Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA
WAT ZIJN NU NOG DE OPTIES?

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende formatieproces een alternatieve coalitie voor te stellen zitten de emoties duidelijk nog steeds hoog bij GB90 en GrLi/Pvda, die tot dan er vast van overtuigd waren samen met een derde partner de coalitie te gaan vormen. De ‘coup’ kwam als een donderslag bij heldere hemel en boosheid en frustratie strijden zo ongeveer om voorrang.
 

Karin Scholten (GB90): “We zijn in verwarring en hebben grote zorgen. Verwarring omdat je niet verwacht dat ze dit doen achter je rug om. Had gewoon de telefoon gepakt en wees duidelijk naar ons. Dat zou de nieuwe bestuurscultuur moeten zijn. Zorgen omdat deze fracties de verhoudingen onnodig op scherp gesteld hebben en daar hebben de inwoners straks last van.” En Jan de Vries (GrLi/PvdA): “Je mond valt open. Hoe kan dit? Als je afspraken maakt, dan verwacht je dat een ander bij een andere koers dit ook met je deelt. Het is niet gebeurd.”

 

Dit verwijt geldt voornamelijk richting het CDA, dat als tweede optie bij de twee mocht aanschuiven. Marja Zandjans (GrLi/PvdA): “Dat zij tijd nodig hadden was logisch. Als het CDA tot de conclusie komt dat het allemaal niet goed voelt zeg dan tegen mij ‘Marja, we voelen geen ‘chemie’ met jou’. Dat was transparant geweest. Maar nu bleek er al een parallel proces gaande te zijn. Dat overviel mij.”
 

Geen ‘klik’

Het frustreert eveneens dat de argumentatie niet erg inhoudelijk leek, maar in het vage bleef in termen als ‘geen chemie’ en ‘geen klik’. “Daar kun je niks mee. Er is over inhoudelijke zaken niet eens gesproken!” Zowel GB90 als GrLi/PvdA vindt dat het formatieproces tot afgelopen dinsdag ‘transparant’ en ‘democratisch’ is verlopen. Karin Scholten: “We wilden een college dat kon rekenen op een brede steun in de raad, waarin alle fracties zouden samenwerken. Ook de fracties die geen wethouder leveren zouden wat mij betreft net zo goed meedoen. Nu krijgen we straks een coalitie die om te beginnen door niemand als voorkeurscoalitie is genoemd en bovendien niet kan rekenen op brede steun in de raad. Daar krijg je alleen maar meer politieke herrie van.”
 

Op de vraag of er ook van de kant van GB90 en GrLi/PvdA wellicht iets niet goed is gegaan in het proces blijft het lang stil. “Misschien hadden we vaker naar de inwoners moeten laten weten waar we mee bezig waren en achteraf hadden we de hoop op een gunstige uitkomst misschien de gevoelens niet moeten laten overvleugelen”, vindt Jan de Vries.
 

Hoe verder?

“We zijn echt zoekende als partij hoe we hierop moeten reageren”, zegt Marja Zandjans. “Maar we gaan ook niet in een hoekje stil blijven zitten”, vult Jan de Vries wat strijdvaardiger aan. En Karin Scholten: “Het is ingewikkeld. We moeten zien hoe het uitpakt. Niemand is gebaat bij nog meer politieke herrie.” Een optie is om de nieuwe coalitie te aanvaarden. “Als het echt zo is dat CDA, VVD en Borne-Nu de discussie in de raad willen, dan zouden we ook op die manier een stempel kunnen blijven drukken. Dan kun je nog zeggen dat het inderdaad niet uitmaakt wie de kar trekt.”
 

Een ander alternatief is toch een tegenzet doen. Jan de Vries denkt dat het mogelijk moet zijn een coalitie van GB90, GrLi/PvdA, SP en D66 op tafel te leggen, naast die van VVD, CDA en Borne-Nu. Beide met negen zetels. Dat zou het ronduit bizarre gevolg hebben dat dé sleutelpositie komt te liggen bij afvallig CDA-raadslid Bert Oude Lansink, die zijn eisen kan indienen om de ene partij of de andere aan een meerderheid te helpen. Misschien zijn er ook nog andere bewegingen mogelijk om beide ‘kampen’ nader tot elkaar te brengen, bijvoorbeeld via het leveren van wethouders. Dergelijke zetten zouden dan moeten gaan plaatsvinden vóór 5 juli, als de raad geacht wordt te stemmen over hoe het verder moet.
 

