Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval
MAATREGELEN OM VERVUILING TEGEN TE GAAN LIJKEN EFFECTIEF

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer. Dat heeft geleid tot hoge percentages afkeur door de afvalverwerker. Gemiddeld in Twente bleek 82 procent te veel restafval te bevatten. Arthur Lammers (foto in tekst) van Borne-Nu wilde wel eens weten hoe dat precies zat in de gemeente Borne.

 

Het College antwoordt dat in de maand juli 90.150 kilo in de oranje containers werd afgekeurd. In augustus was dat 52.545 kilo, 53 procent van al het PMD-afval. In augustus werd gestart met het zogenaamde ‘voorlopen’. Bij het voorlopen controleert een medewerker van Twente Milieu de containers. Aan containers waar inwoners andere afvalstoffen dan verpakkingen hebben ingestopt, wordt een rode hanger gehangen en deze wordt niet geleegd. Deze actie heeft waarschijnlijk gezorgd voor een daling van het aantal kilo’s afkeuring. Dit voorlopen is ook in september doorgezet en wordt ook in oktober uitgevoerd.

 

Kosten

Aan de extra acties zijn kosten verbonden en daarnaast levert het verpakkingsmateriaal minder op als er veel wordt afgekeurd. In juli bedroegen de kosten inclusief omzetverlies 40.265,60
 euro, in augustus 23.336 euro.

 

Tarieven

Borne-Nu wilde ook weten of er consequenties zijn voor de diftartarieven. Het College laat weten dat dit vooralsnog niet het geval is en dat de extra kosten kunnen worden opgevangen binnen het huidige budget. “Daarnaast wordt er op dit moment hard gewerkt naar een oplossing om ervoor te zorgen dat er minder afkeur is en minder kosten. De verwachting is dan ook dat de kosten zullen gaan afnemen. Deze extra kosten zijn ook op te vangen in het bestaande budget of de voorziening. Vanwege de onzekerheid wordt bekeken of dit gevolgen heeft voor de afvalstoffenheffing van 2022.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
ria — 15 okt 2020
Bij de ondergrondse containers gebeurt het ook, al je dan langs de containers op de stroom esch fietst en je ziet dat er iemand afvalhout in de PDM gooit, vraag e je toch af wat zo'n man bezielt.
Miranda — 15 okt 2020
Sinds invoering van de diftar al twee keer spullen uit onze oranje bak gehaald die iemand anders erin had gestopt die er niet in hoorden. Het is dus niet altijd de schuld van degene die de bak aan de straat zet dat er niet goed gescheiden wordt. Wel jammer dat andere mensen verkeerd afval dumpen in de verkeerde bak.
Lichtgeel hesje — 15 okt 2020
Zou nog maar even de Tubantia van 3/10 jl. er op na lezen. Kennelijk is er sinds juli '20 een nieuwe partij in beeld die PMD-afval sorteert en vermarkt voor diverse Twentse gemeenten ((VPKT). In het artikel is te lezen dat volgens deze gemeenten marktwerking een rol bij het afkeuren van Twents pmd-afval, en de oorzaak voor een verhoogd pmd-afval niet per definitie bij de inwoners ligt. Google maar eens op afkeur pmd afval......
Max de Mooij Sr. — 14 okt 2020
Gewoon terug naar de oude situatie: gft bak voor organisch afval en grijze bak voor restafval. Verpakkingen zelf in de plasticcontainers gooien. Dat werkte prima! En dan de gft bak intensief laten controleren door 'voorlopen',
Yvonne — 14 okt 2020
Las laatst in de krant dat ze in Enschede aan het uitzoeken zijn of het niet beter is de diftar af te schaffen en het nascheiden in te voeren. Alleen blijkt Twente milieu dit niet te kunnen (die zal dit zeker niet gaan promoten dus).

Probleem blijft dat sommige mensen bewust of onbewust de verkeerde bak gebruiken. Deze mensen betalen hierdoor minder voor de grijze bak. De kosten van verkeerd scheiden worden echter door iedereen gedragen. Mensen die zelf meer betalen omdat ze goed scheiden draaien op voor de extra kosten. Dit werkt heel demotiverend.
Sebas — 14 okt 2020
Door reacties van mensen die geen harde data hebben en de laatste stand van zaken ontberen en tegen van alles zijn, lijkt het alsof veel meer mensen kunnen zeggen zie je wel.....
Misschien kan een bijvoorbeeld iemand uit Hengelo die hier in Borne gratis amateuradvies geeft over afval eens voorrekenen hoe hoog de kosten zouden zijn voor het verbranden van restafvall en welke milieuschade er is als je geen diftar zou hebben? Voor de zekerheid: dit is een hypothetische vraag. Het enige antwoord dat ik zou accepteren is er een gebaseerd op de juiste aannames en cijfers:) door echt adviesbureau

Blijkbaar zijn er inwoners die denken dat het restafval dan ook wel bij VERPAKKINGEN (laten we het geen PMD noemen) kan. Aan die mensen hebben we te danken dat het eventueel duurder wordt dan gepland. Dat slag heb je in Hengelo ook. Laten we zorgen dat we dat probleem aanpakken en het ook even de tijd geven. Volstrekt normaal.
Lichtgeel hesje — 14 okt 2020
Volledig eens met deze reactie!
Wij hebben hier voor gewaarschuwd. Borne had nog relatief weinig vervuiling PMD maar wethouder Kotteman moest tegen heug en meug het op kilofetisjisme gebaseerde Diftar invoeren. Kotteman beloofde voor de verkiezingen een verlaging van de afvalstoffenheffing met 2 a 3 tientjes maar die kwam er niet. Het geld wordt verkwanseld aan het contraproductieve Diftarsysteem. De inwoners betalen het gelag. De extra kosten kunnen nog even gedekt worden uit de reserve en dan gaan de tarieven omhoog. Voorbeeld is Hengelo waar de tarieven in 2021 fors zullen stijgen.

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021