21 zienswijzen op Bornse Energievisie
DOCUMENT OP ONDERDELEN AANGEPAST

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het Klimaatakkoord, heeft 6 weken ter inzage gelegen. In die periode ontving de gemeente 21 zienswijzen. Wethouder Michel Kotteman is blij met het hoge aantal. “Ik zou het ernstig hebben gevonden als er maar één zienswijze was gekomen. Iedereen krijgt er tenslotte mee te maken.”
 

Windmolens

Het grootste deel van de opmerkingen had te maken met windturbines. Daarbij waren zorgen over overlast, de mate waarin en de manier waarop inwoners zouden worden betrokken én vooral de bedenkingen tegen het plaatsen van hoge windmolens in het landschap. Clustering van windturbines in Twente zou te verkiezen zijn boven solitaire windmolens her en der in het landschap. Een standpunt dat de gemeenteraad ook al langere tijd uitdraagt. Vooralsnog komt de Twentse samenwerking op dat gebied maar moeizaam tot stand. De gemeenten met een groot buitengebied zien de bui al hangen en blijken nog weinig richting windmolenclustering te bewegen.
 

Inzet op regionale clustering

De gemeente Borne wil blijven inzetten op regionale clustering en zet de zoekgebieden voor windmolens binnen de eigen gemeentegrenzen even in de ijskast. Ze worden voorlopig niet met de Energievisie vastgesteld. De mogelijk geschikte zoekgebieden binnen het grondgebied van Borne houdt de gemeente optioneel achter de hand. Het kan zijn dat het proces om te komen tot regionale clusters in de komende jaren stagneert. Of dat de bijdrage van Borne aan de RES-opgave via zon op grote daken en zon op veld niet ver genoeg komt. Dan is het denkbaar om voor de mogelijk geschikte gebieden voor windenergie in Borne -al of niet geclusterd met buurgemeenten- opnieuw een afweging te maken.
 

Warmtenet

Vanuit de wijk Wensink-Zuid kwam er een uitgebreide zienswijze op het idee om gebruik te gaan maken van een warmtenet van Twence om de wijk aardgasvrij te maken. De zienswijze is voor de gemeente aanleiding om te benadrukken dat er voor Wensink-Zuid geen sprake is van een onomkeerbaar proces van afkoppeling van het aardgas en aansluiting op een warmtenet. Samen met bewoners wordt de haalbaarheid onderzocht en pas als kan worden voldaan aan de uitgangspunten duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zou tot daadwerkelijke realisatie besloten kunnen worden.
 

