College verdeeld over voortgang proces AZC
VERLENGEN PROCEDURE HERONTWIKKELING OF OVERGAAN TOT SLOOP?

College verdeeld over voortgang proces AZC

Het voormalige AZC is Azelo blijft een hoofdpijndossier. Vorige week ontstond discussie in de gemeenteraad over een memo waarin werd aangegeven dat er langer de tijd nodig was om goede criteria te formuleren en plannen voor herontwikkeling te kunnen beoordelen. Dat memo stond bij de raadsstukken, werd weer ingetrokken en kwam vervolgens, mede naar aanleiding van commotie, alsnog op de agenda. De reden voor dit ‘gejojo’ blijkt veel te maken te hebben met onenigheid in het college.
 

Pierik en Kotteman willen verlenging proces

Zowel wethouder Michel Kotteman als burgemeester Jan Pierik vinden dat verlenging van het proces rechtvaardig is en nodig om een zorgvuldige en kwalitatief goede procedure te doorlopen. “Het vraagt gewoon allemaal meer tijd”, legt Kotteman nogmaals uit. “Eén van de redenen is dat het nog niet duidelijk was waar de Vloedbeltverbinding komt. Als je woningen wil bouwen, dan moet je daar met afstanden rekening mee houden. Daarnaast was het wachten op de Woonvisie, want mag je daar nu 40 of 80 woningen bouwen? Daar liep men tegenaan.” En dan is er nog een recente gerechtelijke uitspraak, die gemeenten noodzaakt om een dergelijk proces open, transparant en controleerbaar te laten verlopen.
 

Spekschoor en Velten tegen

Wethouders Arno Spekschoor en Martin Velten zijn het echter niet eens met het voorstel tot verlenging. Spekschoor: “Er zouden binnen een half jaar plannen op tafel liggen. Dat is niet gelukt, omdat er geen voorbereidingen zijn getroffen. Bovendien is het alternatief van sloop niet parallel aan het proces gelopen, zoals afgesproken.” Velten denkt er ook zo over. “In juli is de beslissing genomen om voor het einde van dit jaar herontwikkelingsplannen uitgewerkt te hebben. Maar sinds juli hebben we niets meer gehoord. Totdat we twee weken geleden ineens werden geconfronteerd met uitstel. Ik vind niet dat de omgeving er de dupe van mag zijn dat het proces is stilgelegd. Er zijn te vaak beloftes gedaan. En bovendien spelen ook de recente uitspraken van de staatssecretaris mee, die opnieuw oproept tot opvangplekken voor asielzoekers. Zolang het gebouw er staat kan men weer bij ons aankloppen.”
 

Raad aan zet

Omdat de stem van de burgemeester kennelijk in dit soort gevallen zwaarder telt gaat er toch een collegevoorstel naar de raad, waarin gevraagd wordt om in te stemmen met uitstel tot begin juli volgend jaar. Stel dat de gemeenteraad ‘nee’ zegt, dan komt sloop weer in beeld. “In ieder geval komen er mogelijkheden voor insprekers om hun mening te geven”, legt Pierik uit. “Als het voorstel tot verlengen van het proces wordt geaccepteerd, dan volgt er een Nota van Uitgangspunten ter bespreking in de raad. Als sloop wordt ingezet, dan zal ook de gemeenteraad om een zienswijze worden gevraagd.” (AJ)

 