Er zal de komende dagen ongetwijfeld nog veel gepraat worden, over emoties en over strategieën. “We weten het gewoon nog niet. We zijn er nog niet uit”, aldus De Vries. Het spel is in ieder geval nog niet uitgespeeld. Het gist nog. It ain’t over till the fat lady sings. (AJ/BM)

 

(Op de foto's in de tekst van boven naar beneden: Karin Scholten (GB90), Marja Zandjans (GrLi/PvdA) en Jan de Vries (GrLi/PvdA))

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 22 jun 2022
@ Louis: Gisteravond heb ik gekeken naar de financiele voorlichting. Die was vanouds weer zwak en je merkte dat de presentator met Mel-in-n-moond z'n verhaal moest houden. Gelukkig is de Raad critischer geworden, dus dat geeft hoop.
Slechte presentatie met duidelijk foute aannames. Zo werd nog geextraproleerd uit vooroorlogse cijfers, waar we weten dat de oorlog nu een enorme impact zal hebben op de Nederlandse economie (en dus de Bornse) Zo werd het ravijn over 2 jaar voorspeld, maar alleen nog uit wegvallen van de Rijksvertroetelingen rond Corona. Geen woord over het veel grotere ravijn dat de oorlog veroorzaakt. De nieuwkomers doen hun best, maar je ziet dat ze nu al in het sjoemelcorset zitten. Nee, niet gerust op de toekomst, ook omdat de grond in 1 keer voor 20 jaar verkocht wordt om NU geld te cashen. Je verpatst dan je kroonjuwelen voor het feest van NU
Louis van Rasten — 21 jun 2022
@Dirk, er waren voor de VVD tijdens de coalitievorming (wat toch al heel lang heeft moeten duren, zo moeilijk dat het was) geen andere opties dan noodgedwongen met de bestaande politieke partners door te gaan met regeren. Je kunt dus wel degelijk terecht spreken van een gedwongen "huwelijk" omdat er nog heel veel dossiers op zich laten te wachten en er uiteindelijk geregeerd moet worden.
Dirk — 21 jun 2022
Als oud-liberaal is er volgens mij niemand geweest die de VVD heeft gedwongen met en CDA en D66 en CU in zee te gaan, dus het tegen haar zin in meer naar links moeten opschuiven kan ik niet plaatsen. Dit is namelijk gewoonweg een bewuste keuze geweest om niet buiten de boot te vallen als premier in het Brusselse ganzenbordenspel. Het geeft deze 4 partijen namelijk de ongelimiteerde mogelijkheid om wanbeleid van de afgelopen jaren niet (structureel) op te lossen en het nemen van verantwoordelijkheid voor dit wanbeleid de komende jaren bewust voor zich uit te schuiven, onder het mom van sorry zeggen....
Louis van Rasten — 21 jun 2022
@Dirk, van een rechts beleid kun op landelijk niveau inderdaad niet spreken. Als goed voorbeeld kan ik aangeven het asielbeleid en milieubeleid dat meer linkser is geworden: er gaat meer geld naar vluchtelingen en milieu.

