Tien extra ondergrondse containers
MOGELIJKE LOCATIES VASTGESTELD

Tien extra ondergrondse containers

In het kader van de invoering van Diftar per 1 januari 2020 is er onder andere ook besloten dat er extra ondergrondse containers geplaatst zouden gaan worden, om de keuzemogelijkheden te vergroten. Mensen die niet willen wachten op de lediging van de restafvalcontainer bij huis, kunnen ervoor kiezen om op elk moment hun restafval weg te brengen naar zo’n ondergrondse container en de grijze otto in te leveren.

 

Er is gekeken naar de mogelijkheden voor extra ondergrondse containers en dat resulteerde in een voorstel voor tien locaties: aan de Röringstraat, Hazelaarstraat, Wingerdstraat, Dreef/Enk, Jupiterstraat, Oude Hengeloseweg, Tuinlaan, Bongerd, Blauwgras/Vedergras en Erve Jenneboer. In Hertme denkt men aan een compleet milieueiland op het Pastoor Veegerplein. (voor de precieze locaties zie de link onderaan dit artikel). In Zenderen is de puzzeltocht nog gaande.

 

Overwegingen

Voor de locatiebepaling waren zaken van belang als spreiding over de diverse wijken, afstand tot woningen, aanwezigheid van bomen en andere obstakels die de lediging zouden bemoeilijken en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Daarnaast was het streven om zo min mogelijk parkeerplekken en groen op te offeren.

 

Het voorstel ligt zes weken ter inzage. Wethouder Michel Kotteman hoopt er, net als met de aanwijzing van hondenlosloopgebieden, in samenspraak met de inwoners uit te komen waar de ondergrondse containers het beste geplaatst kunnen worden en dit voor het eind van het jaar af te ronden.

 

Resultaten oproep Twente Milieu

Inmiddels zijn ook de reacties bekend op de brief van Twente Milieu, waarin inwoners werden opgeroepen voor 1 september aan te geven of ze hun 240 liter grijze en groene container wilden behouden of over wensten te gaan tot een kleiner formaat, dan wel de restafvalcontainer wilden inleveren.

 

Het grootste deel van de huishoudens heeft niet gereageerd. Deze 5.600 huishoudens krijgen automatisch een kleinere restafvalcontainer. Voor 1.272 huishoudens is het effect hetzelfde, maar zij maakten actief een keuze voor de kleinere container. Voor 2.016 huishoudens bleek het behoud van de huidige 240 liter belangrijk en 197 huishoudens willen hun grijze otto inleveren en overgaan op het wegbrengen van restafval. Voor de groene container was voor 1.433 huishoudens een kleine 140 liter genoeg. (AJ)

 

Voorgestelde locaties extra ondergrondse containers (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 21 sep 2019
Herman, dit heb ik kunnen achterhalen in de BorneBoeit van 20 april 2017:
Zestien locaties
Het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers is van toepassing op de volgende zestien locaties, veertien in Borne en één in zowel Hertme als in Zenderen. Een gedeelte is reeds gerealiseerd, zoals aan de Dorsvloer (foto boven) en Woolderweg nabij de Aanslagsweg (hiernaast).

De Aak
De Schoener
De Hofte
Dorsvloer
Duivenstraat
Dorsetplein
Hof van Knuif
Van Heekgaarde (2 locaties)
Woolderweg bij Aanslagsweg
Von Bonninghausenstraat (achter de Schouw)
S.J. Spanjaardstraat
R.W.H. Hofstede Crullstraat
Ruwerstraat

In Hertme en Zenderen wordt nog gezocht naar een centrale locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer.
Herman — 15 sep 2019
Hoe is die pdf met voorlopige lokatie voor de ondergrondse containers te openen?
Zou dit graag willen inzien.
Bij de site van de gemeente ook niet zo te vinden.
Herman — 14 sep 2019
file:///download/BORNEBOEIT77384.pdf
Waarom niet te downloaden ?
Ron Hartman — 05 sep 2019
@Martin Tikken: Heb jij dat echt wel helemaal helder? ALS je namelijk WEL de moeite had genomen om de site te openen met je unieke nummer, had je gezien voor welke gewetensvraagstukken je kwam te staan. Er werd nl gevraagd of je kleinere, maar ook extra bakken wilde. Ik ben heel blij met mijn keus voor 2 kleine groene bakken die ik nu (qua gewicht irt mijn beperking) misschien WEL aan de straat kan krijgen. In de winter 1 bak leeg laten schat ik, maar dat kost niets. Immers pas bij leging. Hetzelfde geldt bij de grijze bak. 1 voor echte stinktroep en de ander voor het verzamelen van bv... ik noem maar wat hoor... metalen. Die zal ook maar 1 keer per jaar gaan. Wel wat duurder qua legingskosten, maar stukken beter voor de scheiding toch...... daar deden we het toch voor.....? Ik denk zelf dat de meesten de moeite niet namen of zich niet wilden committeren aan een keus voordat er optimale helderheid is. Jammer dat politici hier nooit actief deelnemen. Een goed advies was bruikbaarder dan doodzwijgen
m.tikken — 04 sep 2019
Licht geel hesje: dat 60 % van de Bornse bevolking niet gereageerd heeft op een brief van Twente milieu wil niet zeggen dat Diftar niet gedragen wordt! Sterker nog die 60% geeft hiermee aan dat zij menen met een kleine bak goed uit de voeten te kunnen. Dit door goed op te letten wat men in die bak gaat gooien. Dus actief bezig met het scheiden van afval! Van de mensen die wel gereageerd hebben zijn er zeker velen die gebruik gaan maken van de ondergrondse containers.
Bart — 04 sep 2019
Laten ze die ondergrondse containers dan plaatsen bij die mensen die de container weg doen maf volk hier in borne
Kees — 04 sep 2019
@Tom, ben het helemaal met je eens. Zelf heb ik ook geen actie ondernomen omdat ik me helemaal kan vinden in het "standaardvoorstel" .
@lichtgeel hesje, u bent weer te voorbarig met conclusies. Eerst 2x of iets vaker nadenken en dan iets melden of aan de wereld toevertrouwen :-)
Tom — 04 sep 2019
Lichtgeel hesje: dat kun je ook opvatten als “het standaardvoorstel is goed dus ik hoef geen actie te ondernemen”. Dus die 60% heeft niet per definitie met draagvlak te maken :)
H. Houtman — 04 sep 2019
Goed dat er extra containers geplaatst worden. Misschien kunnen er, misschien later, ook nog restafvalcontainers bijgeplaatst worden bij de milieu-eilanden bij de supermarkten. Dan heb je alles mooi bij elkaar.
Lichtgeel hesje — 04 sep 2019
5600 huishoudens van de 9637 huishoudens in Borne hebben niet gereageerd op de brief van Twente Milieu (bijna 60%!). Misschien iets om over na te denken als College en Raad, als het gaat om het blijven volhouden van het mantra "er is toch echt draagvlak onder de Bornse bevolking voor Diftar"!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021