Gemeentelijke organisatie moet slag maken
ACTIEPLAN OM DE BASIS OP ORDE TE KRIJGEN

Gemeentelijke organisatie moet slag maken

“De teugels moeten strakker aangetrokken worden”, is in één zin de samenvatting van waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel als het gaat om de ingrijpende, organisatorische veranderingen die in het gemeentehuis momenteel in gang worden de gezet onder de noemer ‘de basis op orde’. Aanleiding voor de operatie was het feit dat het de gemeentelijke organisatie maar niet lukte om de jaarrekening op tijd aan te leveren. Er waren in de loop der jaren diverse redenen voor, maar een extern bureau constateerde dat er niet alleen iets viel te verbeteren op de financiële afdeling, maar dat er ook nodig iets moest gebeuren aan de processen en de controle daarop in de hele organisatie.

 

Concrete acties

Een wake-up call voor de gemeente en een uitdaging waar nu flink de tanden in wordt gezet. “Een grote en ingrijpende operatie”, hield Van den Hengel de gemeenteraad dinsdagavond tijdens een extra informatiebijeenkomst voor. “Maar we hebben er vertrouwen in dat we het over een andere boeg kunnen gooien.”

 

Het algemene beeld, dat nu ook door een tweede adviesbureau is bevestigd, is dat de gemeente Borne het heel goed doet op het gebied van gerichtheid op de samenleving, maar een stap heeft te zetten op beheersing en verantwoording van publieke middelen. Daarvoor zijn concrete acties nodig, geformuleerd in een ‘programmaplan duurzame control’, dat de focus legt op de interne bedrijfsvoering. Voor de ambtenaren in het gemeentehuis kan de reorganisatie een verandering van takenpakket en bevoegdheden betekenen. Een managementlaag is inmiddels geschrapt en er zal meer ingezet worden op sterke teams, die duidelijk moeten weten wat ze zelf kunnen doen en wanneer er moet worden opgeschaald.

 

Kosten

Bij het veranderproces horen ook kosten. Nog niet helemaal duidelijk hoeveel, maar het zal minimaal meer dan zes ton zijn. “In hoeverre kunnen we dat verantwoorden?”, vroeg Bert Oude Lansink (CDA) zich dinsdagavond af. De gemeente zit momenteel bepaald niet ruim in de slappe was en moeilijke keuzes over uitstel dan wel schrappen van plannen zitten eraan te komen. “Het is veel geld vanuit de burger gezien, maar als je een slag van deze omvang wilt maken, dan zijn dat hele normale bedragen”, legt Van den Hengel tijdens het persgesprek de volgende dag uit. “Vergeet niet dat er jaren niet in de organisatie is geïnvesteerd omdat men koerste op het Twentebedrijf, dat uiteindelijk niet doorging.”

 

Betere sturing, adequate gegevens

En juist nu is het extra belangrijk om goed zicht te hebben op de financiële stromen. Wethouder Martin Velten: “We kampen nu met een enorm tekort, mede vanwege de onzekerheden in het sociaal domein, waar heel veel gemeenten mee worstelen. Je wilt op ieder moment weten hoe je ervoor staat en daarvoor heb je adequate gegevens nodig.” In het verleden kwam het voor dat de gegevens vlak voor de jaarrekening nog moesten worden verzameld vanuit de organisatie en er niet zelden ineens verrassingen opdoken. Soms was het niet duidelijk wie nu precies waar over ging en waar budgetverantwoordelijkheid lag. Lastig sturen. Het moet tot het verleden gaan behoren.

 

Gerard van den Hengel: “Ik zie het ook als een kans voor Borne. Als ik hier wegga, dan wil ik op dit gebied mooie resultaten hebben bereikt. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 17 mei 2019
@Lichtgeel hesje: De vraag blijft in hoeverre je inhoudelijke kennis en kunde en bewezen ervaring mag verwachten van politici. Laat staan zelf ervaren complexe bedrijfsvoering inbrengt (geen afdeling, maar totaal). Het ambtelijk apparaat moet door een dagelijks bestuur (B&W) critisch gevolgd worden en B&W neemt voorleggers pas over nadat ze overtuigd zijn zonder dat alvast met hun partij voor te weken. In de directie zelf acteren is voor politici/B&W een dubbele -gevaarlijke - pet. De Raad dient op dezelfde wijze te werken en B&W te controleren (dualisme). Mooie schema's, maar de kwaliteit van de bedrijfsvoering en processen zelf (en dus de voorleggers) is daarmee niet verzekerd. Wellicht is het een gele hesjes idee om het percentage niet-stemmers voortaan de zetels te laten bezetten door vakspecialisten zonder politieke ambities?
Lichtgeel hesje — 17 mei 2019
Met de uitspraak "Soms was (is??) het niet duidelijk wie nu precies waar over ging en waar budgetverantwoordelijkheid lag (ligt??). Lastig sturen." geven zowel het huidige College als de Raad zichzelf een brevet van onvermogen. De praktijk (Jeugdhulpdeclaraties, Verbindingsweg, Diftar enzovoort) laat zien, dat enige zelfreflectie binnen politiek Borne kennelijk ver te zoeken is; iets waar je je als inwoner van deze Gemeente best zorgen over mag/moet maken! Het is dan ook zeer de vraag, of het inzetten op onder meer "sterke teams" hierin enige verbetering zal brengen, omdat dit staat of valt met bekwame en adequate aansturing vanuit het College en de Raad. De conclusie die nu in ieder geval al wel mag worden getrokken is, dat de gemeentelijke lasten ongetwijfeld zullen stijgen in de komende jaren; de te bereiken resultaten moeten immers wel gefinancierd worden!
McHak — 17 mei 2019
@Ron, mee eens! Volgens mij zit er nu ambtelijk een goede roerganger. Bestuurlijk moet nog maar gaan blijken of zij dat ook in gaan zien en de stuurman kritisch gaan volgen.
Ron Hartman — 15 mei 2019
@McHak: De juiste man/vrouw op de juiste plek met kennis en kunde, werd losgelaten toen de directiefunctie eind jaren 90 werd beëindigd en een volstrekt incapabel persoon de dubbelfunctie van gemeentesecretaris en directeur aanpakte. Toen werd de organisatie een politiek instrument dat langzaamaan een eigen weg ging. Blij dat er hard wordt gestuurd nu.
McHak — 15 mei 2019
6 ton mogen we zien als investering, om de onder regie kapot gereorganiseerde goed werkende uitvoerende gemeente, weer te herstellen. Goed dat het gebeurt; bestuurlijk lastig te verantwoorden.
Henry — 15 mei 2019
Waarom; een tweede adviesburo? Was de hoop er nog dat die zouden zeggen: “ niets aan de hand in Borne”? En ach, die 6 ton kan zo op het tekort bjjgeschreven worden! Ik snap het niet meer.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021