VVD wil eerder afvaltarieven vaststellen
NAAR AANLEIDING VAN NEGATIEVE REACTIES OP ARTIKEL BORNEBOEIT

VVD wil eerder afvaltarieven vaststellen

Bij alle inwoners van laagbouwwoningen is onlangs een brief van Twente Milieu bezorgd met het verzoek om voor 1 september aan te geven of men gebruik wenst te blijven maken van de huidige 240 liter restafvalcontainer of over wil gaan tot een bak van 140 liter. Eén en ander als voorbereiding op de invoering van Diftar per 1 januari volgend jaar. De gang van zaken leverde veel kritiek op, met name omdat tarieven nog niet bekend zijn. De afvalcoach op de markt kreeg het flink te verduren en het artikel van BorneBoeit ‘Moeilijke ochtend voor de afvalcoach’ ontlokte op social media en op de website een stortvloed aan negatieve reacties.

 

'Kritiek terecht'

De VVD, bij monde van raadslid Leo Graafhuis, vindt de kritiek terecht en ziet er aanleiding in om het College een aantal schriftelijke vragen te stellen.

 

Ten eerste wil hij weten of de prijsindicatie in het raadsvoorstel van 7 mei, 4 à 5 euro bij een 140 liter container en 7 à 8 euro voor een 240 liter container en 0,75 à 1,15 per afvalzak, nog steeds de basis vormt voor het komende raadsvoorstel om de tarieven definitief vast te stellen. Tot op heden staat dat besluit gepland op eind dit jaar.

 

Graafhuis schrijft daarover: “Bent u het met ons eens dat het omwille van de duidelijkheid voor de burger en het kunnen maken van een keuze tussen de grootte van de container raadzaam is - vooruitlopend op de begrotingsbehandeling - in de raad van september (of eerder) reeds over te gaan tot vaststelling van de afvalstoffentarieven? En bent u bij een positief antwoord op deze vraag bereid de deadline voor de keuze van de burger voor de grootte van de container op een later moment dan 1 september aanstaande vast te stellen? Gezien het onderwerp en de reacties op het artikel van BorneBoeit zien wij met belangstelling en graag op korte termijn uw antwoorden tegemoet.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 09 aug 2019
Nog drie weken en dan is het Diftar day voor de inwoners van Borne wat betreft de keuze van de afvalcontainers, namelijk 1 september. Heeft de VVD inmiddels een inhoudelijke reactie ontvangen van de verantwoordelijke Wethouder of is het (nog) radiostilte op dat vlak??
mark — 05 aug 2019
Ik zou zeggen kom met ze allen naar de Melbuulndagen. Dan staat de afvalcoach weer in Borne om lastige vragen aan te horen en ze niet te kunnen beantwoorden. Hopelijk wordt hij bijgestaan door de wethouder Kotterman kan hij zelf eens luisteren naar zijn eigen burgers.
Een pluimpje voor VVD lid Hr Graafhuis, die iets van zich laat horen over diftar-tarieven. Het zou beter geweest zijn als de Hr Kotteman de plek van de afvalcoach had ingenomen om de BORNSE burger te woord zou staan . Dan had Hr Kotteman alles kunnen verduidelijken. Er is in augustus geen raadsvergaderingen gepland en het zou Kotteman sieren als hij in overleg met T.M. het hele gedoe met containers stop zou zetten, want de grijze en groene containers kunnen nog wel een paar jaar mee, ook al zijn deze boekhoudkundig afgeschreven. T.M. schrijft dat de oude containers worden hergebruikt .Hoe??? Gaan de containers door de schredder om er nieuwe van te maken? Voor de nieuwe vuilniswagen??? Noemt T.M. dit duurzaam?( Ik even niet snap) En een nieuwe vuilniswagen als die nodig is, prima, maar dan één met laadarm met verwisselbare opnamekop voor de oude containers en een opnamekop voor de nieuwe conainers . Niks containers omruilen alleen moet T.M. met een SNELWISSELsysteem de opnamekop wisselen 1X inde 4 weken voor de oranje container(ik wel snap, T.M. ook?). Hr Kotteman Wilt U a.u.b een en ander nader toelichten en contact opnemen met Borne Boeit en ons niet in het ongewisse laten over de invoering van Diftar en containers. In de laatste vergadering over diftar was ook niet meteen duidelijk dat de containers werden vervangen. Zou hr Kotteman ook even willen reageren op een probleem als je luiers draagt groot of klein, moet je dan voor een extra grijze container ook extra betalen?(Bv baby's) O ja. zou ik bijna vergeten een duimpje voor de afvalcoach R en sterkte jou valt niets te verwijten (zie Mchak)
BHM — 04 aug 2019
Uit zeer betrouwbare bron. vele ladingen plastic worden in Hengelo afgekeurd en gaan alsnog naar de verbrandingsoven omdat het restafval bij het plastic in gegooid wordt.
Niet goed te praten Maar het scheelt de burger in de portemonnee.
Wat zullen de extra kosten voor de gemeente zijn ,heb de heer Kotteman hier met geen woord over gehoord
McHak — 04 aug 2019
Je zult maar Afvalcoach zijn!; strategisch door ons College en tactisch door het TM-management aan de Bornse leeuwen worden gevoerd. Leiderschap is foetsie.

