Concept ontwerpen Europastraat
REAGEREN KAN ONLINE

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers hierover online een vragenlijst invullen. Aan de hand van de vele reacties, opmerkingen en tips zijn zogeheten concept ontwerpen gemaakt. Deze zijn net als de vorige keer, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, online te bekijken. Ook nu kan men reageren.

 

Uitgangspunt is om van de Europastraat geen brede asfaltbaan maken, waar mogelijk te hard wordt gereden. Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, wil de gemeente zorgen dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en de veiligheid wordt verbeterd. Uit de reacties op de vragenlijst is gebleken dat verbetering van de veiligheid ook een wens is van de omwonenden.

 

Klimaatbestendig

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten met onder andere meer groen en door middel van waterberging. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. Ook moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers.

 

Ontwerpen

De concept ontwerpen zijn te bekijken via www.borne.nl/nieuws/concept-ontwerpen- europastraat. Via diezelfde link kan men gemakkelijk anoniem reageren tot en met woensdag 17 februari. De pagina is in opdracht van de gemeente Borne aangemaakt door adviesbureau Goudappel. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

 

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om online te reageren of die vragen hebben, kunnen een e-mail sturen naar jgm.reinders@borne.nl of contact opnemen via 14-074. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd om te reageren.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Anton Hottinga — 07 feb 2021
Het aantal verkeersremmende maatregelen in het nieuwe ontwerp lijkt mij wat aan de geringe kant. Bij de Woolderweg is er bijvoorbeeld geen enkele remmende maatregel. Bij de Morsseltdijk ook niet noch bij de Oude Deldense straat. Het lijkt me nogal gevaarlijk om fietsers op de Europastraat in te zetten als rijdende obstakels. Vooral de versmalling van het rijgedeelte in combinatie met het gebruik door vrachtwagens, auto's en fietsers heeft een grote gevaarsetting. Nu weet je je als fietser nog enigszins gedekt doordat je een eigen rijstrook hebt. Straks is die bescherming verdwenen. Nog maar eens goed over nadenken, Gemeente Borne.
Als het toch in deze vorm wordt gerealiseerd, adviseer ik de fietsers uit Wensink-Zuid om niet op de Europastraat te gaan fietsen. Gewoon te gevaarlijk.
Paul Cohn — 05 feb 2021
dat walletje is niet alleen een dijenkletser voor de geluidsoverlast Ron: als vrachtwagens de A1/A35 verlaten schijnen bij duiser hun koplampen vanaf het viaduct als zoellichten uit de oorlog over en door de huizen aan de Twickelerblokweg.
Daar is dus een veel groter probleem dan alleen die nagenoeg onverkoopbare bouwkavels, Ron:...