Foto's © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Louis van Rasten — 13 dec 2021
@Trees Platvoet: Onlangs is op democratische wijze besloten het AZC niet meer te openen. Dit moeten wij respecteren omdat de burger dit wil.
Trees Platvoet — 13 dec 2021
Ik ben het helemaal eens met de heer Zegers. Onbegrijpelijk dat het CDA, met de C van christelijk, politiek gewin belangrijker vindt dan menselijkheid. Dit is een uitzonderlijke situatie en nood breekt wetten. De nood is verschrikkelijk hoog. Laat de asielzoekers niet creperen.
Louis van Rasten — 11 dec 2021
@Hendrik Zegers, ben ik niet met je eens: het contract voor continuering AZC is in het verleden tegen de wens van de burger al eens herhaaldelijk verlengd. De burger moet het uiteindelijk voor het zeggen hebben want dat is democratie, en dit is uiteindelijk ook gebeurd. Er zijn namelijk voortdurend beloftes gemaakt die niet na gekomen werden.
Hendrik Zegers — 11 dec 2021
Met de huidige asielzoekers problematiek die zo ontiegelijk nijpend is nu, is het human dat de gemeente Borne daarmee instemt..! Het brengt genoeg geld (100.000,— euro per maand) op en het is nog is een sociale houding tegenover de nijpende tekorten in de opvang van mensen uit Afghanistan, die het echt nodig hebben nu.
Hopelijk is de gemeente al zover om de overheid met open-armen te ontvangen met de vraag voor opvang.
Het twijfel-gedrag van de raad geeft al de indruk dat die optie nog steeds voorhanden ligt.

Paul Cohn — 10 dec 2021
Democratie betekende al 5.000 jaar geleden in de oude Grieks beschaving(!): δῆμος - dèmos, 'volk' en κρατειν - kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij".
Het is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.
Over 80 dagen mogen alle meerderjarige inwoners van Borne hún wil uitspreken. Hopelijk hebben onze Schout en Schepenen dan nog niet de sloopkogel door 'Maria Mediatrix' gejaagd maar hebben zij zich eerst bezonnen voor het Monument: Borne, '50 jaar na dato' aan de Parallelweg...
Miljoenen mensen worden rond de aarde gejaagd waarvan niet één meer welkom zou zijn in Borne?... Kom nou....
Anne — 09 dec 2021
Voordat we het in de gaten hebben is het gebouw zonder toestemming door de overheid gevorderd om asielzoekers op te vangen. De nood is nu zo hoog dat er al instanties zijn die zoiets willen gaan verplichten i.p.v. te vragen.
Dat krijg je als je aan het polderen blijft. Zolang de wereld op drift is, is dit probleem niet opgelost.
Beloftes breken is politiek eigen en kostbaar.
Laat échte vluchtelingen daar zolang wonen tot de plannen van de nieuwe weg rond zijn. Alles beter dan projectontwikkelaars die al azen op toekomstige schadevergoedingen. Dat geld kan Borne dan beter opstrijken.
Ron Hartman — 09 dec 2021
@Frits: De plannetjes van 40 of 80 woningen zijn echt niet fris, Projectontwikkelaars zijn dus al veel verder dan we vermoedden? Dan rest alleen een harde rem nog. Blader even terug door alle intenties, gewekte verwachtingen en toezeggingen van de afgelopen 2 jaar. En..... vlak de geluidsbelasting van de gecombineerde A1/A35/Vloedbeltweg niet uit. Die normen zijn net als de (stikstof ea) milieuwetgeving, niet meer zomaar te manipuleren.
Frits — 09 dec 2021
Sorry, maar Velten en Spekschoor hebben kilo’s boter op hun hoofd. Begrijp ik het goed dan is sloop vele malen duurder dan het in juli gekozen scenario van herbestemming. De inschrijvers hebben blijkbaar passende plannen met betaalbare woningen en zijn bereid het terrein te kopen. Velten en Spekschoor zijn in de zomer uitdrukkelijk akkoord gegaan met de gekozen werkwijze. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Nu, in het zicht van de haven (en de verkiezingen) krijgen ze ineens ‘cold feet’. Hetzelfde geldt voor ‘Henk’ van Borne Nu. Het zou allemaal nog om te lachen zijn, als het niet over zoveel (andermans) geld zou gaan wat Velten en Spekschoor nu in de put gooien. Als ze persoonlijk de knip zouden trekken zou ik het nog wat anders vinden, maar dat doen ze echt niet. Gewoon dik doen met gemeenschapsgeld, terwijl er tig alternatieven zijn. Ik word er misselijk van.
wgkub — 09 dec 2021
We gaan het zien komende dinsdag!! dan weten we dat ivm de volgende verkiezingen!! slopen die boel!
H. Houtmans — 09 dec 2021
Meneer Henk, bent u toevallig vergeten uw achternaam te vermelden (van den Berg) en voor welke fractie u in de gemeenteraad zit (Borne Nu)? Toevallig?

