Niet zomaar overal zonneparken
TOETSINGSKADER TER INZAGE

Niet zomaar overal zonneparken

Al eerder werd een ‘kansenkaart’ opgesteld met plekken waar grootschalige opwek van energie middels windturbines of zonneparken mogelijk is, dan wel onwenselijk. Het wachten was op nadere bepalingen waaraan initiatieven moeten voldoen. Voor windenergie komen die er voorlopig niet, omdat de gemeenteraad besloot vooralsnog alleen in te zetten op zonenergie. Maar welke eisen worden er gesteld aan initiatiefnemers die zonneparken willen gaan exploiteren in het buitengebied?
 

Inpassing in landschap

De gemeente wil de ontwikkeling aangrijpen om het landschap mooier te maken dan het nu is. Een vaste financiële bijdrage, gebaseerd op het geprognotiseerde exploitatieresultaat, moet in eerste instantie aangewend worden voor investering in de landschappelijke kwaliteit op de locatie zelf. Blijft er nog wat over, dan zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan het herstel van het oorspronkelijke (rond 1900) landschap elders in het gebied.
 

Participatie

Initiatiefnemers moeten moeite doen om de omgeving te raadplegen en te informeren. Daarnaast neemt Borne het landelijk advies over dat bij voorkeur minimaal de helft van de financiële voordelen terecht komt in de gemeenschap, bijvoorbeeld door coöperatieve participatie.
 

Volgens wethouder Michel Kotteman hebben zich bij de gemeente ‘een handvol’ initiatiefnemers voor zonneparken gemeld. Zo heeft Rijkswaterstaat plannen om zon op te wekken langs de snelwegen en wordt er gekeken naar mogelijkheden op een deel van de gronden van Maria Mediatrix. In de buurt van het voormalige AZC zou nog een plan voor een zonnepark zijn. “Met het toetsingskader leggen we nogal wat eisen neer en anderzijds voelen we ook de opgave. Zonneparken worden toch gezien als een lelijke inbreuk op het landschap en we zoeken op dat gebied naar een evenwicht. We moeten zorgvuldig naar alle plannen kijken.”
 

Het toetsingskader ligt voor inspraak zes weken ter inzage. De vaststelling door de gemeenteraad is gepland rond maart 2022. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 09 dec 2021
@Henk: zijn er niet genoeg daken? Oh jazeker, Henk, ook in Borne. Maar daaronder leven, leren, sporten of werken mensen die onze vervuilende kolenstroom goedkoper vinden:
www.nrc.nl/nieuws/2020/02/21/op-het-eigen-dak-liggen-de-zonnepanelen-het-eerst-a3991271
Frans — 07 dec 2021
Terug naar 1900?
Bornese haven terug.
Scheepvaart op de bornsebeek.
Elhorst/Vloedbeld terug naar rond 1900 toen het nog een zandverstuiving was.
Bornsematen en de Stroomes slopen.
Subsidie voor aanschaf van paard en wagen.
Dan heeft de smid ook weer een toekomst.
Centrum van Borne in ere herstellen.
En natuurlijk de ambtenaren terug in het mooie oude gemeentehuis.
2022 gemeenteraad verkiezingen wie durft het aan,mijn stem heb je.

Henk — 07 dec 2021
Waarom zonneparken? Evenwicht op het landschap wordt gezocht. Juist door de zonneparken wordt het verstoord. Zijn er niet genoeg daken?

Karin Scholten lijsttrekker GB90

Donderdag 20 januari is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgelegd aan,...
26-01-2022

GBA: ‘Vermoeden is alleen maar bevestigd’

“We zijn misleid en voor de gek gehouden”, dat is de reactie van...
25-01-2022

Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen

In december liet wethouder Arno Spekschoor weten te stoppen als wethouder in Borne per 1 maart...
20-01-2022

Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk

Als gevolg van het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is nu meer duidelijk over...
20-01-2022

Woeste gronden onder het azc

‘Het complex Maria Mediatrix is gelegen op voormalige woeste gronden’, staat te...
18-01-2022

D66 wil interpellatiedebat over financiën

Fractievoorzitter Ernst Janssen van D66 heeft onmiddellijk een interpellatiedebat aangevraagd,...
18-01-2022