Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen
AANLEIDING: GANG VAN ZAKEN RONDOM DOSSIER AZC

Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen

In december liet wethouder Arno Spekschoor weten te stoppen als wethouder in Borne per 1 maart aanstaande. De voornaamste reden daarvoor zou gelegen liggen in persoonlijke omstandigheden. “Het wethouderschap trekt een zware wissel op je privéleven. De gezondheid van mijn verloofde is kwetsbaar en voor mij gaat de liefde boven alles”, liet hij op 18 december weten.
 

Buurten in Azelo

Een maand later blijkt het toch wel heel anders te liggen. Spekschoor kwam onder vuur te liggen vanwege zijn rol in het dossier azc. Met medeweten van burgemeester Jan Pierik, maar zonder wethouder Michel Kotteman te informeren ging hij op bezoek bij omwonenden van het voormalige azc. “Ik had het gevoel, dat een mogelijk verzoek van het COA binnen afzienbare tijd te verwachten zou zijn. De druk was namelijk erg hoog”, verklaart Spekschoor in een vanmorgen verzonden persbericht. Hij had er behoefte aan om de dilemma’s met de buurt ‘op persoonlijke’ titel te bespreken.
 

Beroerd daglicht

Dat gesprek vond plaats op 16 september. Voor de buurtbewoners was tijdens het gesprek pas duidelijk dat het om het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van het azc ging. “Het werd een zeer emotioneel gesprek”, zegt Spekschoor er nu over. De omwonenden wilden weten hoe concreet de plannen waren. Spekschoor zou gezegd hebben dat er nog geen verzoek lag, alleen later bleek dat dit bewuste verzoek van het Ministerie er een dag eerder al was. Daardoor kwam Spekschoor in een beroerd daglicht te staan. “Ik had de beeldvorming tegen, terwijl ik op dat moment absoluut niet op de hoogte was van de brief!”
 

De brief

Degene die er wel van wist was burgemeester Jan Pierik. Hij werd er de 15e nog persoonlijk op geattendeerd door Joeri Kapteijns, bestuurder van het COA, waarmee sinds 24 augustus veel contact was. Pierik informeerde echter pas de rest van het college op 17 september. “Er was geen haast bij en ik had het gewoon erg druk.”
 

Als er dan op 17 september collegeoverleg is laat Michel Kotteman weten zeer ontstemd te zijn over de contacten van Spekschoor met de buurt, zonder dat hij/het college op de hoogte was. Saillant is achteraf dat Kotteman vanaf 27 augustus geen portefeuillehouder meer op het onderwerp was. Uit destijds geheime, maar inmiddels openbare notities blijkt dat toen was afgesproken dat Jan Pierik het portefeuillehouderschap voor wat betreft de opvang van asielzoekers zou overnemen en Michel Kotteman zou blijven gaan over de herontwikkelingsplannen van het complex Maria Mediatrix. “Maar je weet hoe gevoelig dit ligt”, vindt Kotteman. “Dat vraagt gewoon om zorgvuldige afstemming.”
 

Volgens Spekschoor was dit allemaal aanleiding om zich af te vragen of ‘hij nog onderdeel wilde zijn van het systeem in Borne’. Op 21 oktober wilde hij ontslag nemen, maar besloot dit na ruggespraak met de CDA-fractie uit te stellen.
 

Vuile was

Het persbericht van Arno Spekschoor kwam vlak voordat het persgesprek over de Wob-documenten azc zou plaatsvinden. Burgemeester Jan Pierik en wethouder Michel Kotteman wisten er niets van. En dat is niet de eerste keer dat andere collegeleden door artikelen in de pers worden verrast. Ook het bericht dat Spekschoor zou stoppen werd uit de pers vernomen. Daarnaast was het via de pers communiceren van het afwijkende standpunt van Spekschoor en collega wethouder Martin Velten over het besluit tot uitstel van sloop van het azc ook al een verrassing. Een actie waarover overigens ook een groot deel van de gemeenteraad snoeihard oordeelde.
 

