Raad eensgezind het jaar uit
2 MILJOEN VOORBEREIDINGSKREDIET WOOLDRIK UNANIEM AKKOORD

Raad eensgezind het jaar uit

Het was de laatste raadsvergadering van het jaar dinsdagavond. Traditiegetrouw gaat dat gepaard met een toespraak van de nestor van de Raad, Henk van den Berg. Meestal op een luchtige toon, dit keer ook met een wat stichtelijke boodschap om vooral de eenzame medemens niet te vergeten en te gaan werken aan het herstellen van het vertrouwen van de burger in de politiek. Bij dat laatste kon volgens Van den Berg de gemeenteraad ook een rol spelen door meer gezamenlijk op te trekken en de tegenstellingen minder te benadrukken.

 

Voorbereidingskrediet ‘t Wooldrik

Alsof het zo moest zijn waren de gemeenteraadsleden het voor die eindejaartoespraak al roerend met elkaar eens. Aan de orde was het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van de tweede fase van project ’t Wooldrik. Twee miljoen werd er gevraagd, maar eigenlijk was hier al een klap op gegeven tijdens de begrotingsbehandeling. Wat dat betreft zou het een hamerstuk kunnen zijn geweest, maar twee miljoen is niet zomaar wat en dus hadden alle fracties er nog wel iets over te zeggen.

 

Bram Donkers (GrLi/PvdA) had het over de kritische geluiden uit de samenleving. ‘Veel gemopper over de OZB-verhoging voor een sportpaleis met zilveren drempels’, vatte hij de gehoorde kritiek samen. Niet terecht, vond hij. “Blijkbaar hebben mensen de brede doelstelling niet gelezen. Het gaat om meer dan sport.” Er wordt immers ook een school gebouwd, er gaan allerlei sociale en verbindende functies uitgevoerd worden en daarnaast was er nog de duurzaamheid. Hij was in ieder geval helemaal een voorstander van het project en dat gold eigenlijk voor alle fracties.

 

Financiële risico’s

Neemt niet weg dat er ook wat bibbers zijn vanwege de hoge kosten. ‘Enthousiast, maar kritisch’, was Mike de Boer (GB90). “Het is wel twee miljoen!” Jan van Helvert (VVD): “Hoe groot acht de wethouder de kans dat hij straks terug moet komen vanwege een overschrijding van het budget?”

 

“Op basis van ervaring gaan we ervan uit dat dit bedrag voldoende moet zijn”, antwoordde wethouder Michel Kotteman. Het hoge bedrag voor de voorbereidende werkzaamheden vond hij gerechtvaardigd. “Het is een complex project en een goede fundering is noodzakelijk. Daarvoor moet wel het nodige gebeuren.” Inmiddels is de aanbesteding voor de eerste fase van de verbouw van het sportpark afgerond. Bouwbedrijf Haafkes uit Goor mag de klus gaan uitvoeren.

 

Unanieme motie

Eensgezind schaarde de Raad zich ook achter een motie van de SP om, in navolging van Enschede, op te roepen om de mogelijk te behouden dat mensen, die daarvoor in aanmerking komen, in één aanvraag kwijtschelding van gemeentelijke belastingen én van de waterschapsbelastingen kunnen aanvragen.

 

En zo ging men vredig het kerstreces in. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T HUISKES — 20 dec 2019
"Herstellen van het vertrouwen van de burger in de politiek" staat in dit artikel. Jeetje hoe is dit nu gebeurt dat hieraan gewerkt moet worden?
OZB verhoging, Diftar, bezuinigingen op bijv. Kulturhus, aankoop AZC, 2 miljoen voor het Wooldrik, een kleine greep van wat er Nazareth gebeurd is. En dan ook eensgeziend het oude jaar uitgaan. Ik vind het knap maar ik zou eraan toe willen voegen: let op de kleintjes. Een goede balans tussen wat er binnen komt en wat eruit gaat is toch wel een eerste vereiste voor goed bestuur dat een pluim verdiend. Maar of dat ook werkelijk gebeurt is een tweede.
U allen - BenW en raad - een wijs en voortvarend 2020 toewensend.
Lichtgeel hesje — 18 dec 2019
In het Raadsakkoord 2018-2022 staat dat een OZB-verhoging uitsluitend mag worden ingezet voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van de inwoners van Borne. I.t.t. de uitspraak van een Raadslid "Blijkbaar hebben mensen de brede doelstelling niet gelezen. Het gaat om meer dan sport" inzake de OZB-verhoging 2020 e.v. voor o.m. ‘t Wooldrik, hebben de inwoners van Borne dit echter heel goed begrepen. Het is namelijk deze Raad zelf, die niet luistert naar de inwoners. Dat de Raad zich achter deze uitspraak schaart, is een bewijs van minachting van de inwoners van Borne. Het politieke 'gebrabbel' over “allerlei sociale en verbindende functies, alsmede duurzaamheid” van dit absurde project ’t Wooldrik, is zeker niet te bestempelen als motivatie voor een ontwikkeling die rechtstreeks ten goede komt aan een groot deel van de inwoners van Borne, wat niet het geval is, maar als een partij-politieke Wens/Ambitie van deze Raad, te betalen door de inwoners van Borne!
wgkub — 18 dec 2019
vertrouwen van burger in politiek??!!! hoezo?!
Tiger Woods — 18 dec 2019
Waarom heeft de kerstman zijn rode pak uitgetrokken?
Ron Hartman — 18 dec 2019

Benieuwd of een uitleg van het woord Nomen Est Omen (toekomstdromen), het nog kan winnen van Neo-liberaal. Bij een hoopvol decemberfeest zou je willen dat het de eerste wordt? Hoopvol nieuw begin gewenst met de juiste keuzen voor NEO Borghende.

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021