Er wordt hier een hele opzichtige poging gedaan straatjes schoon te vegen nu het te heet onder de voeten wordt (en er verkiezingen aan komen!). Ik krijg er spontaan een deja vu aan het dossier verbindingsweg van.
Henk — 09 dec 2021
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Alhoewel dit al een hele lange tocht is en al ver en lang bezig zijn. Toch de complimenten voor de wethouders Spekschoor en Velten die om welke reden dan ook hun verstand wel laten zegevieren. Nu aanstaande dinsdag kijken of de door ons gekozen gemeenteraadsleden hun rug recht houden en bij het eerder door hen gekozen standpunt blijven. De gemeenteraadsvergadering is dan te volgen op Borne.nl Gemeenteraadvergadering.
H. Houtman — 09 dec 2021
De wethouders Velten en Spekschoor kunnen wel even ‘populair’ gaan doen, zo vlak voordat er verkiezingen zijn. Maar mijn hoop is toch dat de Bornse Kiezer straks in maart zich goed in het hoofd houdt dat CDA, Borne Nu en GB90 dit probleem zelf hebben gecreëerd, in stand hebben gehouden en niet hebben weten op te lossen.
Henk — 08 dec 2021
Na ruim 25 jaar een AZC in Azelo en nadat het centrum vier keer officieel is gesloten is de locatie in 2019 na de laatste sluiting door de gemeente aangekocht met als reden om nooit meer asielzoekers op deze locatie te huisvesten. Al jaren, vanaf 2013, worden er al plannen gemaakt voor de herontwikkeling vd locatie. Als men er nu nog niet uit is dan komt men er nooit meer uit. Volgens afspraak zou het pand in juni 2021 worden gesloopt als geen van de plannen levensvatbaar zouden zijn. In april 2021 kwam echter het voorstel van het college om alsnog het sloopplan met een halfjaar uit te stellen mocht er op het laatste moment alsnog een lumineus plan worden ingediend onder de voorwaarde dat er dan voor 31 december a.s. een onderbouwd (financieel) plan diende te zijn ingediend. En weer bedenken burg Pierik en weth Kotteman een list om opnieuw de afspraken te schenden en wederom te besluiten tot uitstel. Hoe onbetrouwbaar kun je zijn. Liegen en bedriegen houdt een keer op!
wgkub — 08 dec 2021
Dit klootjesvolk bestuurd onze gemeente!!! triest!
Ron Hartman — 08 dec 2021
Er is geen woonbestemming. De nu opgeworpen vraag of er 40 of 80 woningen mogen komen, gaat langs de realiteit van geluidsoverlast straks tussen en langs de A1 en Vloedbeltverbindingsweg. De bestemming zou toch meer agrarisch en kleine bedrijfjes worden voor dat gebied? Vastgoed blijft dit land besturen? De Bornsche maten heeft nog veel bestemde grond.
Henry — 08 dec 2021
Zou een referendum over het AZC niet de voorkeur genieten? Uiteindelijk zijn de burgers van Borne ook deeleigenaar van dit complex geworden? Dit is toch een verhaal dat iedereen raakt?
Paul Cohn — 08 dec 2021
80 jaar geleden was Twente barmhartiger jegens minstens één statenloze asielzoeker: https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19471948/0000079055/1/pdf/SGD_19471948_0001013.pdf Hij
Ik maak mijn zienswijze over AZC-Azelo op 16 maart 2022 bekend

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022