Omgevingsvergunning voor Twence
BORNE-NU ‘HINKT’ ER OVER EN ‘SPRINGT’ NAAR DE RAAD VAN STATE

Omgevingsvergunning voor Twence

De provincie Overijssel heeft dinsdag besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Twence voor de realisatie van een mestvergister op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. De ingediende zienswijzen, waaronder één van de gemeenteraad van Borne en één van het college van B & W, heeft Zwolle niet op andere gedachten gebracht. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking wel gewijzigd naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Vanaf vrijdag zijn de bijbehorende stukken op het gemeentehuis van Borne in te zien.

 

De beantwoording van de zienswijze van de gemeenteraad door de provincie is nog niet ontvangen en het is op dit moment nog onduidelijk hoe er gereageerd is op de argumenten die de gemeenteraad heeft aangedragen.

 

Motivering nog niet ontvangen

“Ik ben wel benieuwd naar de motivering”, zegt Borne-Nu voorman Henk van den Berg. “Maar ik ben er niet verbaasd over dat de provincie een omgevingsvergunning heeft verleend. De provincie is vanaf het begin positief over de plannen.” Het indienen van een zienswijze is een manier om een eventuele gang naar de rechter open te houden en niet in het vervolgtraject buiten spel te staan. Dat lijkt de motivering van het college geweest te zijn om een zienswijze in te dienen. Een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ tegen een mestvergister op Elhorst-Vloedbelt wilde het college daar niet aan verbinden.

 

'Hartstikke tegen'

Henk van den Berg is daar echter helder over: “Ik ben niet tegen een mestvergister, maar hartstikke tegen de bouw ervan op die plek, midden in de Groene Poort. Het lijkt bovendien steeds waarschijnlijker dat Twence zich weer bezighoudt met iets wat straks weer is achterhaald.” Toen de vuilstortlocatie jaren geleden eindelijk in Zenderen werd gerealiseerd, bleek er onvoldoende restafval te zijn om de locatie ook echt te gaan gebruiken. “Los daarvan vind ik een industriële ontwikkeling op die plek niet kunnen. Ik lig daar dwars voor! Ik begrijp het belang van de agrariërs, maar als ze goed geluisterd hadden dan was duidelijk dat er niet zomaar een akkoordje vanuit Borne was te verwachten.”

 

'Hink-stap-sprong richting Raad van State'

Van den Berg is ervan overtuigd dat de argumenten van de gemeenteraad hout snijden. “Ik ben er wel klaar mee. Kort en simpel: dit is het begin. Als de provincie ons niet serieus neemt dan gaan we naar een instantie die dat hopelijk wel doet, de Raad van State”, zegt hij strijdvaardig. “Dit is zeg maar een hink-stap-sprong proces: we hinken hier overheen en springen zo meteen naar de Raad van State!” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 02 mei 2016
NIET door de kern etc. Beter lijkt het om weerstanden te overwinnen door echte oplossingen neer te leggen zoals ik bedoelde met de weg-infra in orde maken.
Martijn Jansen — 02 mei 2016
Paul, bedankt voor je aanvulling. In deze case wordt alleen de fosfaat fractie dmv kalk export waardig gemaakt. Zonder extra warmte(energie winst). Al het geproduceerde gas zonder omvorming verkopen. Gas leiding ligt er al. Dus ook geen omzetverlies.
De andere rest stromen blijven in nederland.
Onderanderen ammoniakwater wat straks wordt gebruik voor rookgasreiniging op de hoofdlocatie van Twence.
Contractuele afspraak is dat transporten NIET door de kern van Zenderen rijden
Paul Cohn — 02 mei 2016
Nee, Ron,
Het grootste probleem is niet de infrastructuur, maar de helaas tot in Twente doorgedrongen oer-Hollandse mentaliteit: NIMBY. Not In My Back Yard.
Een prachtige oplossing, maar niet in MIJN achtertuin...
Dat geldt voor autowegen, windturbines, industrieterreinen enz.: we willen wel in een paar seconden op de autoweg zitten, groene stroom uit ons stopcontact, werkgelegenheid et cetera, maar dan alleen via de achtertuin van mijn BUREN, niet via MIJN achtertuin: NIMBY, basta… Tot de hoogste juridische instantie!