Wellicht 'n mooie locatie voor een nieuw gemeentehuis: een nieuwe ivoren toren -zonder ramen- voor gehoorgestoorde ambtenaren
Ron Hartman — 05 feb 2021
Vergeet het verkeer straks van het Vloedbeltverkeer niet Paul. Dat walletje moet echt een keer hoger worden. Het is waanzin om de overgang of onderdoorgang van de Azelosestraat extra te gaan belasten door het verkeer over de Europastraat, ook te verleiden om de Aamaatweg naar de Maten te nemen?
Paul — 04 feb 2021
Meer verkeer naar de randwegen?
Wie de (berekende) fantasie van Borne gelóóft: 46 dB(A) op 1,5 m hoogte langs de Twickelerblokweg op basis van www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf meent dat de Aamaatweg gebruikt wordt door uitsluitend fluisterstille elektrische voertuigen. Wie de optrekkende en remmende dieselvoertuigen, vrachtwagens incluis, hoort gelooft méér de 60-65 dB(A) uit www.atlasleefomgeving.nl/kaarten kaartlaag geluid, sublaag ‘geluid in Nederland van wegverkeer’.
En die Lden (dag en nacht) 65 dB in de Atlas van Overijssel? Ach, Zwolse blauwvingers…
Horendol Letterveld méét al jaren piekwaarden tot 76 dB(A).
Verkeerd batterijtje in de precisie geluidmeter?
Dames en heren rekenaars, kom zelf n’s luisteren, nu de blaadjes van de bomen zijn.
En bezin u op uw plan om het verkeer achter dat halfhoge aardwalletje nog verder te intensiveren.
Johan Wierda — 04 feb 2021
Dag Ron,
U weet toch hoe dat gaat in Borne, voor de vorm wordt er inspraak georganiseerd, de uitvoering vindt veelal plaats op de manier zoals op tweehoog is bedacht op het Rheineplein, tenzij belanghebbenden zich verenigen en op de trom slaan, via BB.
Ik vrees het ergste, maar wens iedereen de best denkbare oplossing toe, op zo kortst mogelijke termijn.
Ron Hartman — 04 feb 2021
Huh..... de versmalling van de weg is hoofdzakelijk tbv de Wadi's. Ten koste van de wielrijders. Bestudeer de plattegronden in de bijlagen van 1 t/m 6. In bijlage 1 zie je ze het best, maar ook elders zijn beide fietsgngen afgesnoept. Minder snelheid voor auto's, vrachtwagens en bussen kun je op veel manieren bereiken, zonder de fietsers er tussen te wringen. De voorlichting is unfair blijkt.
Johan Wierda — 04 feb 2021
Dag Ron,
De situatie in de Joncheerelaan in Rijssen komt mij onbekend voor.
De Parkweg echter is een belangrijke verbindingsweg in Rijssen die twee toegangswegen richting centrum met elkaar verbindt, zoals de Europastraat een belangrijke verbindingsweg naar diverse wijken in Borne.
Het snelheidsluw maken van deze straat lijkt mij een goed streven, laten we in Borne nu niet al te modernistische te werk gaan, zoals wadi's inpassen, water zoekt zoals u weet altijd zijn weg naar het laagste punt. Daar een duurzame, technische oplossing voor vinden lijkt mij een goed streven.
Eigenlijk is elke oplossing beter dan handhaven van de huidige situatie, waarbij de automobilist bovengeschikt is aan het overige verkeer.

