Woonlasten gaan omhoog
BORNE IN TOP VIJF VAN OVERIJSSEL

Woonlasten gaan omhoog

Gemiddeld stijgen de woonlasten in 2019 voor een eigenaar-gebruiker met 2,6 procent en voor een huurder met 0,5 procent. Dat blijkt uit het concept belastingverordeningen 2019 dat nu voorligt. Grootste boosdoener is de OZB (Onroerende zaakbelasting), die volgend jaar met 4,9 procent stijgt. Wegens inflatiecorrectie (2,9 procent) en om de Verbindingsweg te kunnen bekostigen (2 procent). Eveneens omhoog gaat de rioolheffing (1,8 procent), vanwege extra stortingen in de voorziening riool. De afvalstoffenheffing blijft ongeveer gelijk.

 

Afschaffen hondenbelasting

Mensen met honden hebben in 2019 wel een extra voordeeltje, want dan wordt de hondenbelasting afgeschaft op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad. De inkomsten uit de hondenbelasting kwamen in de algemene middelen en konden voor allerlei andere zaken aangewend worden. Niet eerlijk, vond men. Eind 2017 schaarde een meerderheid zich achter de motie van SP, VVD, D66 en Borne-Nu om de hondenbelasting af te schaffen.

 

Top vijf van Overijssel

De woonlasten in de gemeente Borne zijn relatief hoog. “We behoren bij de top 5 van Overijssel”, geeft wethouder Herman Mulder toe. Daarbij wilde hij nog wel even melden dat de rioolheffing in Borne juist bovengemiddeld laag is en als je het landelijk bekeek, dan viel het allemaal nog wel mee. Er wordt in het persgesprek woensdagmorgen een beetje schouderophalend op gereageerd. “Ach, we hebben hier wel een gigantische hoeveelheid mooie voorzieningen”, klinkt het vergoelijkend. De Veste wordt genoemd, het Kulturhus, een zwembad en een goede wegenstructuur. Tja en dat moet wel betaald worden. “Door de gemeenschap”, zoals wethouder Kotteman ook al aangaf in het Politiek Beraad dinsdagavond op de vraag hoe de plannen voor ’t Wooldrik gefinancierd moeten worden. Aangezien de spaarpotjes zo goed als leeg zijn resteert nog het draaien aan de knoppen van bijvoorbeeld de OZB.

 

Negatief saldo septembercirculaire

De grootste inkomstenbron van gemeenten is het gemeentefonds met stortingen vanuit Den Haag, maar daar moet je het momenteel ook niet van hebben. Zoals bekend is de rijksbijdrage voor het Sociaal Domein onvoldoende en regelmatig schommelt het totale bedrag waar gemeenten op kunnen rekenen. Uit de laatste septembercirculaire blijkt dat Borne voor 2018 op 377.000 euro minder kan rekenen dan gedacht. Het is een doorvertaling van onder andere de Miljoenennota en het effect van het bereikte plafond van het BTW-compensatiefonds. Toch een aanzienlijk bedrag, dat ten laste komt van de jaarrekening 2018. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Christian Sand — 01 dec 2018
Borne heeft het ene ambitieuze plan nog niet uitgevoerd, of het andere wordt al aangekondigd. Geld? Dat komt er wel via de burger lijkt men te denken.
Eerst meer dan 20 miljoen begroten op de nieuw aan te leggen verbindingsweg, nu het zwembad dat een metamorfose moet ondergaan. Men spreekt wel eens van een gat in de hand hebben. In dat geval gaat Borne intussen zonder handen door het leven...
Als ik mocht kiezen, dan streep de verbindingsweg maar weg en investeer de centen die je daarmee bespaart in de metamorfose van het Wooldrik. Dan hoeft de OZB na de verhoging voor de verbindingsweg niet nog weer eens extra op te worden geschroefd voor het Wooldrik. Ik denk dat we daar als inwoners van de Gemeente Borne uiteindelijk ietsjes meer aan hebben.
Bakker, J — 30 nov 2018
De belofte van onze MP Rutte dat iedereen er op ‘vooruit’ zou gaan, is het Gemeentebestuur blijkbaar niet ontgaan. Een oud gezegde zegt: Pik binnen, het is winter! Helaas is er geen inflatiecorrectie van + 3% te verwachten op onze pensioenen. Kon ik ook maar mijn inkomen verhogen als mijn kosten stijgen.
Te gi — 30 nov 2018
Hoe zo zwembad de jeugd moet naar delden of Hengelo als het warm weer is het zwembad wat er nu is is niet van deze tijd
Paul Cohn — 30 nov 2018
Gaat Borne wéér -en uiteraard op kosten van burgers- geld én energie wegspoelen door een nieuw riool?
Of geven wij wellicht tóch gehoor aan de dringende noodzaak grondstof en energie te hergebruiken en stoppen we met de dooddoener 'dat kan híér toch niet' en kijken we hoe het in Goes wél kon: woningen met een centrale warmtepomp verwarmen met energie uit het riool?
www.marsaki.nl/bijzondere-duurzame-innovatie-riothermie-hollandiaplein-locatie-3-goes-west/