Ho Martijn: ...'uit elkaar halen' in enkelvoudige grondstoffen en die buiten de Nederlandse landbouw afzetten’… lukt je écht alleen maar als je kunt aantonen dat die producten vrij zijn van ziektekiemen en antibiotica, dus gehygiëniseerd. Zo’n thermische behandeling vergt veel energie die je ‘gratis’ krijgt door mest te vergisten en het gevormde biogas - geheel of gedeeltelijk - in een Warmte-Kracht- Koppeling omzet in 40% stroom en 60% warmte. Kijk maar hoe dat in de achtertuin van de búren van Borne doen: www.gebroudelenferink.nl/?Mestverwerking
Ron Hartman — 30 apr 2016
het grootste nadeel lijkt de wegen-infrastructuur.
zie ook: http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Bio-energie%20%E2%80%93%20Techniek%20%E2%80%93%20Vergisting.pdf
IK snap niet waarom Zenderen/Borne, niet insteekt op een rondweg om Zenderen op kosten van Rijk, Provincie en Twence.
Ron Hartman — 30 apr 2016
Dank voor de reactie Martijn. Bij wet is het verwerken geregeld. Daar zullen echter ongetwijfeld een aantal zaken nog door lagere overheden moeten worden ingevuld, w.o. de aan- en afvoer problematiek. Mijn vraag blijft; is dat voor Zenderen optimaal uitgewerkt en waar ontstaat meer overlast of juist minder. Ik mis dit soort punten sterk.
Evenzo het vergisten; welke voordelen (groen gas voor 2500 gezinnen?), maar ook; welke nadelen.

verwijs svp anders naar een webpagina waar ik dit soort vragen en antwoorden (liefst specifiek over Zenderen) kan vinden. Waarvoor dank.
Martijn Jansen — 30 apr 2016
Beste Hartman,voor de duidelijkheid gaat het over 2 processen; vergisten en verwerken. De landelijke overheid heeft verplicht gesteld dat een deel van de mest verwerkt moet worden. Dwz het 'uit elkaar halen' in enkelvoudige grondstoffen en die buiten de Nederlandse landbouw aftezetten. Dit heeft niks met voor/na deel te maken. Het is bij wet geregeld.

Door dit proces groter op te zetten is vergisten ook interessant. Zo is het mogelijk om groen gas te winnen. Voldoende voor 2500 huishoudens.
Voor de uitgebreide 'lijst', neem dan gerust contact met ons op. We leggen het je graag uit.
Ron Hartman — 29 apr 2016
Ik blijf zo benieuwd naar een zo onafhankelijk mogelijke lijst van voor- en nadelen van mestvergisting.... t/m het aan- en afvoerprobleem.
Of... is die lijst er (voor dit specifieke geval natuurlijk). Je zou toch denken dat, waar zovelen - ban LTO t/m de provincie, een mening hebben, er ergens ook die opsomming van alle (na/voor)delen is?
Paul Cohn — 29 apr 2016
Tja Henk, je bent een kind van deze tijd:
Kilo knallers komen uit plastic folie, spotgoedkope zuivel komt uit een kartonnen pak, bijna gratis eieren komen uit plastic of kartonnen doosjes en jouw en mijn dikke buik komt omdat wij ons zo opblazen over 70 miljoen kilo fosfaatrijke mest per jaar die intensieve veehouders niet op hun postzegeltje landbouwgrond willen of mogen uitrijden.
Kunstmest uit een paar miljard m3 aardgas/j (Yara, Sluiskil) is voor de landbouw immers veel goedkoper en geheel vrij van antibiotica en kiemkrachtige zaden.

Dat natuur(?)mest vrij van antibiotica en kiemkrachtige zaden gemaakt kan worden door een 100% biologisch proces als vergisting…
Dat zo steeds schaarsere grondstoffen weer terug gewonnen worden en we die niet hoeven te kopen…
Dat dit 100% natuurlijke proces veel duurzame energie oplevert in plaats van te verbruiken…
Dat alles interesseert jou blijkbaar minder dan mij. Als jouw karbonaadje en je bieflapje, je litertje melk, stukje kaas en doosje eieren maar spotgoedkoop blijven.
Dan is de hele rest het probleem van de boeren die ons land voeden en financieren met hun 90 miljard agrarische export.
Martijn Jansen — 29 apr 2016
Beste heer van den Berg, Mag ik er u even aan helpen herinneren dat u als gemeente hebt gekozen om op die zelfde 'Groene Poort' verbindingsweg 5b neer te leggen. Hetgeen een grotere aantasting heeft op dat gebied. Een beetje krokodillentranen om nu zo te keer te gaan..

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020