Beperkt ruimte voor windmolens
ENERGIEVISIE BORNE IN CONCEPT KLAAR

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van de Bornse bijdrage aan het behalen van de doelen van het nationaal Klimaatakkoord is gebaseerd op een drietal pijlers: energiebesparing, duurzaam verwarmen (aardgasvrij) en duurzaam energie opwekken. Vooral dat laatste doet in alle lokale energievisies het nodige stof opwaaien, waarbij met name de mogelijke komst van windmolens voor discussie zorgt.

 

Kansenkaarten windmolens en zonnevelden

Borne heeft in regionaal verband beloofd om in 2030 voor 20 GWh aan energie duurzaam op te gaan wekken. Daarbij geldt het principe dat er zoveel mogelijk zon op daken gerealiseerd moet worden, maar dan blijft er nog zo’n 17 GWh over dat van zonnevelden en/of windmolens moet komen. De precieze invulling daarvan hangt af van initiatieven die er mogelijk komen voor grootschalige opwek van energie, maar de gemeente heeft wel in de Energievisie beschreven waar het wel of niet zou kunnen. Daarvoor zijn zogenaamde ‘kansenkaarten’ opgesteld, waarbij onder andere is gekeken naar beperkende omstandigheden en naar landschappelijke waarden.

 

Windturbines

Voor het plaatsen van windmolens blijken de mogelijkheden uiterst beperkt. Turbines van 125 meter tiphoogte zouden kunnen bij knooppunt Azelo, op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, langs de gemeentegrenzen met Almelo en Saasveld. Voor de hoge windmolens zijn de mogelijkheden nog beperkter en valt kennelijk ook knooppunt Azelo af. (bovenste afbeelding in de tekst). Wethouder Michel Kotteman is niet verbaasd over de relatief weinige en kleine ‘oranje’ gebiedjes op de kaart. “Wij kennen onze gemeente natuurlijk als onze eigen broekzak en je kon op je klompen wel aanvoelen dat wij hier geen grote bijdrage kunnen leveren.” Volgens de wethouder hebben zich overigens bij de gemeente ook nog geen initiatiefnemers voor windturbines gemeld.

 

Meer kansen voor zonneparken

Wel zijn er al aanvragen voor zonneparken in het buitengebied, buiten het plan van Twence om op de Elhorst-Vloedbelt 13 hectare zonnepanelen te plaatsen. De kansenkaart daarvoor biedt meer perspectief. (onderste afbeelding in de tekst). Of die zonneparken er wel of niet daadwerkelijk gaan komen hangt af van het ‘toetsingskader’ dat de gemeente gaat hanteren. Eén van de criteria zal landschappelijke inpassing zijn, maar ook in hoeverre de omgeving mag participeren in het project.

 

Meepraten

De Energievisie is een concept, een denkrichting. Het College heeft daarbij opengelaten of de grootschalige opwek via zonnevelden, windmolens of een combinatie daarvan kan plaatsvinden. “De kansenkaarten zijn het resultaat van bureau- en veldwerk. Maar het is absoluut niet aan ons om te bepalen waar zonnevelden of windmolens moeten komen. Dat hangt af van de initiatieven die er gaan komen en het toetsingskader dat nog wordt vastgesteld.” De gemeenteraad gaat erover debatteren, maar ook inwoners kunnen meepraten. “Ik ben heel benieuwd wat de samenleving vindt”, zegt Kotteman.

 

Opvallend is dat windmolengebieden zich vooral langs de gemeentegrenzen bevinden. “Dat is ook wel logisch”, vindt Kotteman, “want daar is de meeste ruimte.” Of dat uiteindelijk, als alle lokale plannen naast elkaar gelegd worden, ook het meest gewenste resultaat oplevert is misschien de vraag. In Noordoost Twente werken gemeenten samen om eventueel tot clustering te komen. Volgens Kotteman is er een soortgelijke beweging gaande voor de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. “Het zijn allemaal puzzelstukjes”, besluit Kotteman. (AJ)

 

De concept Energievisie is hier in te zien. (Daarin ook de kansenkaarten in groter formaat)

Hoe precies inwoners kunnen meepraten wordt later bekend gemaakt.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 02 dec 2020
Om de aanleg van het Vloedbelttraject (regionale ringweg; alle regio-verkeer buiten Borne) mogelijk te maken, kocht de gemeente het AZC en ieder was gelukkig. Oh ja.. langs dat Vloedbelttraject op eigen grond van Borne, kunnen vele windmolens komen en zonneakkers. Prachtig punt voor het maken van waterstofgas en tankstations daarvan. We hebben dan veel energie en een prachtige weg voor Zenderen en stilte langs de Bornse Maten.
Ron Hartman@xs4all.nl — 26 nov 2020
Het artikeltje van 17/11/20 met de titel Windmolens rond Borne gaf het juiste kaartje voor hoge windmolens en zonnepanelen samen. Ten zuiden van de A1 en mogelijk ook zuid-west. Nu nog met meel in de mond praten is zooo kenmerkend voor Politiek Borne. Mag de bevolking meedenken voor de plannen nagenoeg helemaal zijn afgekookt door gladpraters zonder specifieke kennis? Betekent die fraaie plek voor de Borns/Hengelose bevolking dat we moeten fuseren en komt het wel goed uit dat we veel financiele problemen hebben, of is de joint venture van de Veldkamp nu ook voor beide partijen simpel uit te breiden. Toon eens lef ipv gebrabbel.

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023