Ron Hartman — 04 feb 2021
@Johan: ik kijk als techneut naar de meerdere doelen die in Borne met de Europastraat beoogd worden en zie een fors probleem tussen de kinderrijke wijk en de sportvelden als mogelijkheid die onderschat wordt. De Parklaan in Rijssen is een klein stukje. Bedoel je De Joncheerenlaan? Heeft die vergelijkbaar fietsgebruik? Wadi's?
Johan Wierda — 04 feb 2021
Vooralsnog een prima idee van de gemeente, nu de mening van direct omwonenden en gebruikers er voluit bij betrekken.
Als goed voorbeeld geldt in mijn ogen de Parkweg in Rijssen, een rondweg langs het centrum in Rijssen.
Deze weg is ook versmald aangelegd, met voldoende ruimte voor fietsers en eenvoudige snelheidsremmende obstakels voor automobilisten.
Lichtgeel hesje — 04 feb 2021
"Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, wil de gemeente zorgen dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en de veiligheid wordt verbeterd.". Hopelijk kennen de verkeersdeskundigen binnen de Gemeente Borne het werkingsprincipe van een communicerend vat: Als je de verkeersdrukte op 1 punt structureel gaat verlagen, neemt de verkeersdrukte op andere punten namelijk navenant toe, met andere woorden dit is een lapmiddel waarbij veronderstelde verkeersproblematiek alleen maar wordt verschoven binnen de gemeentegrenzen.....
Ron Hartman — 03 feb 2021
Ja, de GGD weet het allemaal bewijzen ze elke dag. Maar hier gaat het om een smaller gemaakte doorgaande weg waar fietsers (en vooral jongeren die van de Maten naar de sportcomplexen gaan) voortaan op die smalle weg tusssen de bus en de vrachtwagens voor de bevoorrading van winkels in de kern, zich staande moeten houden. Het gaat niet over de snelheid, die je ook op andere manieren uit een weg kunt halen, maar de waterbouwkundige keus om geen ondergronds bassin te maken tbv het Wensink. De Wadi's geven geen permanente grondwaterverlaging maar slechts noodberging ten koste van fietspaden. Voordeel is weer wel dat overstekend verkeer het makkelijker krijgt. De keus moet echter wel zo gepresenteerd worden als je de bewoners serieus raadpleegt.
Paul Cohn — 03 feb 2021
Na de presentatie op 13 januari 2015 van “luchtkwaliteit in Borne” door Cauberg-Huygen aan een vertegenwoordiging uit de gemeenteraad hield de Heer Jaap de Wolf (GGD IJsselland) een vurig pleidooi om de gehele bebouwde kom van Borne tot 30 km/u zone te maken. https://openarchivaris.nl/blob/90/44/245bb021f84c50f83549991500a4.pdf
Dit voorstel werd -in mijn perceptie- ter plekke afgeschoten voor “andere belangen”.
Moedig dat de gemeente Borne zich in amper 6 jaar herbezint en voorrang geeft aan gezondheid, milieu en veiligheid door voor tenminste één drukke verkeersader een 30 km/u zone voor te stellen.
Bob — 03 feb 2021
Als dit rond is, gaan we dan ook van de Stroom-Eschlaan een 30 km weg maken? Veiligheid is volgens mij geen hoofdthema of niet interessant genoeg voor de gemeente Borne. Lantaarnpalen repareren duurt al eeuwen. Daarnaast is het hier met regelmaat Circuit Zandvoort of Trekkertrek ! Onderneem eens sneller actie.
Yvonne — 03 feb 2021
En zal de gemeente iets doen met de uitkomsten? Heb daar helaas geen vertrouwen in. Antwoorden zijn vertrouwelijk, dus komt er iets openbaar? Reden om voor mij om niets in te vullen, verwacht dat de gemeente wel weer een eigen agenda heeft.
Ruud — 03 feb 2021
30 km prima, geen asfaltweg prima maar om er toch door te duwen dat het een gemengd verkeer weg gaat worden die ook nog eens een stuk smaller wordt dan de huidige weg is vragen om ellende en ongelukken.
Ben benieuwd wie zich straks verantwoordelijk gaat voelen als de eerste dode valt.
En via welke randweg moet men dan gaan rijden als je van de ene kant naar de andere kant van het dorp wil?
Ben het dus helemaal eens met wat Ron Hartman al heeft geschreven
Ron Hartman — 03 feb 2021
30 km is op zich geen probleem, maar dat er nog grote vrachtwagens (vooral de bevoorrading naar de kern) rijden, de bus en dat fietsers zich moeten zien te redden in dat geweld in een veel te smalle weg, (hij wordt vele meters smaller dan de huidige) lijkt onverantwoordelijk om de zin door te drukken van te goedkoop aangelegde Wadi's (vol hondenpoep bij droogte en vol modder tijdens nat en buiig weer). Waterbuffering kan juist aan die weg veel beter met 1 of meer grote bassins. Nu nog wel!
Hans — 03 feb 2021
De brief aan de omwonenden is vermoedelijk nog onderweg...

Actie SP Borne op Rheineplein

‘Volhouden’ en ‘Sed libara nos a malo’ (Verlos ons van het kwaad, red.)...
17-07-2021

Borne brengt zorgen over bij buurgemeenten

Met 11 stemmen voor en zes tegen werd dinsdag een motie aangenomen, waarin het college wordt...
07-07-2021

Sloop AZC half jaar uitgesteld

De sloopkogel, die het voormalige AZC in Azelo met de grond gelijk zou gaan maken, kan nog even...
06-07-2021

Complete metamorfose Europastraat

Halverwege volgend jaar zal de Europastraat niet meer te herkennen zijn en er volstrekt anders...
05-07-2021

Inloopbijeenkomst Europastraat

Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de...
02-07-2021

Project ’t Wooldrik kan door

Een jaar was er de rem op gezet, maar dinsdagavond gaf de gemeenteraad bijna voltallig het...
29-06-2021