveld te legaliseren.

 

Frank Agterbos toonde zich na afloop van het Politiek Beraad tevreden. “Ik ben blij dat er nu discussie ontstaat en dat er gekeken wordt naar wat we er gezamenlijk van kunnen maken en er over mogelijkheden wordt gesproken.” (AJ)

 

Lees ook onze eerdere berichtgeving:

‘Illegale bistro’ zit Al Capone in de weg

Bistro Weleveld: Raad aan zet

Einde bistro Weleveld in zicht

Weleveld verweert zich

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 07 nov 2018
Minnelijke schikking gaat afhankelijk van welke leer je toepast via planschade of nadeelcompensatie. Privaatrechtelijk lijkt mij de billijkste.
T Huiskes — 07 nov 2018
Blijven praten en zoeken naar een oplossing tussen uitbater en gemeente is een "'must'' - niets heb je aan een golfbaan die ligt te verpieteren en een horecazaak die om zeep zou worden geholpen door slechte communicatie tussen uitbater en gemeente - het blijkt maar weer dat je die kleine lettertjes in een koop- of huurcontract zorgvuldig dient te lezen en duidelijke regels wat niet mag of juist wel mag aangeeft in duidelijke Nederlandse taal in elk soort contact.
Ron Hartman — 07 nov 2018
@Gerard. Ja, samenwerken zal beter aflopen dan vechten. Dat neemt niet weg dat bij vrije Horeca, de veilingopbrengst tbv de burgers van Borne, te laag was. Gewoon even minnelijk en goed regelen en een goeie makreel is dan handig. Succes!
☆☆Correctie in reactie.

Moederschap = NOABERSCHAP
Ongelooflijke starheid. Toch zullen naast het feit dat de Kroon hier aan te pas moet komen of een volksreferendum Frank en Al Capone een arrangement samen opzetten wasr beide profijt van hebben en elkaar versterken ... hetgeen dr basis is van gezond ondernemerschap... Moederschap. Succes allen !!!

Huis van Borne krijgt vorm

Als alles volgens planning verloopt zal de gemeente begin 2024 intrekken bij het Kulturhus....
03-12-2021

Vloedbeltverbinding richting climax

Een flinke hoeveelheid insprekers woensdagmiddag bij de Statencommissie Verkeer en Vervoer in...
01-12-2021

Toch vergoeding controle coronapas

Cultuurinstellingen, organisaties, (sport)verenigingen, horecabedrijven of andere ondernemingen...
01-12-2021

Weer gedoe om Maria Mediatrix

Er rust geen gelukkig gesternte op het Maria Mediatrix-complex in Azelo. Het voormalige AZC is...
30-11-2021

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021