De VVD heeft in haar coalitie ook te maken met twee, eigenlijk drie linkse partijen waardoor zij -tegen haar zin- meer naar links moet opschuiven bij het bepalen van politiek beleid. Ze zitten eigenlijk met elkaar opgescheept, in een schuitje tot elkaar veroordeeld en willen dit eigenlijk niet. Het is de facto een politieke impasse.
Dirk — 21 jun 2022
Vraag: Wat is een rechts beleid zoals in enkele reacties wordt aangegeven? Reden voor mijn vraag is dat zowel VVD als CDA in de landelijke politiek nu niet bepaald een rechts beleid/geluid tonen, dus waarop is de uitspraak gebaseerd dat dit lokaal wel zo zou zijn....
Louis van Rasten — 20 jun 2022
@Ron Hartman, zij zullen deze nu wel degelijk in acht moeten nemen, anders komt de geloofwaardigheid in het geding. Deze bevindingen zijn inderdaad niet mals.
Ron Hartman — 20 jun 2022
@Louis: De bevindingen van het financiele onderzoek van het BOP zullen dan WEL worden omarmd ipv destijds doodgezwegen? De pijnpunten daarin benoemd, liegen er niet om.
Louis van Rasten — 20 jun 2022
@Ron Hartman, de eigen doelen waarover u schreef betreffen de politieke doelstellingen en dat is nou juist de essentie van het hele verhaal hetgeen toch weer neerkomt op politiek beleid: de coalitie VVD, CDA en Borne.Nu zullen dus een meer rechts beleid gaan voeren. Hiervoor heeft de kiezer uiteindelijk besloten.
Ron Hartman — 20 jun 2022
Zucht, en weer gaat het over links en rechts. Totaal niet! Dit is een club netwerkers die macht beleven aan het spel. Het is de club van oons kent oons en draait de hand niet om voor zaakjes om eigen doelen te bereiken.
Ricardo — 20 jun 2022
Eens met louis. Wat maakt het nou uit wie van welke partij afkomstig is? Het gaat erom wie nu wat vertegenwoordigd en waar iemand voor staat. En Volgens mij is die drees een prima en vooral jonge vent, mooi tussen al die ouwe lui! En een beetje verkiezingsstrijd hoort er ook gewoon bij. Kan het niet zo zijn dat partijen elkaar uiteindelijk gewoon hebben gevonden? Niks vreemds aan.. volgens mij zit de frustratie gewoon erg diep bij links.
Louis van Rasten — 20 jun 2022
@Carlo, ik vindt dat deze coalitievorm gewoon een kans moet kunnen krijgen. Een coalitievorm over links is nog desastreuzer.
Dirk — 20 jun 2022
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen), ofwel grof samengevat: de Raad bepaalt en het College voert uit. Er kan op dit forum dan ook natuurlijk een discussie worden gevoerd over de vereiste kwaliteiten van een wethouder, maar net zo essentieel, zo niet essentiëler zijn de vereiste kwaliteiten van de Raadsleden. Zij zijn immers het hoogste bestuursorgaan in een een gemeente...
Carlo — 20 jun 2022
We krijgen dus een college bestaande uit Borne Nu - VVD en CDA.
Borne - Nu heeft een fractievoorzitter (Sebastiaan Drees) die landelijk heel actief was als Forum voor Democratie en een incapabele wethouder. VVD én CDA gaan hier dus mee in zee! In het verkiezingsdebat zeiden ze allebei iets anders. Waarom?

VVD vult het rechtse geluid mooi aan en CDA waait mee richting rechts extremisme. Samen heeft deze rechtser dan rechts coalitie (laat die C maar vallen CDA) iedere keer de steun nodig van de afsplitsing van CDA. Dat wordt gezellig.

Ik begrijp hier werkelijk geen sikkepit van. Gaat het dan echt alleen maar om elkaar en ons-kent-ons 'op het pluche' te helpen of te houden?

