College wil in beroep tegen pip
BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING MESTVERWERKER IN DE MAAK

College wil in beroep tegen pip

Het college van B en W heeft een voorstel in ontwikkeling om beroep aan te tekenen tegen het recente besluit van de Provincie om middels een provinciaal inpassingsplan (pip) de gemeente Borne te overrulen en een mestverwerkingsinstallatie mogelijk te maken op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Op verzoek van Mieke Visser (SP) vond er dinsdagavond een informatiebijeenkomst met de Raad plaats om in dat proces het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad, argumenten van raadsleden mee te kunnen nemen en tegelijkertijd als Raad onderling te bespreken hoe men verder moet met het dossier dat nu al jaren loopt en waarin zowel College als Raad tot aan de Raad van State procedeerden in een poging de plannen van Twence tegen te houden.

 

Hoe en waarom?

“Welke opties zijn er nog en met wat voor doel wil je beroep aantekenen?”, vroeg Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) zich bijvoorbeeld af. En Henk van den Berg (Borne-Nu): “Staan wij als Raad nog steeds achter de weg die een aantal maanden geleden zijn ingeslagen en vechten we door tot de laatste snik? Welke mogelijkheden zijn er om Zenderen te steunen?” Daartegenover de opmerking van Leo Graafhuis (VVD) die een zinsnede in het coalitieakkoord aanhaalde: ‘ontwikkelen van een duurzaam energiepark op de Elhorst-Vloedbelt, inclusief mestvergister’, stond er. “Waarom dan in beroep?” Waarop Tom Verreussel (Voor Borne) toevoegde: “Ik ben geen voorstander van een mestvergister, maar een meerderheid dus blijkbaar wel. Wat zijn wij dan als we in beroep gaan, een onbetrouwbare partner?”

 

‘Uitermate ontstemd’ over handelwijze Provincie

Wethouder Michel Kotteman zag dat heel anders. “In maart 2018 hebben wij een gesprek gehad met twee gedeputeerden over de mestvergister, het energiepark en de verkeersproblematiek. We hebben afgesproken daarin gezamenlijk op te trekken en schouder aan schouder verder te gaan.” Het was daarna dat het coalitieakkoord tot stand kwam.

 

“Van die verwachting zien wij nu niets terug. Daarover zijn wij uitermate ontstemd en we zijn teleurgesteld in hoe de Provincie geacteerd heeft. Zoals het nu gaat hebben wij er geen vertrouwen in dat er ook door de Provincie stappen gezet gaan worden voor een duurzaamheidspark of een oplossing voor de verkeersproblematiek in Zenderen.” Het beroep diende ervoor om een ‘stok achter de deur’ te hebben voor die aspecten en bovendien om een aantal elementen in de vergunning ‘aan te scherpen’, zoals de hoeveelheid te verwerken mest en het soort te verwerken afvalstoffen. “Wij gaan de Provincie en Twence geen carte blanche geven op die locatie.”

 

Bram Donkers (GrLi/PvdA) vroeg zich af of de juridische weg daarvoor wel de juiste was. “Ga in gesprek om het alsnog bestuurlijk te regelen”, was zijn advies. “Als het zo simpel was, hadden we het jaren geleden al geregeld”, pareerde Henk van den Berg. “Kom op, zeg!”

 

Wat doet de Raad zelf?