Dat het niet botert binnen dit college is eigenlijk al veel langer een publiek geheim. Er wordt nu niet eens meer een poging gedaan om de vuile was niet buiten te hangen. De non-verbale reactie van Jan Pierik en Michel Kotteman op de vraag van een journalist of men wist dat Spekschoor een persbericht had gestuurd over zijn eigen rol, enkele minuten voor het persgesprek, sprak wat dat betreft boekdelen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Frits — 23 jan 2022
Ron Hartman, eens. Alleen lijkt het in dit dossier alsof geen enkel ambtelijk advies is opgevolgd. En als het op openheid aankomt, dan zijn het meestal de bestuurders die wat te verliezen hebben.
Ron Hartman — 23 jan 2022
@Frits: In Nederland horen deskundige ambtenaren en hun ministeries gemotiveerde en betrouwbare adviezen (voorleggers) aan de Raad en meer samen met B&W, aan B&W te maken. Hier zit een gevaarlijk kruispunt die Dualisme heet, waar zeer deskundige en betrouwbare ambtenaren B&W aan de hand moeten nemen tot die uit de Raad pertinent andere opdrachten krijgen. De Politiek verantwoordelijke (in onderhavig geval dus de plotsklaps met het AZC belaste Pierik, ipv Kotteman die dat jaren onder zijn hoede had) informeert vanuit die kennis, de Raad en het volk. In de vele Coronatoespraken hebben we kunnen zien wat ondeskundigheid van de voorlegger, doet met de oud-onderwijzer-minister die zichzelf soms dagelijks meerdere keren moest tegenspreken omdat de voorlegger veranderde. Dualisme is de oplossing in de zg bestuurlijke vernieuwing die men zegt te willen... met mel in'n moond.
Frits — 23 jan 2022
@Ron Hartman, geen idee hoe onkreukbaar die ambtenaren zijn. Wat ik wel inschat is dat het college er zelf voor kiest om geen openheid van zaken te geven. Dan maakt het ook niet meer uit welke ambtenaren daar zitten.
Bezorgde burger — 23 jan 2022
De reacties op de gang van zaken rond het azc in Azelo geven wel duidelijk aan dat het vertrouwen in het huidige college tot onder het nulpunt is gedaald. Zou het niet wenselijk zijn dat het voltallige college van b&w in het openbaar gaat uitleggen hoe het nu werkelijk is gegaan, zonder uitvluchten en zonder zwarte pieten.? En dan na de komende raadsverkiezingen een geheel nieuw college? Dan zou de burgemeester zelf zijn conclusies moeten trekken. Daarna kan het vertrouwen van de burgers in het plaatselijke bestuur hopelijk weer hersteld worden.
Ron Hartman — 22 jan 2022
@Frits. Jij gaat uit van zeer betrouwbare, onkreukbare en ter zake zeer deskundige ambtenaren en een machtsbeluste Burgemeester?
Frits — 22 jan 2022
@Herman, even een aanvulling: Spekschoor overlegde op
15/16 september met Pierik over zijn voornemen om ‘op persoonlijke titel’ naar Azelo te gaan. Op dat moment wist in ieder geval Pierik wat er aan zat te komen, het formele verzoek was onderweg. Er zijn dan twee mogelijkheden: Pierik laat Spekschoor naar Azelo gaan (zonder dit te melden aan Velten en Kotteman) en zegt niets over de brief, in de wetenschap dat er een bommetje onderweg is. Of, andere mogelijkheid, hij vertelt Spekschoor wel van de brief en hij liegt daar nu over. Zoals ik het begrijp zijn de documenten die hier duidelijkheid over kunnen geven geheim gebleven. Zogenaamd op advies van de ambtenaren, alsof die zich daar vrijwillig voor zouden lenen. In alle gevallen kun je je afvragen of deze burgemeester te handhaven is.
Herman — 22 jan 2022
Wat ik niet begrijp. Waarom heeft Pierik zijn wethouder Spekschoor niet geïnformeerd over de brief die Pierik al op de 15e onder zich had. Waarom heeft Pierik niet tegen Spekschoor gezegd dat deze brief er zeker aan zat te komen? COA mocht niet eerder versturen dan de 16e. Waarom?
Pierik informeert wel het coa, de CDK en aantal ambtenaren en niet Spekschoor terwijl Pierik wist dat hij in Azelo ging praten. Waarom houdt Pierik deze info achter voor Spekschoor?
Waarom liegt Pierik op de 17e tegen een omwonende over het bestaan van deze brief? Heeft Pierik mogelijk dubbele agenda?s?
Ron Hartman — 22 jan 2022
@Britt: lees ik het goed dat jij in de politiek wil gaan? Jouw reactie hier leest n.l. best snel, maar zou je ook inhoudelijk willen reageren op het artikel hier?
Louis van Rasten — 22 jan 2022
@Britt je schreef dat je gelooft in de kracht van verbinding en niet in polarisatie maar het z.g. "verbinden" is bij deze heren politici nauwelijks te vinden waardoor polarisatie op de loer ligt. Als voorbeeld kan ik het gebeuren rondom het voormalige internaat Maria Mediatrix te Azelo noemen waarbij op een buitengewoon achterbakse wijze gepoogd werd dit gebouw voor de zoveelste keer als AZC te gebruiken en dat zonder de omwonenden/burgers hierover en tijdig te informeren. Dit is de z.g. "eigen agenda" dat Lichtgeel hesje bedoelde.