Benieuwd hoe hard het vertrouwen in de politiek gaat groeien.
Louis van Rasten — 20 jun 2022
Volgens mij hoopte de informateur stiekem op een linkse coalitievorm maar hebben uiteindelijk de. VVD/Borne.Nu/CDA het initiatief genomen. Dat dan de informateur de handdoek in de ring gooit geeft te denken....
Ricardo — 19 jun 2022
Ron, wat een inductieve manier van redeneren. Omdat je het vaker hebt geduid is het nu wederom aan de orde. Je verondersteld bijna dat de wethouder die je in gedachte hebt de enige betrouwbare persoon is. Er leiden meer goede wegen (potentiële wethouders) naar rome, dus nogmaals wees een beetje positief.
Ron Hartman — 19 jun 2022
Qua kritische instelling verwijs ik je naar de diepgaande financiele onderzoeksverslagen van het Borns Onderzoeks Panel. (BOP) ik ben geen negatieveling vanuit een stemming, maar heb vaker manipulaties geduid, zo is de zaak Katgert van ettelijke miljoenen weggesmolten in de boekhouding.en de verantwoordelijken opgestapt, na wel eerst even het pensioen voor zichzelf te hebben verrijkt met een grote inkoopsom. Ondanks de benarde positie waar zij de gemeente in brachten. Helaas missen de meeste mensen de kennis en zin om zich echt te verdiepen in lastige materies en nemen gewoon een standpunt in. Helaas.
Max — 19 jun 2022
@ron weet niet wie je bedoelt met bokito maar vindt dat ook enigszins neerbuigende framing. En los van de dame die jij beoogd heb je neem ik aan ook geen idee hoe dat zich verhoudt tot evt andere kandidaat wethouders ? Of weet jij wie de andere partijen beogen ?
Ricardo — 19 jun 2022
Ron, partijloos? ik heb meerdere opmerkingen van je gezien waarin je het woord forum gebruikt als sneer. Hoef je niet te doen hoor. Partijloos maar dus wel een afkeer tegen bepaalde partijen. Daarnaast altijd negatief over alles, je bent daar zeker niet de enigste in. En misschien komen er wel fantastische wethouders vanuit het cda, vvd of borne nu? Wees eens een beetje positief?
Ron Hartman — 19 jun 2022
@Ricardo: jammer die snelle conclusies, ik ben partijloos en heb alleen respect voor inhoudelijk goeie Wethouders. Niet het gedoe er omheen van Bokito. Heb jij enig idee over de kennis en kunde die de dame die ik duidde, heeft, of denk je vooral in partij schaken. Tja, dan is het leven simpel
Max — 19 jun 2022
Helemaal eens met ricardo. En weinig gemerkt en gezien van daadkracht bij gb90 helaas?en van stiekem was al helemaal geen sprake.
Martin — 19 jun 2022
Beste Max, het formatie proces is daad krachtig opgepakt door de partij die bij de verkiezingen van maart de grootste zijn geworden. Om met wieler termen te spreken : het treintje is in de poep gereden! Door drie partijen die zich gecommitteerd hebben aan het formatie proces, maar stiekem achter de rug om andere onderhandelingen zijn gestart. Maar wat nu? Er zijn meerdere wegen die tot een nieuw college kunnen leiden. Wellicht is het voorstel van Ron Hartman zo gek nog niet.
Ricardo — 19 jun 2022
@Ron, nu komt de aap uit de mouw, niks is goed, alle andere partijen zijn slecht, maar de pvda/gl zal de remedie brengen die borne nodig heeft. Ik zal je zeggen, borne heeft gekozen en de meerderheid kiest voor een andere weg in borne.

Het proces duurde simpelweg te lang en na het lezen van dit artikel begrijp ik steeds meer. Men is gepikeerd dat andere partijen verder hebben gekeken. Dat is toch ook onderdeel van het proces? Uiteindelijk is het gewoon een rekensom van zetels. Of moest het (volgens de formateur) vaststaan dat gb en gl/pvda in ieder geval in het college moesten gaan zitten. Dat laatste lijkt steeds meer het geval.. Ik vind het getuigen van amateurisme en naïviteit van zowel de informateur als de beide genoemde partijen?
max — 19 jun 2022
Volgens mij moet je als grootste partij de regie nemen en houden. Blijkbaar is dit niet gelukt. Belangrijkste is dat er snel capabele wethouders komen die aan de slag kunnen. Formatie duurde te lang en dan is het logisch dat er andere initiatieven ontstaan. Misschien ook een keer zelf in de spiegel kijken ! Weinig regie vanuit GB90 en weinig kracht spreekt hier uit. Ik hoop dat we snel capabele wethouders kunnen verwelkomen. Dat is het belangrijkst voor de burgers van Borne !
Ron Hartman — 19 jun 2022
Breng zelf goeie kandidaat Wethouders in beeld die kennis hebben van de bijzondere positie van Borne en het vakmanschap in huis heeft om dat te coachen. De PvdA/gr links heeft een inhoudelijk technisch, hele sterke dame in huis, waar Borne zeker behoefte aan heeft. Kennis en kunde boven baantjesjagers!

Natuurlijk begraven vanaf januari mogelijk

Volgende maand wordt er op het achterste veld van het Gedenkpark een begin gemaakt met...
06-10-2022

Mieke Visser stopt noodgedwongen als raadslid

SP raadslid Mieke Visser heeft besloten te stoppen als raadslid. Ze kampt sinds juni met...
05-10-2022

De Bornse ‘helden’ worden verwend

‘Held, dat mag best eens worden gezegd’ is dit jaar het thema van de jaarlijkse Dag...
04-10-2022

Automaatje van start in Borne

Aan mevrouw Hulleman maandagmorgen de eer om als allereerste vervoerd te worden via de nieuwe...
03-10-2022

Jarige bouwers schenken 25.000 euro

Op 18 en 19 juni vierde bouwonderneming Oude Wolbers haar 90-jarig bestaan. Alle (oud-)...
03-10-2022

Aan de slag met de tunnels in Oonksweg en...

Een oplossing vinden voor de barrière die het spoor - dwars door het dorp en met vijf...
29-09-2022