GB90 verbaasd over principebesluit flexwoningen
VRAGEN OVER ONDER ANDERE NEGATIEF AMBTELIJK ADVIES

GB90 verbaasd over principebesluit flexwoningen

Het nieuwsbericht van 24 maart op BorneBoeit over het voornemen van het college om zo snel mogelijk flexwonen mogelijk te maken op het terrein waar nu het leegstaande gebouw van ’t Ridderspoortje staat kwam als een verrassing voor GB90 en overigens ook voor omwonenden en de naastgelegen school Jan Ligthart.
 

Roelof-Jan Naaktgeboren wil van het college weten of ze bij het nemen van het principebesluit heeft meegewogen dat deze ontwikkelingen een directe impact hebben op de omgeving, specifiek op de Jan Ligthartschool, en of deze vooraf is geïnformeerd. En als dat niet het geval is of het college alsnog bereid is om hierover gesprekken te voeren.
 

Negatief ambtelijk advies

Verder is Naaktgeboren benieuwd naar de precieze inhoud van het ambtelijk advies en wat vervolgens de ‘zwaarwegende’ reden van het college is geweest om hiervan van af te wijken.
 

GB90 wijst erop dat de tijdelijke woningen straks minimaal een half jaar direct grenzen aan de huidige kleuterspeelplaats. De bedoeling is dat de Jan Ligthart gaat verhuizen naar sportcomplex ’t Wooldrik. Maar stel dat de bouw bij ’t Wooldrik onverhoopt niet in de huidige vorm of tempo worden ontwikkeld, wat dan? “Verspeelt de gemeente met dit principebesluit dan niet het terugvalscenario voor de Jan Ligthartschool en ’t Oldhof?”, wil Naaktgeboren weten. (AJ)

 

Lees ook: Flexwonen op ’t Ridderspoortje

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 29 mrt 2022
Artikel 39 begrijp ik, mijn punt zit m meer in de constatering dat een raadslid van GB90 aangeeft het principebesluit als een verrassing te beschouwen, terwijl dit besluit uit naam is van het college, waarin een GB90 wethouder zit. Ofwel is hier niet door de wethouder over gesproken met zijn eigen partij GB90, ofwel speelt GB90 hier nu de vermoorde onschuld....
Ron Hartman — 29 mrt 2022
Dank Groen vestje voor de fijnzinnige opmerking dat je OF in de Raad meespeelt, OF als meedenkend burger 4 jaar lang je klep moet houden. Nog net niet zo ver als in de nu geisoleerde staten, maar het dictatoriale toontje is ook hier steeds herkenbaarder. Was het maar waar dat er iets te bespeuren is van dualisme.
Groen vestje — 29 mrt 2022
De reactie is niet zo heel vreemd. Dat heet dualisme en transparantie. Geen schoonheidsprijs, maar goed daar gaat de artikel 39 vraag klaarblijkelijk over.

Ik heb nog twee weken geleden nog even gezocht naar een lichtgeel hesje op de kandidatenlijst, maar helaas. Mijn stem had je gehad een kritisch raadslid die op beter op de hoogte is dan de gemiddelde mens!
Lichtgeel hesje — 29 mrt 2022
Vreemde reactie van GB90; er zit immers een Wethouder van deze partij in zowel het oude als het "overgangs-' college. Aangezien het principebesluit uit naam van het college is gecommuniceerd, betekent dit dat ofwel de wethouder zijn eigen partijleden niet (vooraf) heeft geïnformeerd, ofwel wordt er hier nu een act door GB90 voor de buhne opgevoerd. Beide verdienen in ieder geval niet de schoonheidsprijs.....

SIZ Twente voor tweede keer failliet

De Stichting Informele Zorg Twente heeft opnieuw faillissement aangevraagd. De stichting zet...
08-06-2023

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24...
30-05-2023

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023