Wanneer burgers niet of onvoldoende serieus worden genomen, sterker nog: op een buitengewoon arrogante manier worden genegeerd dan werk je hiermee de facto polarisatie in de hand. en dit z.g. negeren is in de landelijke politiek zeer zeker ook aan de orde, m.a.w. er wordt niet naar iedereen geluisterd.
Britt — 21 jan 2022
@lichtgeel hesje, knappe vent als jij de behoefte van de inwoners van de gemeente Borne kunt samenvatten. Die behoefte is namelijk heel divers en vaak tegenstrijdig! Hou toch eens op met dat eeuwige geklaag. Daar wordt niemand beter van. De gemeenteraad niet, de ambtelijke organisatie niet, maar vooral wij als inwoners van deze mooie geneente niet.
Ik geloof in de kracht van verbinding en niet in polarisatie. De partij die dit nastreeft kan rekenen op mijn stem tijdens de verkiezingen in maart. En D66, hou toch op met je interpellatiedebat. En VVD, stelletjes micromanagers, niets belangrijker te bespreken in de raad dan de formele procedure rondom de beëdiging van de Griffier?
Herman — 21 jan 2022
Arno, kan het niet zo zijn dat je door de burgemeester bent besodemieterd. Hij had al zeker kennis vd brief op 15 sept zo blijkt uit de stukken. Uit app berichten vermoedelijk nog wel eerder. Er staat ook te lezen dat het coa de brief niet eerder mocht sturen dan de 16e. Vreemd!!! Ook staat te lezen dat de burgemeester op de 17e tegenover een buurtbewoner heeft verklaard en volgehouden dat er nog geen brief vh coa bij gemeente was binnengekomen. Ook deze persoon is door de burgemeester besodemieterd en dus voorgelogen door een ambtsdrager. Kan toch niet waar zijn!!!!!!!
Lichtgeel hesje — 21 jan 2022
Ben benieuwd naar alle verkiezingsprogramma's; zullen ongetwijfeld weer uitblinken in talloze ambities en speerpunten, die meer zijn ingegeven vanuit de landelijke partijen, dan dat er GELUISTERD wordt naar de wensen en behoeften van de inwoners. De lokale politiek verschilt namelijk niet zoveel van de landelijke politiek, als het gaat om werkwijze en stelselmatig negeren van wat er in een gemeenschap leeft. Eigen agenda's gaan namelijk gewoon voor.....
Ruud — 21 jan 2022
Politiek maakt meer kapot dan je lief is en het begint op lokaal niveau. Voor de mensen die gaan stemmen, is elke verkiezing weer een nagel in hun doodskist.
Mark — 21 jan 2022
Nog 333 extra inwoners erbij in Borne en de wethouders gaan EUR 549,45 per maand meer verdienen.
Frits — 21 jan 2022
Lichtgeel Hesje, met alle respect voor de status van raadslid, ik denk dat het steeds moeilijker wordt om raadsleden te vinden. Vooral als ze die stal niet kunnen of willen uitmesten. Moet je daar dan als burger vertrouwen in hebben? Moet je het willen om daar tussen te zitten? Ruim eerst de boel eens goed op en laat de onderste steen boven komen. Dit duurt te lang, je krijgt last van plaatsvervangende schaamte.
Lichtgeel hesje — 21 jan 2022