Borne telt 20.845 inwoners, Goes 27.787
Als ook Borne van wegspoelen:
https://www.morssinkhof-groep.nl/Images1/Nieuwsheaders/buis002.jpg
overgaat op terugwinnen:
www.marsaki.nl/wp-content/uploads/2016/11/Rioolbuis-met-geintegreerde-rabthermwisselaar.jpg

is dat voor energie, natuur, milieu, grondstoffen en woonlasten een win-win-win in plaats van wegspoel situatie https://pbs.twimg.com/media/Dg1zcGBXkAEu-6K.jpg
Bartjens — 29 nov 2018
McHac: Welke belangen zijn er bij de afweging tussen de verlaging met 10 appartementen a 25000 of 6 a 40.000 grondwaarde per appartement ten opzichte van 30 miljoen voor een overbodige weg? Bouwbelangen?
Mchak — 29 nov 2018
De gemeenschap heeft traditioneel gestemd op de heersende macht en daar mogen we nog een paar jaar van genieten. Dergelijke argumenten en schouderophalen komt ons dan ook toe.

We gaan van het gas, dus hou er maar rekening mee dat we steeds minder gaan krijgen van het Rijk. Dat vraagt om een kostenreductie door minder voorzieningen zoals een weg, fietssnelweg of kostenspreiding door samen te gaan met een buurgemeente. Baten vanuit de GREX minderen we ook al door een woontoren te verlagen.
Erik ten Hove — 29 nov 2018
Wie stelt concept belastingverordening op voor het komende jaar? Neem aan dat de Raad, als beslissingsbevoegd orgaan, nog de nodige vragen heeft en hopelijk prioriteiten kan stellen ; normaliter wordt er geinvesteerd naar rato van de inkomsten. Het huidige financiele plaatje gaat de gemaakte afspraken ver te boven en zal door bewoners niet ongemerkt geaccepteerd worden.
Huib — 29 nov 2018
En we laten het ons allemaal gebeuren. OZB is het melkkoetje van de gemeente. Kijk maar eens terug in de geschiedenis. Maar we betalen wel want zo slecht hebben we hetblijkbaar niet.
Ton — 29 nov 2018
De M.E.V. van het CPB geeft voor 2019 een inflatie aan van 2,6%. Waarom 2,9%
Ook de verhoging van de ozb i.v.m. De verbingsweg is een beetje prematuur. De planning is dat in 2024 voor het eerst de schop in de grond gaat. Waarom nu al een verhoging van de ozb?
Het afschaffen van de hondenbelasting moet dit op een andere wijze gecompenseerd worden?
De verhoging van rioolheffing is ook een vraagpunt. Hoe staat het met het onderhoud van de riolering in bestaande wijken? Er zijn nog wijken met een riolering van z.g. gresbuizen. Wanneer zijn die aan de beurt voor vervanging ?
Jtte — 29 nov 2018
Inflatiecorrectie wordt geïnd voor de ozb, terwijl gepensioneerden al 10 jaar geen inflatiecorrectie hebben ontvangen! Hoe valt deze maatregel te onderscheiden van diefstal?
Henry — 29 nov 2018
Maar soms denk ik wle eens hoe lang of we nog door willen gaan met dergelijke argumenten om het uitgavenpatroon van Borne te rechtvaardigen. Het is wel erg eenvoudig om de belastingen te verhogen als je tekort komt. Misschien toch tijd voor een ietwat zuiniger B en W?

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021