Onvoldoende voor Basis op Orde
GEMEENTERAAD VALT OVER KOSTEN EN VAAGHEDEN

Onvoldoende voor Basis op Orde

Het college van Burgemeester en Wethouders moet nog maar weer eens terug naar de tekentafel als het gaat om het plan om in de gemeentelijke organisatie de boel op orde te krijgen. Een tijdje terug was er door een extern bureau geoordeeld dat het in de gemeentelijke organisatie ontbrak aan professionaliteit. Aanleiding was het continu te laat aanleveren van de jaarrekening, maar dat bleek vooral een symptoom van onderliggende problematiek, waarbij het draaide om budgetverantwoordelijkheid en ook het ontbreken van adequate systemen om goede verantwoording af te leggen over publieke middelen. Geen malse kritiek en er werden forse maatregelen aangekondigd.

 

Er werd nog een extern bureau ingeschakeld en nu ligt er een ‘Programmaplan Organisatie, toekomstgericht met de basis op orde’. Een lange titel voor een ingewikkeld plan, voor de liefhebbers hier te downloaden. Kosten: in ieder geval meer dan een miljoen. De gemeenteraad had er de nodige vraagtekens bij tijdens het Politiek Beraad op 25 juni.

 

‘Complex’

Mieke Visser (SP) vond het allemaal maar ‘complex’. “Er is nu een plan over een plan gelegd, dat komt de duidelijkheid niet ten goede.” En Leo Graafhuis (VVD): “Het is nog lang niet af en niet concreet. Met veel vakjargon worden er maatregelen aangekondigd, maar het is de organisatie die het uit de hand liet lopen en diezelfde mensen moeten wij het vertrouwen geven dat het over twee jaar allemaal goed komt en dan heeft het ons een miljoen gekost?”

 

GB90, in de persoon van Mike de Boer (foto in de tekst), was ook nog niet direct overtuigd om voor het plan nu al een miljoen toe te zeggen. “Ik vind het bestuurlijk onverantwoord. Kunnen we niet het bedrag in delen beschikbaar stellen en het volgende deel van het bedrag vrijgeven als tussentijdse doelen zijn behaald?”

 

‘Kosten rijzen de pan uit’

Over de kosten was eerder ook Bert Oude Lansink (CDA) al gevallen. Eerst werd er een bedrag van zes ton genoemd. Oude Lansink geloofde er toen al niets van en kwam snel rekenend op een miljoen. Hij bleek gelijk te hebben. “En als ik er dan nog de onbekende posten bij optel, kom je zo op 1,25 miljoen. In deze tijden, waarop we op de financiën moeten letten, rijzen deze kosten de pan uit. En wat ook belangrijk is: wat levert het ons op?”

 

Alternatief voorstel

Waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel had snel de conclusie getrokken dat de Raad ‘niet voldoende overtuigd’ was en kwam na een schorsing met een voorstel om nu direct 2,5 ton beschikbaar te stellen, voor ‘maatregelen die niet leiden tot onomkeerbare zaken’ en dan voor de rest na de vakantie met een beter doortimmerd plan te komen, waar de gemeenteraad wél een klap op zou kunnen geven. “Die 2,5 ton willen we als College om met het ambtelijk apparaat stevig aan de slag te gaan”, zei hij. Van de gemeenteraad moet hij daarvoor dan maar voor de raadsvergadering onderbouwen waar dat precies voor nodig is. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Anne — 02 jul 2019
Pas afscheid genomen van een burgervader die toch geprezen werd als kundig bestuurder. Is dat hele bestuurlijke aparaat zo moeilijk te leiden dat hij de bui aan zag komen en daarom maar vertrok? En nu gaat het slot er af en komt de aap uit de mouw. Stop verbindingsweg, stop dat hele nieuwe afvalverhaal, enz.. Als een burger bij sociale zaken belandt dan is het ook: hand op de knip. Dat geldt dan toch zeker ook voor hen zelf. Bezuinigen, ook intern, het kan hier en daar best soberder. Als de knip leeg raakt, dan valt er niks uit te geven. Het is zo makkelijk om met een ernstig gezicht te besturen, geld uit te geven en daar niet wakker van hoeven te liggen als het mis gaat omdat het niet de eigen portemonnee is. Politiek; rare business met soms weinig zakelijk inzicht.


