Kringloop verwent Bornse initiatieven
13-12-2018
BIJNA 31.000 EURO NAAR 24 ORGANISATIES

Kringloop verwent Bornse initiatieven

Het is inmiddels traditie in Borne. Enkele weken vóór de kerst verrast de Kringloop Borne organisaties en goede doelen, die op de een of andere manier een relatie met het dorp hebben, met een fraaie schenking. Deze schenkingen komen uit de opbrengsten van de winkel aan de Bornerbroeksestraat. Donderdagavond was het weer zover, voor het negen achtereenvolgende jaar. Dit keer werden 24 organisaties verrast met een totaalbedrag van 30.750 euro.

 

Kringloop groeit uit haar jasje

Maar voor het zover was vertelde Henk Boenink de bijna vijftig aanwezigen meer over de huisvestingsperikelen van de vestiging aan de Bornerbroeksestraat. “We groeien hier nadrukkelijk uit ons jasje”, zei hij. “Het ruimtegebrek begint nijpend te worden. Er is te weinig ruimte voor opslag, we kennen parkeerproblemen en bovendien hebben we te veel goederen om deze allemaal in de winkel te plaatsen.” Volgens Boenink is er inmiddels overleg gaande met de gemeente om een nieuwe locatie te kunnen betrekken. “Dat kan eventueel nieuwbouw zijn op De Veldkamp, of het aanpassen van een bestaande locatie. Op dit moment wordt alles doorgerekend en in januari hopen we spijkers met koppen te kunnen slaan. Het is hard nodig en bovendien hebben we er met elkaar heel veel zin in.”

 

‘Duvels blij mee’

Maar daarna was het toch echt tijd voor de uitreiking van de cheques. Onder de gelukkigen een aantal organisaties die ook al eerder op een financiële bijdrage mochten rekenen, waaronder de buurt- en sportverenigingen voor het onderhouden en vervangen van AED’s (8.500 euro) en de stichtingen Hulp voor Sri Lanka en Skik (beide 1.000 euro). De vreugde bij hen was er echter niet minder om. Zuster Josephine van de Noodhulp Dakloze Asielzoekers (3.000 euro) vatte het in zes woorden samen: “Ik ben er duvels blij mee”, zo riep ze uit.

 

Aanpassingen Hertenkamp

Maar ook was er een aantal nieuwkomers dat vanavond blij gemaakt kon worden. Een van hen is het hertenkamp aan de Prins Bernhardlaan/Vinkstraat. Thijs Geerdink, voorzitter het Hertenkamp-project, vertelde dat er de nodige aanpassingen van het parkje op de agenda staan.

 

Naast de twee alpaca’s die er dit jaar al kwamen zullen er volgend nog meer dieren volgen en bovendien wordt het terrein meer toegankelijk gemaakt voor kinderen, zodat ze veel meer tussen de dieren kunnen staan. De totale kosten ervan worden geschat op zo’n 5.000 euro. “Echt fantastisch om op deze manier een bijdrage (1.000 euro) voor ons project te kunnen ontvangen”, zo zei hij stralend.

 

Kerstherberg: ‘een enorme stimulans’

Ook de pas gevormde werkgroep Kerstherberg (1.000 euro) deelde mee in het prijzenfestival. “Dit is een enorme stimulans voor ons als werkgroep om op de ingeslagen weg door te gaan. In de afgelopen twee weken hebben we gemerkt dat onze inzet om de herberg van de ondergang te redden, breed wordt gedragen in de samenleving en daar zijn we enorm blij mee,” aldus een blij verraste Alexander Mulder.

 

Datzelfde gold voor Linda Koehorst van de stichting Vlinderkind. Zij ontving voor het derde achtereenvolgende jaar een cheque (1.000 euro) , die bijdraagt in de onderzoekskosten naar Epidermolysis Bullosa, een erfelijke huidaandoening. Linda, zelf moeder van een kind met deze ziekte én bestuurslid van de stichting, vertelde de bijdrage fantastisch te vinden. “Er is enorm veel geld voor nodig, en dit soort schenkingen helpt daarbij. Dank u wel!”

 

  • Alle gelukkigen op een rij

Buurt- en sportverenigingen, Stimuleringsfonds, BorneBoeit, Rolstoelgroep Borne, stichting GETIT, Fietswens, Activiteiten Dijkhuis, Duofiets Wijkracht, Vrijwilligersbeurs, Verbonden in licht, IJsbaan, Buurtbus, Koenderink, stichting Furaha, stichting Vlinderkind, stichting Kids Vooruit, stichting Hulp aan Sri Lanka, stichting Skik, stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers Borne, stichting Shoma, stichting Bangalore, Hertenpark Borne en Kerstherberg Borne. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 14 dec 2018
en voor wie het niet (meer) wist:Met het afschaffen van schoolzwemmen zou de gemeente Borne, per saldo tot 2018, jaarlijks een bedrag van ±C15.000,- kunnen besparen (exclusief ouderbijdrage).

Stichting Kringloopbedrijf Borne heeft aangeboden dit bedrag te sponsoren, waardoor het schoolzwemmen voor de schooljaren 2014/15,15/16, 16/16 en 17/18 behouden kan blijven.

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie-Bijpraten/2014/3-juni/19:30/Behoud-schoolzwemmen-voor-leerlingen-van-de-basisscholen-t-m-schooljaar-2017-2018/3-BenW-Behouden-schoolzwemmen-schooljaar-2017-2018-14int00741.pdf
Hans van Rheenen — 13 dec 2018
Fantastisch hoe deze Bornse kringloop ook een echte kringloop is omdat de opbrengst terug vloeit in de Bornse samenleving! 👍

Vragen over situatie voormalige Landkroon

Al enige tijd is er geen bouwactiviteit meer bij het pand aan de Stationsstraat 70, bij...
19-11-2019

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019