Op 25 mei ligt de Energievisie van Borne ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Patrick — 08 jul 2021
Borne graag massaal in protest tegen warmtenet. Probleem? Er valt voor de burger dan niets meer te kiezen en dat drijft de prijs op. We zullen vele malen meer kwijt zijn aan onze energierekening. Overstappen naar een andere leverancier is dan niet meer mogelijk. Er is sprake van maximum prijzen vastgesteld door de ACM. Zie voor meer info https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven
Ron Hartman — 27 apr 2021
@hesje: nee, niet op lange tenen, maar wel toevallig 4 voeten die heel veel weten over dit onderwerp. Ik persoonlijk ben altijd heel blij met discussies over dit onderwerp. Ontbossingen zijn massaal aan de gang. De wind is er altijd. Toegegeven; die dingen zijn niet altijd mooi (op de juiste plek bv bij knooppunt Azelo, een baken dat prima kan en laat zien dat we ook energiek zijn) en Russisch gas lonkt. Moet dat warmtenet op te grote schaal dan wel, of kleinschaliger en uitsluitend op Twents afval?
Lichtgeel hesje — 27 apr 2021
Kennelijk ben ik op een paar (lange) tenen gaan staan, het zij zo....
Ron Hartman — 27 apr 2021
De bevolkingsgroei is even belangrijk als minderen, maar het gaat hier om het principe van vuil verbranden uit Twente tbv het warmwaterbuizenstelsel door Twence zelf geexploiteerd in een groeimodel dat ver het vuil van Twente overtreft en de RES discussie over windenergie vervuilt. Dat betekent import van giftig afval van elders, bomenstook, uitstoot van extra CO2, fijnstoffen en metalen. Dit bedrijfsmodel is in zich verstrikt en niet handhaafbaar.
Paul Cohn — 26 apr 2021
@Ron Hartman We hebben geen enkele nieuwe energiebron nodig, mits we onze gulzigheid terug brengen tot die van onze ouders en grootouders: www.deconsult.nl/Paginas/Energie/en_transitie.html
Paul Cohn — 26 apr 2021
@lichtgeel hesje: ..."Europa gaat massaal aan het gas"... Wat leest u nog meéér dan de wekelijkse reclamefolders? Vast niet de publicaties van de Europese Commissie over dit onderwerp:
2018: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4c.html
2019: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/0e/Share_of_energy_from_renewable_sources_2019_data%2C15Jan2021.JPG
Alleen met verwarmen en koelen van de gebouwde omgeving staat NEEderland -samen met Ierland en the United Kingdom- nog massaal te lurken aan de gaskraan...
15 januari 2021:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/thumb/6/6e/Renewable_energy_for_heating_and_cooling_2019_data%2C15Jan2021.JPG/508px-Renewable_energy_for_heating_and_cooling_2019_data%2C15Jan2021.JPG
Bij deskundigen is het een goed gebruik om voor de mond te openen eerst het verstand in te schakelen.
Ron Hartman — 26 apr 2021
@Paul. De Trias Energetica zal ook een 4e macht nodig hebben. Flexibel? Zon en wind? (Over)macht? Zoek dan vast nu de plek voor een kerncentrale! Laten we niet gaan verbranden OMDAT er heet water nodig is voor een steeds groter warmtenet, waarmee we de problemen ondergronds verstoppen.
Frans Spekschate — 25 apr 2021
Beste Johan,
Dat betekent dat je voor warmte van 1 leverancier afhankelijk bent. Concurrentie, vergeet het. Je zag toch dat ze de bijdrage flink verhogen wilden. Dus absoluut geen warmtenet. Eerst isoleren dan over op een warmtepomp of hybride warmtepomp. Heb je alles in eigen hand.
Ron Hartman — 24 apr 2021
@ Lichtgeel hesje; Nederland doet het echt bijna het slechtst hoor! Ga maar naar Paul z'n grafieken kijken. Die weet daar weer heel veel van.
Lichtgeel hesje — 24 apr 2021
De hele energietransitie in Nederland raakt kant noch wal. Europa gaat massaal aan het gas en een aantal energiefreaks in den Haag roept en masse dat we in Nederland van het gas af moeten. Los van het feit dat dit simpelweg niet kan met onvoorspelbare leveranciers als windmolens en zonnepanelen qua benodigde opbrengst, lijkt het er meer op dat "we" weer eens een keer het beste jongetje van de klas moeten spelen met een onbeperkt budget, in plaats van Russisch gas in te kopen. De oosterburen doet dit tenslotte ook....
Ron Hartman — 24 apr 2021
In de winter? Dan waait de wind door de bomen!
Paul Cohn — 24 apr 2021
Hij komt er weer aan, de rupsenplaag: www.deconsult.nl/Paginas/Energie/en_transitie.html
Ook Borne kent -tig duizend rupsjes nooit genoeg: sinds mijn geboorte is het energieverbruik PER inwoner verzesvoudigd, het aantal inwoners is in ons land verdubbeld dus het energieverbruik is nu in Nederland 12 maal zo hoog geworden...
Van Wethouder tot Lichtgeel Hesje: de eerste stap van de energietransitie slaan ze állemaal over;
Het principe van de Trias Energetica bestaat uit drie stappen:
1) Beperk de energievraag
2) Maak optimaal gebruik van energie uit reststromen en hernieuwbare bronnen
3) Ga zo efficiënt mogelijk om met energie uit fossiele bronnen
Wat zullen de Duimelotjes op hun neus kijken als hun E-auto straks niet geladen kan worden met restwarmte van Twence, met biogas uit Zenderen, laat stáán met hun paar PV-panelen in de winter...
Gerard — 24 apr 2021
Windturbines in Borne is visuele verontreiniging en geeft overlast en alleen goed als kassa voor de exploitant. Goed dat het stop gezet wordt er zijn betere alternatieven.
Johan — 23 apr 2021
Een warmtenet is een goed alternatief voor gas.
Twence kan genoeg warmte leveren denk ik.
Lichtgeel hesje — 22 apr 2021
Ben altijd blij met een attente redactie, dank hiervoor. PS is de energievisie van dit college ook al beschikbaar?
BorneBoeit — 22 apr 2021
De zienswijze van Wensink-Zuid is al eerder op BorneBoeit gepubliceerd: https://www.borneboeit.nl/99697/nieuws/wensinkzuid-heeft-twijfels-bij-warmtenet
Beetje opletten hè, lichtgeel hesje! ;)
Lichtgeel hesje — 22 apr 2021
Het zou meer dan wenselijk zijn om in het licht van transparantie de zienswijze vanuit Wensink-Zuid openbaar te maken en deze niet binnen de grenzen van een beperkt groepje te houden.
Lichtgeel hesje — 22 apr 2021
Lees vandaag een stuk over hybride warmtepompen. Zelfs hierbij is afkoppelen van aardgas ondenkbaar, dus volledig van het gas af is een illusie. 1 van de knelpunten zoals warmtenetten in de Randstad hebben aangetoond is de verplichte winkelnering bij slechts 1 aanbieder (monopolist dus) in plaats van te kunnen kiezen als afnemer uit meerdere opties. Deze keuzevrijheid past ook in deze tijd. Wat de praktijk dan ook aantoont is een onbeperkte prijsopdrijving door diezelfde monopolistische aanbieder. Men kan als afnemer immers niet overstappen naar een andere aanbieder, maar zit hier simpelweg aan vast!!!

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract...

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en...
05-10-2021