Citaat BB 12/1/22: "De andere memo is van 27 augustus, waarin het college meldt dat burgemeester Jan Pierik op 24 augustus benaderd werd door een bestuurder van het COA met de vraag of de gemeente ontvankelijk zou zijn voor een verzoek de locatie beschikbaar te stellen voor tijdelijke opvang. Het college zou een dag later unaniem hebben aangegeven daar medewerking aan te willen verlenen, maar onder voorwaarde van raadsbrede steun. Vanaf dat moment zijn er besloten vergaderingen geweest met in eerste instantie de fractievoorzitters (op 30 augustus) en later met alle raadsleden (op 20 september)." . In plaats van de pijlen te richten op 1 Wethouder, kunnen deze pijlen beter gericht zijn op de gehele Raad. Deze wist namelijk op 20 september '21 al van de hoed en de rand, maar probeert nu met alle macht met de VERKIEZINGEN in zicht alle straatjes schoon te vegen. Het pluche zit nu eenmaal wel erg comfortabel, evenals de kennelijk aan een Raadsfunctie verbonden status.....
Inwoner — 21 jan 2022
De heer Spekschoor moet toch even wat beter in de WOB stukken kijken. Op 15 sept 17.29 heeft Pierik een mail ontvangen met dé brief. De brief waarvan college wist wanneer dat die werd verzonden. Op 16 september 's middags nog een appje vanuit COA. Niemand gelooft dat dat niet is gedeeld met collegeleden. Wees gewoon een vent en erken dat u weer schaamteloos heeft zitten jokkebrokken. Verschuil u niet steeds achter allerhande 'zielige praatjes en persberichten'.
Frits — 20 jan 2022
Kan de redactie niet een keer een poll doen? Wie vertrouwt het bestuur nog van de gemeente Borne?
Henk — 20 jan 2022
Waarom moeten we dit verhaal wel geloven? Het is één grote bende met stiekemerds. Kotteman wordt van de zaak afgehaald, Pierik moet het doen. Dan kom je van de regen in de drup. Spekschoor is een ééndagsvlieg en zit er puur voor eigen belang, overigens net als Pierik. Sorry, ik heb totaal geen vertrouwen in deze mensen, nogmaals aansluiten bij Hengelo en deze mensen wegsturen.
Lampje — 20 jan 2022
Citaat: Volgens Spekschoor was dit allemaal aanleiding om zich af te vragen of ‘hij nog onderdeel wilde zijn van het systeem in Borne’.
Vraag: is dit boekdeel ook boeiend genoeg voor BB om te publiceren?

Valse start formatieproces

Zoals eerder vandaag gemeld denkt informateur Joop Wikkerink dat een coalitie van GB90,...
24-05-2022

Informateur: GB90, GrLi/PvdA en VVD

Na een heleboel gesprekken en sessies met de raadsfracties komt informateur Joop Wikkerink tot...
24-05-2022

Herontwikkeling azc volgens planning door

Volgende week maandag moeten de vier initiatiefnemers, die wel iets zien in de herontwikkeling...
18-05-2022

Hoe staat het met de coalitievorming?

De verkiezingen zijn inmiddels bijna twee maanden geleden, maar vanuit het gemeentehuis blijft...
13-05-2022

Flexwonen op locatie Ridderspoortje...

Het plan om een aantal tijdelijke woningen te bouwen op de locatie van het Ridderspoortje aan de...
10-05-2022

Regeling Energietoeslag bekend

Vanaf maandag 9 mei kunnen Bornse huishoudens met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag...
06-05-2022