Kun je strategisch besloten puinhoop ook scheiden? Ja, dat kan iedere 4 jaar met uw stem. Voor zijn we afhankelijk van raadsleden die onafhankelijk kunnen denken en handelen in afstemming met hun partij en coalitie.

De NVRD heeft nascheiding al aanbevolen, terwijl we ook moeten bezuinigen; ambities zoals diftar met een 140l extra optie bak is weggegooid geld, maar de portefeuillehouder zet stug door, dus dan toch maar de belasting weer verhogen of de tering naar de nering zetten? Het is aan de raad.......
Nathan — 04 aug 2019
Mensen, het zo toch niet alleen om het geld moeten vaan?
Tuurlijk wil je het uiteindelijk wel weten, maar ga je nu beter je best doen met scheiden als de container 8 euro kost ipv 7 euro?
Henry — 04 aug 2019
Kijk eens op de Facebooksite van Afval en Infrormatie Hengelo van de heer Eddy van Essen om meer inzicht te krijgen over de wijze waarop de beslissingen genomen zijn.
Henry — 04 aug 2019
Zouden de wethouder en alle raadsleden het artikel, dat vrijdag in de Tubantia stond,en de mening van de heer Prinsen van de NVRD duidelijk omschreef, al gelezen hebben of gaan we gewoon met oogkleppen door op de ingeslagen weg?
Mocht dit niet het geval zijn, het is nog net niet te laat! Als amateurs de waarschuwingen van dergelijke vakmensen in de wind slaan, moet je je toch echt wel gedachten maken over de drammerige methode, ingefluisterd door Twente Milieu, die ze aan de dag leggen. Of komt de superbonus in gevaar als we amders beslissen in Borne?
Lichtgeel hesje — 04 aug 2019
Zomaar enkele vragen naar aanleiding van de overigens behoorlijk "vlakke" VVD-brief aan het College:
Gaat het hier alleen om de restafvalcontainer of ook om de GFT-container?
Gaat het hier ook om de vaste jaarlijkse afvalstoffenheffing?
Wat doet de VVD als er geen of een te late (d.w.z. na 1 september) reactie komt van het College op het VVD-verzoek? Is dit dan een gevalletje van 'jammer dan' of maakt de VVD hier echt werk van?
Wat vindt de VVD van de rol van Twente Milieu in dit hele verhaal als uitvoerend orgaan voor afvalinzameling en -verwerking? Het vaststellen van zowel het vaste als het variabele tarief is immers een Raadskwestie en geen Twente Milieu kwestie.
Jos Kok — 04 aug 2019
Denk niet dat de heer Graafhuis het College moeilijke vragen mag stellen. College houdt de burgers liever "dom". Hoe is het mogelijk. De burgers een keus laten maken terwijl de tarieven niet bekend zijn.Hoe bont wil je het maken????

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021