Het concept-beroepschrift wordt door het College nader uitgewerkt en zal op korte termijn bij de gemeenteraad ter besluitvorming voorliggen. Daarnaast kan ook de gemeenteraad zelf in beroep gaan, zoals dat eerder gebeurde. Henk van den Berg stelde voor om in de fracties te bespreken of daar voldoende draagvlak voor was. Op voorhand lijkt het er op dat de meningen daarover verdeeld zijn. Hoe dan ook zal er linksom en rechtsom snel een beslissing genomen moeten worden, omdat de termijn waarop bezwaar aangetekend kan worden beperkt is. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Bakker, J — 11 mei 2019
Ook Zenderen in de stank??
TcTubantia zaterdag 11 mei 2019
PvdA stelt vragen over stankoverlast mestvergister
Bewoners in de directe omgeving van de biocentrale op Zenkeldamshoek in Goor ondervinden nog altijd stankoverlast van de mestvergister. De PvdA heeft het college om opheldering gevraagd.
Goor
Voorman Fred Rijkens wil van het college weten hoe het mogelijk is dat er binnen de bestaande vergunning toch sprake kan zijn van ernstige stankoverlast voor de omwonenden. "Is er mogelijk een fout gemaakt bij het toestaan van dit bedrijf (Groen Gas Goor, red.) nu uit de praktijk blijkt dat de overlast veel groter is dan op grond van de aanvraag kon worden ingeschat?"
De wethouder wordt ook gevraagd duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot handhaving. "Is de gemeente, of de instantie die belast is met handhaving, bereid om het bedrijf dwang op te leggen om een eind te maken aan de problemen?"
Eind 2018 kwam de overlast ook al aan bod bij gemeente en provinciale staten. Bewoners van de Goorse wijk Heeckeren klaagden toen over een 'penetrante geur' die in de straten hing. Operationeel manager Menno Wiggers van Groen Gas Goor BV gaf vorig jaar in een reactie aan dat er al aanpassingen waren gedaan om de overlast te beperken.
"Wij denken dat de stank al flink is afgekomen en we zijn nog altijd bezig met het aanbrengen van verbeteringen", vertelt hij nu. "Zo worden er binnenkort luchtwassers geplaatst. Dat heeft echter even geduurd omdat we daar een vergunning voor nodig hadden. Wij doen echt ons uiterste beste de overlast te beperken. Voor ons en ook de gemeente heeft dit topprioriteit."
Ron Hartman — 17 mrt 2019
Steeds meer mensen produceren mest, m’n waarde! Die groeiende mensheid hecht waarde aan het eten van bemeste stukken vlees van grote waarde. De ene mest is de anderen niet; het verschilt enigszins van waarde, maar echt, we moeten het waar mogelijk, uiteindelijk wel verwaaiden. De resten kunnen daarna nog dienst doen als compost. Ook van grote waarde!
McHak — 16 mrt 2019
Ik lees op RTV oost dat Tubantia een WOB verzoek heeft gedaan om een en ander te openbaren. Ik lees tevens dat een varkensboer oet Markel zit te wochtn op verwaarden omdat hij logistiek zijn shit alleen kwijt kan in het Noorden (hoge transportkosten). Ik heb altijd geleerd dat TE nooit goed is. TE veul shit vraagt om minder shit, minder export, minder landbouwproductie in NL, maar in DU, PL of Oekraïne is genoeg ruimte om die shit te produceren en te verwerken in de grond. Verwaarden voor biogas cq opgewerkt tot groengas is niet duurzame bijvangst.
Bartjens — 13 mrt 2019
Off topic: Die weidevogels en verdwenen insecten? Kijk om je heen en zie welke akkers op dit moment geel zijn. Vroeger werd dat omgeploegd. Nu nog steeds massaal Round-Up. En bij opkomen van de plantjes straks? Nog een paar keer anti-insect spuiten.
McHak — 13 mrt 2019
Duurzaam?; De huidige intensieve landbouw gaat transformeren naar een circulaire landbouw. Een gesloten kringloop. Zal ons 2 na grootste landbouwproductieve land dan nog ons landschap vermesten? De huidige injectiemethode verdroogt tevens de bouwvoor, waardoor er geen pier meer zit. Is daardoor de weidevogel verdwenen? Is het insecten bestand daardoor met 70% gereduceerd? Maar als er mest overblijft kunnen we het verwaarden.
Lansink jos — 13 mrt 2019
Ga altijd in overleg met Provinciale Staten om naar een win win situatie te komen. Verkeersproblematiek Zenderen en de mestvergisser. Want het mesttransport naar de vergister kan niet door Zenderen door dit verkeersprobleem niet nog groter te maken.Dit oplossen met Provinciale Staten moet de insteek zijn.
Bartjens — 13 mrt 2019
We laten liever de Groningers in de stront zakken, dan daaruit zelf gas te maken.

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023