Lichtgeel hesje — 27 jun 2019
Uit het gemaakte (ambitieuze) rapport valt te concluderen, dat met de huidige bezetting en werkwijzen van de Gemeente (in alle functies en op alle niveaus) de "veranderingsslag" niet gewonnen gaat worden! Na het lezen van het genoemde 'Programmaplan Organisatie, toekomstgericht met de basis op orde', kan dan ook slechts 1 conclusie worden getrokken: Maak als Gemeente op korte termijn een deugdelijk formatieplaatsenplan met financiële onderbouwing. Dit plan houdt in: Wat hebben we aan medewerkers op alle niveaus in huis (kwalitatief en kwantitatief); Hoeveel medewerkers en functies zijn er nodig om de vereiste dienstverlening aan de burgers naar behoren te kunnen verrichten; Aan welke functie-eisen/kwalificaties moeten deze medewerkers voldoen om dit ook te kunnen blijven doen; Ontwikkel op korte termijn een deugdelijk in-, door- en uitstroombeleid voor medewerkers, met onderliggende persoonlijke ontwikkelings- en opleidingsprogramma's. Doelstelling van dit alles is de juiste medewerker op korte termijn op de juiste plek/functie neer te zetten, om zodoende een adequate, optimale en qua kosten beheersbare dienstverlening als Gemeente aan haar burgers te kunnen garanderen, alsmede de interne organisatie beter te stroomlijnen dan nu het geval is; Leg verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze veranderingsslag op die niveaus neer waar ze thuis horen, en geef de betreffende functionarissen ook de middelen om dit naar behoren te kunnen doen, kortom leg niet de verantwoordelijkheid volledig neer bij een Programma-manager. Tot slot is enige zelfreflectie voor zowel het College als de Raad ook geen overbodige luxe. Tenslotte zijn zij het die sturing hadden horen te geven aan de uitvoering van het Gemeentebeleid door de betreffende ambtenaren. Uit zowel het rapport als uit het bovenstaande artikel kan slechts worden geconcludeerd dat deze sturing onvoldoende dan wel op verkeerde wijze door hen heeft plaatsgevonden. Wellicht behoeven de Collegeleden en Raadsleden zelf ook nog enige persoonlijke ontwikkeling op dit gebied!
Frits Bernard — 26 jun 2019
Ooh de gemeente is vooraf aan het rommelen geweest en komt niet meer uit met het budget waarvan ze zeggen wat ze van het rijk krijgen voor zorg-doeleinden. Het is het college zelf die dat grotendeels veroorzaakt met hun achterdeur-plannetjes. Neem nou is de uitspraak ter hand ivm het kopen van het Asielzoekerscentrum dat bekend werd eind vorig jaar. Waarom en waarvoor..,. Pure geld verkwisting ofwel onnodig geld over de balk gooien met emmers vol tegelijk. Het Zorghotel waarmee de gemeente in de maag zit wat weinig mensen vanaf weten. Om zo maar even iets op te noemen waar veel geld mee gemoeid is..
Ton Huiskes — 26 jun 2019
De raad neemt geen verantwwordelijkheid; de kosten zijn nu te hoog (1,25 miljoen) - de raad heeft ook een controlerende taak maar heeft zitten te slapen en niet geregeerd op een te late begroting indienen maar ook wie is er verantwoordelijk voor het budget en de juiste systemen ontbraken voor verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad met als gevolg een begrotingstekort van 1,8 miljoen - niet niks, en zeker geen peanuts voor een gemeente met plm 22k inwoners.
Ton — 26 jun 2019
Al weer veel kosten naar een adviesburo.
Laten de ambtenaren zelf met suggesties komen.
Of laat de bevolking eens meedenken in het gebeuren.
Wellicht is uit de bevolking een werkgroep samen te stellen. Dus geen kosten!
McHak — 26 jun 2019
Lariekoek. De Raad in al haar wijsheid neemt geen verantwoordelijkheid voor de schade die zij zelf heeft aangericht door te kiezen voor een ambtelijke regie organisatie, ten koste van de toenmalige ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Hier zijn de gevolgen; ga maar lekker op de blaren zitten, en niet janken of met een vingertje wijzen naar de dappere boodschapper. @Ron; kun je ook een goed bestuur inkopen? Veul goedkoper!

Waar heeft u ook al weer op gestemd? Niet vergeten.
Ron Hartman — 25 jun 2019
Voor zoveel geld kun je goed personeel werven. Er is dan wel een selectiebureau nodig dat de gevraagde kennis, kunde en ervaring weet te filteren en dus is dat veelal niet passend bij de zittende club. Daar is moed voor nodig, maar is veel goedkoper nu en in de toekomst.

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021