Stevige bestuurder gezocht
PROFIELSCHETS BURGEMEESTER DOOR DE GEMEENTERAAD VASTGESTELD

Stevige bestuurder gezocht

De nieuwe burgemeester moet natuurlijk het schaap met de vijf poten zijn. De ideale man/vrouw beschikt idealiter over de beste kwaliteiten en moet de meest geschikte burgemeester voor Borne zijn. De profielschets, die dinsdagavond door de gemeenteraad werd vastgesteld noemt onder andere ‘netwerker’, ‘verbinder’ en ‘aanjager’. Commissaris van de Koning Andries Heidema (foto boven) wilde wel eens proeven wat nu écht belangrijk was en waar hij rekening mee diende te houden bij de selectie van kandidaten.

 

‘Strakke regisseur’

Uit de reacties op zijn vragen aan de gemeenteraad komt toch vooral bovendrijven dat de raadsleden een hoge prioriteit geven aan iemand die leiding kan geven aan het proces om de stevige uitdagingen waar Borne voor staat te regisseren. En dan heb je het over de financiële misère, de uitdagingen op het gebied van de infrastructuur en zeker niet op de laatste plaats de opgave om de boel ambtelijk en bestuurlijk op orde te krijgen. ‘Daadkracht’ had Leo Graafhuis (VVD) het over en Karin Scholten (GB90) had het over een ‘stevige dosis bestuurlijke ervaring’, een ‘pittige klus’ en een ‘strakke regisseur’. Henk van den Berg (Borne-Nu en tevens voorzitter van de Vertrouwenscommissie): “We hebben ‘procesregisseur’ niet voor niets bovenaan gezet. In eerste instantie moet de basis op orde zijn en al het andere is daar een afgeleide van.”

 

‘Iemand die Twents denkt’

Een man of vrouw kortom die met de vuisten op tafel kan slaan en enig gezag kan doen gelden. Politieke kleur en geslacht is, wat de gemeenteraad betreft, minder belangrijk. Heidema zelf dacht over dat laatste wat anders. “Ik nodig juist ook vrouwen uit om op de functie te solliciteren”, zei hij. De man of dame in kwestie hoeft volgens de gemeenteraad, naast alle bestuurlijke kwaliteiten, niet Twents te zijn, maar wel iemand die ‘Twents denkt’. Een zinsnede in de profielschets die de commissaris intrigeerde. Wat bedoelde men daar toch mee? Henk van den Berg had er wat moeite mee om het uit te leggen, maar kwam uiteindelijk op ‘nuchter’, ‘beschouwend’, ‘afwachtend’ en ‘met twee benen op de grond’.

 

Vertrouwelijk

Vanaf 12 september staat de vacature voor burgemeester van Borne open voor sollicitanten. Ze hebben tot 4 oktober de tijd om te reageren. Andries Heidema drukte de leden van de Vertrouwenscommissie nog maar eens op het hart dat er op de procedure strikte geheimhouding rust. “Sollicitaties blijven binnen de Vertrouwenscommissie. Uitlekken is gewoon een misdrijf waar aangifte tegen gedaan wordt. Wees daarvan doordrongen!” De Commissaris van de Koning zal uiteindelijk 2 kandidaten voordragen, waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken. Heidema hoopt dat het proces eind januari zal resulteren in de installatie van de nieuwe burgemeester van Borne. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
McHak — 12 sep 2019
Sorry, Karin Scholten en andere feminale bornse bestuurders, maar de beeldspraak was niet des persoons. Dat dit zo wordt ervaren is. Ik ben pro vrouw, in de huidige male overweight.

Ik lees bruikbare reacties en sluit mij aan bij Jos Kok; bevoegdheid vraagt om verantwoordelijkheid. Als die ontbreekt dan.

Maar, laten we constructief vooruit kijken; Rutte 3 en mogelijk 4 geven geen perspectief dat de aardgas/ geldkraan open blijft. En Twente krimpt sneller dan Borne vanwege haar Bornse Maten. Dus,....als de baby boom/ groei op een natuurlijke menselijke manier wordt overgedragen op een andere generatie, dan is er klassiek negatieve groei, maar in een veranderende economisch perspectief/ ecologisch verdienmodel, is een duurzame groei kansrijk. Kosten worden investeringen; anders denken. Maar die denkshift is niet dorps.
Yvonne — 11 sep 2019
Ik denk dat een procesregisseur inderdaad zou helpen. Eerst maar eens zorgen dat je geen nieuwe puin meer veroorzaakt, dan pas de aanwezige puin gaan opruimen. Wat mij betreft dus een burgemeester om binnen de raad de zaken op orde te brengen en niet een voor verbinding met de Bornse gemeenschap. En inderdaad, als iedereen eens zelf in de spiegel kijkt zou dat al een heel stuk helpen. En nee, geen afwachtende burgemeester. Als men dat Twents denken vindt, dan liever iemand van buiten Twente :-)
Jos Kok — 11 sep 2019
Toch wel bijzonder dat een ieder weet welke vaardigheden een nieuwe burgemeester moet bezitten. Het zou ook al veel helpen wanneer een ieder eens goed in de spiegel zou kijken, meer naar de burger zou luisteren en zich eens wat volwassener zou gedragen. Dan zou zo'n stevig profiel niet eens nodig zijn.
Lichtgeel hesje — 11 sep 2019
De profiel-eis "iemand die met de vuisten op tafel kan slaan en enig gezag kan doen gelden" door de Vertrouwenscommissie, geeft wel een indruk van het huidige niveau van de Raad. Er is binnen de Raad kennelijk behoefte aan het type van schoolmeester, die "de kinderen in de klas corrigeert als ze aan het drukte maken zijn". Aan de andere kant moet de ideale kandidaat onder meer ook 'afwachtend' zijn. Dit bijt elkaar. Borne is op dit moment echter meer gediend met een crisismanager c.q. puinruimer, die de tijd neemt en ook krijgt om orde op zaken te stellen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit is immers het fundament van het gemeentelijke beleid. Tenslotte verdient het niet de schoonheidsprijs om in een bijeenkomst met de Commissaris van de Koning over het profiel van een nieuwe burgemeester, als Raad met elkaar in discussie te gaan over onder meer dit profiel en over de taakafbakening van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Het proberen elkaars vliegen af te vangen hoort in een eerdere fase als Vertrouwenscommissie plaats te vinden en niet in deze bijeenkomst. Beschamend om naar te kijken!
wgkub — 11 sep 2019
stel je niet zo aan scholten!!
Karin Scholten - raadslid — 11 sep 2019
McHak, uitermate denigrerend dat u over vrouwen praat als 'kippetjes'. Meer woorden maak ik er niet aan vuil.
McHak — 11 sep 2019
Heidema voelt het beter aan dan onze hanige vertouwenscc: nog een haantje erbij wordt hem niet. Als je orde op zaken wilt stellen, dan mag je bestuurscultureel elkaar gaan aanspreken en reflecteren op het dorpse haantjes gedrag. Een vrouw/dame/madame is bewezen in staat om huis te houden bij deze haantjes die thuis ook niks te zeggen hebben. Vandaar dat zij hun toevlucht zoeken buitenshuis, bij ons bestuur die, hun coalitie volgend, ze niet tot de orde roepen ( gehalte kippetjes is veul te laag) ; Nathalie Baartmanssss zou zeer geschikt zijn; tok, tok, tok, tok, tok!?

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021